Apáczai Csere János Könyvtár

Elérhetőségeink:

Beregszász, Kossuth tér 6.

Levelezési cím: UA-90200, Beregszász, Pf. 33. Kárpátalja, Ukrajna

Telefon: (+380-31-41)-2-28-96

Fax: (+380-31-41)-234-62

Web: http://kmf.uz.ua

E-mail:

Igazgató: konyvtarig@kmf.uz.ua

 

Az Apáczai Csere János Könyvtár tevékenysége

Az Apáczai Csere János Könyvtár a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Információs Központjának egyik alkotó egysége a Puskás Tivadar Informatikai Központtal együtt.

Alaptevékenységünk a fenntartó által meghatározott feladatok szerint:

  1. Az Apáczai Csere János Könyvtár a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktató, nevelő és kutató munkáját segítő tudományos intézmény, korlátozottan nyilvános könyvtár.
  2. A könyvtár a Főiskola Információs Központjának egyik szervezeti egysége.
  3. Feladata a főiskola munkájának szakirodalommal és szakirodalmi információval való támogatása, az oktatók, hallgatók és az intézmény kutatói könyvtári igényeinek kielégítése.
  4. A könyvtár a főiskola kulturális rendezvényeinek befogadója, térbiztosítója.
  5. A médiatár segítségével multimédiás foglalkozások lebonyolítását teszi lehetővé úgy az előadók, mint a hallgatók számára.
  6. A könyvtár gyűjtőköri feladatkört is ellát:

·    a Kárpátalján,

·    illetve a Kárpátaljáról máshol kiadott dokumentumok terén.

A könyvtár feladataiból következően bibliográfiai és dokumentációs tevékenységet is folytat.

 

Nyitva tartás

Részlegek hétfő kedd szerda csütörtök péntek
Központi olvasóterem 8:00–17:00 8:00–17:00 8:00–17:00 8:00–17:00 8:00–16:00
Szakirodalmi kölcsönző 8:00–16:00 Zárva 8:00–16:00 8:00–16:00 8:00–16:00
Folyóirat-olvasó 8:00–16:00 8:00–16:00 8:00–16:00 8:00–16:00 Zárva
Kézirattár Zárva Zárva Zárva 10:00–14:00 Zárva
Szépirodalmi kölcsönző 8:00–16:00 8:00–16:00 8:00–16:00 Zárva 8:00–16:00

Teljes állományunk a 2019. június 1-jei állapot szerint 117 775 dokumentumegységet tesz ki. Ezek megoszlása az alábbi módon néz ki:

Könyvállomány: 81.197 kötet, ebből Folyóirat állomány: 33.636 kötet,

összesen 172 cím

Digitális adathordozó
Kölcsönözhető Nem kölcsönözhető Belföldi előfizetés Külföldi előfizetés 2939 darab
Cca. 58.976 Cca 22.221 Saját: 73 cím Saját nincs

Állományunkat az ETO rendszer szerint tartjuk nyilván és osztályozzuk.

Könyvtárunk 2006-tól a Szirén integrált könyvtári rendszert használta, ennek keretében a 2010/11-es akadémiai évtől már a kölcsönzést is számítógépes rendszerben végeztük. Utóbbi rendszer fejlesztésének hiányosságai, illetve a könyvtári munkák bővülése miatt 2015 szeptemberétől megkezdtük az átállást a Corvina integrált könyvtári rendszerre. Ennek köszönhetően immár teljes állományunk online kereshető.

Bár nem vagyunk közkönyvtár, a dokumentumainkhoz való hozzáférést minden érdeklődő számára lehetővé tettük a látogató napijegy bevezetésével, így valójában közgyűjteményi feladatot is ellátunk az oktatói mellett.

 

A Könyvtár rövid története

A könyvtár alapjait 1994-ben rakták le, amikor a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány (KMFA) felkérésére a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola kihelyezett speciális képzésével elindult a magyar nyelvű felsőfokú oktatás Kárpátalján. Első könyveink, folyóirataink az alapítóktól (KMFA, Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség) származtak. Maga a könyvtár a Beregszászi Református Egyháztól bérelt épület földszintjén kapott helyet, három teremben.

