Beszámoló a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont 2017/2018-as tanévben elért eredményeiről

Rövid beszámoló
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpontjának
2017/2018-as tanévben elért eredményeiről

 

A Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont 5 munkatársa a 2017/2018-as tanév folyamán 32 tudományos publikációt adott közre, s ezek között 4 angol, 3 ukrán, 1 pedig cseh nyelven jelent meg. A tudományos közlemények közül 11 lektorált nemzetközi szakfolyóiratban jelent meg, ezek között 2 Scopus-os folyóiratban olvasható.

Ebben a tanévben is kiadták az intézet tudományos tanulmányainak gyűjteményét, amelynek 2018-ban már az ötödik kötete látott napvilágot Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben címmel, ezúttal Karmacsi Zoltán és Máté Réka szerkesztésében.

A kutatóközpont munkatársai az elmúlt tanév során 30 tudományos előadást tartottak nemzetközi és hazai konferenciákon, köztük 8-at angol, 3-at ukrán nyelven, például Finnországban, Hollandiában, Belgiumban és Romániában.

Kutatásaik mellett részt vettek a főiskolán folyó oktatómunkában is: Csernicskó István és Márku Anita a Magyar Tanszéki Csoport, Hires-László Kornélia pedig a Felsőfokú Szakképző Intézet keretében szervezett képzéseken tartott órákat. Mindemellett Márku Anita az ELTE BTK-n, Csernicskó István pedig a Pannon Egyetemen és a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen is tartott előadásokat a tanév során.

A főiskolán, illetve a kutatóintézetben folyó oktatói és kutatói munkánk elismerése, hogy a kutatóközpont vezetőjét idén a Debreceni Egyetem Nyelvtudományok Doktori Iskolája Magyar Nyelvészeti Alprogramja felkérte, hogy vizsgáztatóként vegyen részt a doktori (PhD) komplex vizsga bizottságában.

A kutatóközpont munkatársai közül Márku Anita és Tóth Enikő az Új Nemzeti Kiválóság program, Hires-László Kornélia pedig a Collegium Talentum ösztöndíját nyerte el az elmúlt tanévben. Utóbbi kollégánk sikeres angol nyelvvizsgát tett a közelmúltban.