Magyar Tanszéki Csoport

Elérhetőségek

Levelezési cím: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Filológiai Tanszék, Magyar Tanszéki Csoport

90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna.
Telefon: +380 3141 429 76, 139-es mellék (külföldről), illetőleg: 8-241-429-76, 139-es mellék (Kárpátalja más járásaiból).
Fax: (8-241) -234-62.
E-mail: magyartanszek@kmf.uz.ua
Web: http://kmf.uz.ua
A tanszék rövid története
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológiai Tanszéke 1998-ban jött létre a Nyelvészeti Tanszéki Csoport átszervezésével. A 2005/2006-os tanévig Nyelvészeti Tanszék néven működött. A Magyar Tanszéki Csoport 2006 szeptemberétől vált önálló egységgé.
A tanszéki csoport oktatói az intézmény magyar, angol, ukrán, magyar–angol, magyar–történelem, magyar–ukrán, angol–magyar, történelem–magyar, ukrán–magyar, angol–történelem, történelem–angol szakán, illetve szakpárján oktatnak nyelvészeti és irodalmi diszciplínákat, valamint világirodalmat.
Tanszékünk a magyar–angol, magyar–történelem, magyar–ukrán szakon kibocsátó tanszék.

A tanszék személyi állománya szakmailag jól felkészült oktatókból áll, akik közül heten rendelkeznek tudományos fokozattal, hárman PhD-hallgatóként a fokozatszerzés előtt állnak. Oktatóink túlnyomó többsége főállású oktató. Örvendetes tény, hogy tanársegédeink, fiatal kollégáink intézményünk korábbi végzősei, és valamennyien továbbtanulnak. Több tanárunk a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületi tagja.

A Filológiai Tanszék, és ezen belül a Magyar Tanszéki Csoport fennállásának rövid ideje alatt számos rendezvényt szervezett, konferenciákat bonyolított le stb. Oktatóinak fő kutatási irányai:

a) az egyes nyelvek és irodalmak oktatásának módszertana,

b) a magyar–ukrán nyelvi kontaktusok kérdésköre,

c) a kárpátaljai magyar irodalom,

d) valamint a kárpátaljai magyar és ukrán balladakincs összehasonlító elemzése.

Fontosabb partnereink

Tanszékünk a nemzetközi oktatási és tudományos együttműködés keretében együttműködési szerződést kötött az MTA Nyelvtudományi és Kisebbségkutató Intézetével, KGRE Magyar Nyelvtudományi Tanszékével, az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszéki Csoportjával, a szlovákiai Gramma Nyelvi Irodával stb. Szoros kapcsolatot tartunk fenn továbbá több ukrajnai (mint például a kijevi Dragomanov Nemzeti Pedagógiai Egyetemmel, az Ungvári Nemzeti Egyetemmel stb.) és számos magyarországi felsőoktatási intézménnyel.

A tanszék főbb rendezvényei

2006. március 23. Ukrajna és a Bolognai folyamat c. nemzetközi tudományos konferencia.

2006. március 29–31. A magyar nyelv és irodalom új tantervek és tankönyvek alapján való oktatásának sajátosságai a 12 éves képzésben, országos tudományos-módszertani konferencia.

2006. április 11–14.: József Attila-napok rendezvénysorozat a magyar költészet napja tiszteletére: Főiskola Nagy Könyv, Legkedvesebb versem, az Együtt című folyóirat bemutatkozása, Kovács Sándor Verecke című könyvének bemutatója, a hallgatók körében hirdetett szépirodalmi pályázat eredményhirdetése.

2007. március 30.: A magyar nyelvű oktatás helyzete Kárpátalján c. tudományos-módszertani konferencia.

2007. április 18.: Író-olvasó találkozó a Szépírók Társaságának tagjaival: Esterházy Péter, Závada Pál, Tolnai Ottó, Mészáros Sándor, Csaplár Vilmos.

2007. május 5–12.: Petteri Leinhonen látogatása a főiskolán, előadások, a finn kultúra megismertetése a főiskola hallgatóival.

2007. május 15–18: Szépe György professzor és Gúti Erika látogatása a főiskolán.

2007. október 10.: Író-olvasó találkozó a Szépírók Társaságának tagjaival: Kukorelly Endre, Spiró György, Láng Zsolt, Visky András, Mészáros Sándor.

2007. október 17–19.: Reneszánsz napok, melynek keretében megrendezésre kerültek a Randhagyó órák, a Kreatív vetélkedő, a Reneszánsz Táncház, a Korunk Leonardója rajzpályázat és a Reneszánsz gólyabál.

2007. november 6.: Kutatók, kutatások és tudománynépszerűsítő tudományos konferencia a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán a Tudomány napja alkalmából.

2007. november 13-16. Kovács Vilmos Emléknapok és ennek keretében megrendezésre kerülő vers- és prózamondó verseny.

2007. november 27.: Szeretném ha szeretnének. Vetélkedő Ady Endre munkássága alapján

2008. január 24.: Megemlékezlés a Magyar kultúra napja alkalmából. A keretében került megrendezésre 40 éves a Forrás Stúdió (beszélgetés a Forrás egykori tagjaival), Könyvbemutató. Fodor Géza Hamvazó hold a jávoron c. kötetének bemutatása, a Révész Imre Társaság kiállítása című rendezvények.

2008. április 11.: Magyar költészet napjának méltatása. A rendezvény keretében író-olvasó találkozó a Partium irodalmi, művészei közéleti folyóirat munkatársaival: Felhős Szabolcs, Dusa Lajos, Kürti László, Mátyus Attila, Oláh András, Bakos Kis Károly

2008. április 22.: A Hitel című folyóirat bemutatkozása. Résztvevők:  Görömbei András, Ágh István, Falusi Márton, Papp Endre.

2008. április 24.: Könyvbemutató a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanárainak munkáiból.

2008. május 15.: Magyar Napló folyóirat és a Széphalom Könyvműhely vendégeskedése a főiskolán.

2008. május 16.: Posgay Ildikó és Tolcsvai Gábor nyelvészprofesszor előadásai a főiskolán

2008. október 8.: Író-olvasó találkozó a Szépírók Társaságának tagjaival: Konrád György, Parti Nagy Lajos, Mészáros Sándor, Háy János.

2008. október 15–17.: „A világot akarom! Most rögtön!”, Korstílus-bemutató rendezvénysorozat.

2008. október 23.: Író-olvasó találkozó a Bárka című folyóirat munkatársaival

2008. december 10.: Megemlékezés. 60 éve született Balla Gyula

2009. március 25-26.: 2009 — A magyar nyelv éve: Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században, Nemzetközi tudományos konferencia

2010. május 21. Nyelvhasználat, nyelvi jogok elméletben és gyakorlatban a mai Kárpátalján, tudományos szimpózium

2010. szeptember. 15–18.: 16. Élőnyelvi Konferencia, Nyelvpolitika, nyelvoktatás és nyelvelsajátítás: elméleti és gyakorlati kérdések, Nemzetközi nyelvészeti konferencia

2010. október 13.: Fodor Géza köszöntése 60. születésnapja alkalmából, Író-olvasó találkozó

2010. október 20.: Napút című irodalmi folyóirat, Író-olvasó találkozó

2010. november 24.: Mimetikus oratórium Vári Fábián László költő műveiből, Színművészeti előadás a Nagykőrösi Református Tanítóképző Főiskola Karácsony Sándor Színpada

2011. március–április: A főiskolások , Olvasásnépszerűsítő irodalmi-kulturális rendezvénysorozat.