1996-tól, amikor a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola (jogutód: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola) önállósult, könyvtárunkban már kialakult a kölcsönzői és az olvasótermi részleg. A dinamikus hallgatói létszám emelkedése következtében 2002-re szűkössé vált a három teremből álló tér, így nemcsak a helyben olvasás, de az állománygyarapítás új dokumentumainak elhelyezése is akadályokba ütközött. Ezen áldatlan állapotok változtatására, az adott épületen belül, már nem volt racionális lehetőség.

Minőségi ugrást jelentett a könyvtár működésében, amikor Beregszász megyei jogú város önkormányzata 2002-ben a főiskola tulajdonába adta a város főterén álló, egykori Bereg Megyei Törvényszék épületét és 2005 tavaszán elkezdtük a könyvtár teljes állományának áthelyezését az új oktatási épületrész harmadik szintjére. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos Tanácsa 2005. szeptemberi határozata alapján felvettük az Apáczai Csere János Könyvtár nevet. A hivatalos avatóünnepségre 2005. október 27-én került sor.

Amikor II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola keretén belül 2014-ben létrehozták a Felsőfokú Szakképzési Intézetet, amely számára új épületrész lett felhúzva, akkor ide került át a könyvtár Folyóirat-olvasó és médiatár részlege. 2015-ben a campusunk belső udvarában lefolytatott jelentős infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően pedig a könyvtár eddigi egységes kölcsönzői részlegét választottuk szét. Így jelenleg a könyvtár két alegysége: a szakirodalmi- és a szépirodalmi kölcsönző a harmadik szintről a földszintre került, s a harmadik szinten csak a központi olvasóterem és a kézirattár maradt.

Mivel a termeink felújításához magyarországi megyék közgyűlései és városi önkormányzatai is hozzájárultak, ezért részlegeink termei róluk kapták neveiket.

 

A központi olvasóterem

Az oktatási campusunk harmadik szintjén, a Vas megye nevét viselő teremben található. Főleg az egypéldányos dokumentumokat, illetve a kézikönyveket, adattárakat, szótárakat, oktatási anyagokat, térképeket, atlaszokat fogadja be. Számuk jelenlegi állapot szerint meghaladta a 22 ezret, s ezek szabadpolcos rendszerben használhatók. Az olvasóterem galériai részén tíz számítógép ad lehetőséget az olvasóknak az információk azonnali feldolgozására, illetve digitális adatbázisok helyben történő használatára (Arcanum Digitális Tudománytár, Szótár. Akadémiai Kiadó, MeRSZ. Akadémiai Kiadó, Intézményi Elektronikus Könyvtár, Magyar Elektronikus Könyvtár, Kézirattár). A terem alsó részében található az elkülönített csendes olvasói részleg. Az osztály olvasóinak térítés ellenében fénymásolási, illetve lapolvasói használatot is biztosít a könyvtár reggel nyolc és délután öt óra között, ebédszünet nélkül.

 

A szakirodalmi kölcsönzői részleg

Ez a részleg a földszinti Pápa teremben található. Jelenleg ez az osztály bővül a legdinamikusabban, mivel az alapállomány bővítésével egyre több kötet kerül a kölcsönözhető kategóriába. A 2017. június 1-jei állapotok szerint ez meghaladta a 22 ezer kötetegységet. Egyben ez a részleg látja el (a szépirodalmi könyveken kívül) minden más dokumentum honosítását is. Itt elsősorban a tankönyveket és a szakkönyveket lehet kölcsönözni. A teremben egy on-line keresésre alkalmas számítógép áll az olvasóink rendelkezésére.

A szépirodalmi kölcsönzői részleg

A részleg a földszinten található, a Békéscsaba teremben. Ez a legfiatalabb osztálya a könyvtárnak. Létrehozását a folyamatosan bővülő dokumentum-állomány mellett az is indokolta, hogy az olvasók számára szabadpolcos hozzáférést, akadálytalan böngészési lehetőséget biztosítson. A teremben egy on-line keresésre alkalmas számítógép segíti az olvasóink munkáját. Jelenleg a részleg állománya 20 ezer példány.

Folyóirat-olvasó és médiatár

Az osztály 2014-ben lett áthelyezve a Felsőfokú Szakképzési Intézet által használt épületrészbe, ahol a földszinti 104. teremben található. A megnevezéséből is kitűnik, hogy ez az osztály többfunkciós feladatot lát el. A részleg állománya három kategóriába sorolható: az államnyelven és az anyanyelven megjelenő időszaki kiadványok, ill. az auditív és audiovizuális adathordozók. A folyóirat-állomány jelenleg több mint 32 ezer dokumentumegységet tesz ki, amelyből 83 cím belföldi (ukrajnai) előfizetés. Külföldi előfizetéssel nem rendelkezünk, ám a Sapientia Hungariae Alapítványon közreműködésével az anyaországból rendszeresen megkapjuk a következők kiadványokat: Esély, Filmvilág, Földgömb, Könyv-Könyvtár-Könyvtáros, Rubicon, Új Pedagógiai szemle, Magyar Krónika, Magyar Nyelv, Magyar Nyelvőr.

Az információs társadalom korában elengedhetetlen, hogy a könyvtár lehetőséget nyújtson a hagyományos, prelegáló oktatási módon túl is, s technikai demonstrációt támogató eszközöket biztosítson olvasói, illetve az intézmény tanárai és hallgatói számára egyaránt. Erre ad lehetőséget a részleg technikai felszereltsége, mely jelenleg 2303 darab digitális (auditív és audiovizuális) adathordozót, egy televíziókészüléket, VHS-, CD- és DVD-lejátszót, 10+1 LED-es monitorral ellátott olvasói számítógépet, s egy számítógépes kivetítőt foglal magába.

Kézirattár

A harmadik szinten, a Nógrád megye nevét viseli a terem, ahol elhelyezésre került ez a részleg. Az állomány magába foglalja mindazon szak- és diplomadolgozatokat, amelyek a főiskola fennállása alatt íródtak BSc és SSc szinten egyaránt, továbbá a tanárok disszertációinak egy-egy kézirati példánya is itt került elhelyezésre. A kézirat-formátum nem teszi lehetővé kölcsönzésüket, ám szakmai és tudományos szempontból történő hozzáférésüket helyben használatra biztosítjuk.

 

Régi kiadványok és -tankönyvek tára

Ezt a funkciót nem külön részlegben oldottuk meg, mivel arra az alapterületünk már nem adott lehetőséget, így az immár közel négyezer példányt elérő régi kiadványokat a nagyobb előadótermeinkben helyeztük el zárható üveges szekrényekben. Ezek elsősorban a helyben-használati rend szerint használhatók, mint az alapállomány.

 

Intézményi elektronikus könyvtár

Immár harmadik éve működtetjük a Calibre (ebook management) rendszerében az intézményi elektronikus könyvtárat, ahová azon tankönyvek, felsőoktatási segédletek, ritka és honismereti jellegű kiadványok kerülnek fel, amelyből csak egy példánnyal rendelkezünk, vagy amelyikből egyáltalán nincs papíralapú dokumentumunk, de az oktatáshoz elengedhetetlenek. Jelenleg E-könyvtárunk 512 egységet tartalmaz, ami azonban a folyamatos feldolgozás miatt, szinte naponta bővül.

 

 

Használati szabályzat

1. A használat általános szabályai

1.1 A főiskolai könyvtár a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktató, nevelő és kutató munkáját segítő tudományos intézmény, korlátozottan nyilvános könyvtár. Használati szabályzatának a *-gal megjelölt részeit az egyes egységek külön rendelkezései szabályozzák.

1.2 A könyvtár csak érvényes olvasójeggyel használható. Az olvasók vagy napi olvasójegyet, vagy állandó olvasójegyet válthatnak.

1.3 Állandó olvasójegyet a könyvtár beiratkozott olvasói kapnak.
1.3.1 A beiratkozás feltételei:

* személyi igazolvánnyal, hallgatók esetében érvényes intézményi diákigazolvánnyal is igazolt személyazonosság;

*  a könyvtár Használati szabályzatának aláírással igazolt tudomásul vétele.

1.3.2 A kölcsönzés feltételei:

*  bejelentett és igazolt ukrajnai lakcím;

*  érvényes intézményi diákigazolvány;

* érvényes állandó olvasójegy.

1.4 Az állandó olvasójegyet a KMF hallgatóinak félévenként, az egyéb olvasóknak évente érvényesíteni kell. Érvényesítés előtt a tartozásokat rendezni kell. Az olvasójegy másra át nem ruházható. Minden adatváltozást, az olvasójegy elvesztését be kell jelenteni. A be nem jelentett elveszett olvasójeggyel való visszaélésért a felelősség az eredeti tulajdonost terheli. Az elveszett olvasójegy pótlásáért térítési díjat* kell fizetni.

1.5 A ruhatár használata kötelező és díjtalan.

1.6 A könyvtárba behozott saját, és a kivitt összes dokumentumot a könyvtár dolgozói ellenőrizhetik.

1.7 Ha a dokumentumot az olvasó a kölcsönzés megkerülésével próbálja kivinni a könyvtárból, a könyvtáros jegyzőkönyvet vesz fel.

1.8 A könyvtár gyűjteményeit és berendezését, mint magán és közösségi vagyont, jogszabályok védik. Rongálásuk, jogtalan eltulajdonításuk nemcsak kártérítési kötelezettséggel, hanem büntetőjogi felelősségre vonással is jár.

1.9 A könyvtár rendjét, működését sértő, a könyvtári vagyont rongáló, a használati szabályzatban foglaltakat be nem tartó olvasót a könyvtár vezetősége az okozott kár megtérítésére kötelezheti és/vagy meghatározott időre eltilthatja a könyvtár használatától.

 

2. Az egyes szolgáltatások igénybevételének szabályai

 

2.1 Kölcsönzés

2.1.1 Érvényes, állandó, erre is jogosító olvasójeggyel lehet igénybe venni. Az olvasójegy a Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatóinak ingyenes, kiadása és meghosszabbításának feltétele az érvényes intézményi diákigazolvány és a tartozások rendezése.

2.1.2 A kölcsönözhető dokumentumok köréről, számáról, a kölcsönzés határidejéről a könyvtár a kölcsönzés helyén tájékoztatja olvasóit.* A kívánt dokumentumhoz csak kérőlap kitöltésével lehet hozzájutni.

2.1.3 Az olvasó a kölcsönvett dokumentumokért anyagi felelősséggel tartozik és köteles azokat minden rongálódástól, szennyeződéstől védeni.

2.1.4 A kölcsönzési határidő, ha a mű nincs előjegyezve, illetve nem kérik többen, legfeljebb egy alkalommal meghosszabbítható.

2.1.5 A már kikölcsönzött könyvekre előjegyzés kérhető.

2.1.6 A kölcsönzési határidő lejárta után visszaadott könyveket automatikusan késedelmi díj terheli.*

A késedelemben levő könyvek visszaadására a könyvtár felszólítja olvasóit. A többszöri felszólításra sem rendezett tartozások behajtását a könyvtár jogi útra tereli.

2.1.7 A KMF Szervezeti szabályzata értelmében dolgozóinak, hallgatóinak a főiskolával való jogviszonyuk megszűnte előtt könyvtári tartozásaikat rendezniük kell.

2.1.8 Az elvesztett könyvtári dokumentumok az alábbiak szerint pótolhatók:

* Ha az elvesztett dokumentumot egy másik példány érdemben pótolja, a felajánlott példány elfogadható.

* Ha a dokumentum bekötött másolata érdemben helyettesíti az eredeti dokumentumot, a másolat elfogadható. Előállítási költsége a kölcsönvevőt terheli.

*   Ha az elvesztett dokumentum nem pótolható, a könyvtár a dokumentum eszmei értékének pénzben való megtérítését követelheti.

* A könyvtár az elvesztett dokumentumért pénzbeli megváltást is kérhet, amely azonos a bekötött fénymásolat előállítási költségével.

* Bizonyos esetekben más, a könyvtár által meghatározott dokumentummal megváltható az elveszett példány.

2.2 Helyben használat

A könyvtár az érvényes olvasójeggyel (látogatójeggyel) rendelkező olvasói számára biztosítja teljes állományának a helyben történő használatát.

2.3 Tájékoztatás

A tájékoztatás alábbi szintjei vehetők igénybe:

* tájékoztatás a könyvtár számítógépes adatbázisok használatáról;

*  tájékoztatás a könyvtár állományáról;

* gyorstájékoztatás;

*  tájékoztatás az irodalomkutatás módszereiről és segédleteiről;

*  bibliográfiai tevékenység.

2.4 Egyéb szolgáltatások

*  bevezetés a könyvtárhasználatba – főiskolai  hallgatóknak első évfolyam kezdésekor kötelező (más csoportok és a tanszékek külön kérésére is)

* nem kölcsönözhető dokumentumok önálló fényképezési lehetősége*

*  fénymásolás (térítéses, az állományvédelmi és szerzői jogi szempontok figyelembe vételével)*

*  a könyvtár tulajdonában levő számítógépes adatbázisok használata.*

 

3. A nyitvatartási időt, a szolgáltatási és késedelmi díjakat a könyvtár igazgatója által évente kiadott belső utasítás rendezi.

 

4. A kari és tanszéki könyvtárak használatát jelen szabályzat alapján, a helyi sajátosságok figyelembevételével, külön utasítás szabályozza.

Kölcsönzés

Csak beiratkozott, érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasók vehetik igénybe.

Más felsőoktatási intézményben akár nappali, akár levelező vagy esti oktatásban részt vevő diákok külön igazgatói elbírálás alapján, napi olvasójeggyel vehetik igénybe, aminek térítési díját a könyvtár igazgatója évente kiadott belső utasítása határozza meg.

Az olvasójegyre egy időben öt dokumentum kölcsönözhető. Főiskolai oktató részére 6–8 dokumentum adható ki egy időben. Szabadpolcos könyvek és folyóiratok, a film- és hangtár állománya nem kölcsönözhetőek.

A kölcsönzési idő:

*  szépirodalom esetén 14–21 nap;

*  szakirodalom esetén 2 nap;

*  állandó oktatóinknak két hónap, a nem egypéldányos könyvekre.

A kölcsönzési határidő legfeljebb egyszer hosszabbítható meg, személyesen.

Vizsgaidőszakban a kölcsönzési idő rövidül.

A kölcsönzési határidőn túl visszahozott vagy késedelmesen hosszabbított könyvekre késedelmi díjat számolunk, könyvenként naponta 2 hrivnya. Ezen túl a felszólítások postai és egyéb költségeit az olvasóra hárítjuk.

A már kikölcsönzött könyvekre, maximum 2 (kettő) darabra, előjegyzés kérhető, melynek díja 1 (azaz egy) hrivnya.

 

Helyben olvasás

Érvényes olvasójeggyel vagy napijeggyel igénybe vehető szolgáltatás. Helyszíne az olvasóterem, illetve a folyóirat-olvasó. Dokumentumokat és folyóiratokat a teremből kivinni tilos. Csak helyben használható dokumentumok:

*  egypéldányos dokumentumok

*  olvasótermi állomány

*  időszaki kiadványok

*  kölcsönkönyvtári állományból látogatójeggyel kölcsönzött dokumentumok

*  különgyűjtemény állománya

*  kéziratok (szakdolgozatok és disszertációk) teljes állománya

 

Médiatár

Fizikálisan a folyóirat-olvasó részlegen található. Állományából csak a főiskolai oktatáshoz az intézmény tanárai, a KMF Kollégiumának Filmklubja igényelhet kölcsönzésre. Minden más kölcsönzési igénylés a KMF Könyvtára igazgatójához benyújtott külön kérvény alapján kerül elbírálásra.

A kölcsönzés feltételei:

* igénylést a KMF tanára adhat be, aki rendelkezik érvényes olvasójeggyel. Főiskolai hallgató nem igényelhet;

* minden igénylést az oktatási felhasználás előtt legalább egy nappal, írásban kell benyújtani a részleg vezetőjéhez;

*  a hordozót a felhasználás előtti napon viheti el leghamarabb az igénylést benyújtó;

*  a kölcsönző a felhasználás napján köteles visszajuttatni a kikölcsönzött anyagot;

* a határidőn túl visszahozott hordozókra a könyvtár más dokumentumaira érvényes késedelmi díját számoljuk fel.

 

Különgyűjtemény

Könyvárunk azon állománya tartozik ide, mely 1945 előtti kiadású, tehát állaga és/vagy értéke miatt nem került szabadpolcos olvasótermi használatba. Itt találhatóak még Főiskolánk fennállása óta az intézmény bármely tanszékén íródott szakdolgozatok, és tanáraink tudományos fokozatszerzési munkái, disszertációinak kézirati példánya.

A különgyűjtemény nem tart állandó jelleggel nyitva, hanem előzetes bejelentkezés alapján lehet azt igénybe venni.

Fenti állomány sokszorosítása nem engedélyezett az állagmegóvás és/vagy a szerzői jog védelme miatt, ha az eddig még nem került publikálásra.

 

Beregszász, 2012. február 23.

Szamborovszkyné Nagy Ibolya
könyvtárigazgató