Ukrán Tanszéki Csoport

Elérhetőségek

Levelezési cím: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Filológiai Tanszék, Ukrán Tanszéki Csoport
90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna.
A tanszék a főiskola Kossuth tér 6. sz. alatti főépületének II. szintjén, a 227. teremben található.
Telefon: 031-41-429-76
Fax: 031-41-2-34-62
E-mail: niki@kmf.uz.ua

 A tanszék rövid története

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológiai Tanszéke 1998-ban jött létre a Nyelvészeti Tanszéki Csoport átszervezésével. Évekig Nyelvészeti Tanszék néven működött. Az Ukrán Tanszéki Csoport 2004. szeptemberétől vált önálló egységgé. A tanszéki csoport oktatói az intézmény ukrán, angol szakjain oktatnak nyelvészeti és irodalmi diszciplínákat, valamint ukrán nyelvet az intézmény hallgatói számára. Oktatóink rendszeresen részt vesznek ukrajnai és külföldi konferenciákon.

Fontosabb partnereink

Tanszékünk aktív együttműködő munkát folytat hazai és külföldi felsőoktatási intézményekkel, többek között:

 • Ungvári Nemzeti Egyetem,
 • ELTE BTK Ukrán Filológiai Tanszék (Magyarország),
 • Nyíregyházi Egyetem (Magyarország),
 • Eperjesi Egyetem (Szlovákia),
 • Iván Franko Nemzeti Egyetem (Lemberg),
 • Myhajlo Drahomanov Nemzeti Pedagógiai Egyetem (Kijev),
 • Tarasz Sevcsenko Nemzeti Egyetem (Kijev).

Oktatóink

Dr. Beregszászi Anikó, PhD, tanszékvezető, nyelvész

Kutatási területek: szociolingvisztika, nyelvi tervezés, oktatástervezés, a magyar mint anyanyelv oktatásának módszertana

Publikációs lista: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10038809&paging=1;1000

Scopus és Web of Science (WOS) besorolású publikációi:

 1. Beregszászi Anikó, Nagy–Kolozsvári Enikő: Az olvasás és az írás tanítása a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban. In: Magyar Nyelvőr 143 (2019)/2: 151–172.
 2. Csernicskó István, Beregszászi Anikó: Different states, same practices: visual construction of language policy on banknotes in the territory of present-day Transcarpathia. In: Language Policy18 (2019)/2: 269–293. https://doi.org/10.1007/s10993-018-9485-3
 3. Beregszászi Anikó, Csernicskó István: A pénz beszél: a mai Kárpátalja területén osztozó birodalmak nyelvpolitikája a bankjegyeken megjelenő nyelvek tükrében. In: Alkalmazott Nyelvtudomány XVI (2016)/1. doi:http://dx.doi.org/10.18460/ANY.2016.1.001
 4. Beregszászi Anikó, Csernicskó István: Kidobott pénz vagy megtérülő befektetés? Az ukrán nyelv oktatása Kárpátalja magyar iskoláiban. In: Magyar Nyelvőr 141 (2017)/3: 292–309.

Az elmúlt évek további fontosabb publikációi:

 1. Beregszászi, Anikó; Csernicskó, István: Гроші та (мовна) політика: Візуальна конструкція мовної політики на банкнотах на території сучасного Закарпаття. Törökbálint, Magyarország: Termini Egyesület (2020), 120 p.
 2. Beregszászi, Anikó; Kolozsvári-Nagy, Enikő: Az olvasás és az írás tanítása a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban In: Magyar Nyelvőr 143: 2 pp. 151-172., 22 p. (2019)
 3. Черничко С., Берегсасі А. (Csernicskó I., Beregszászi A.): Different states, same practices: visual construction of language policy on banknotes in the territory of present-day Transcarpathia. In: Language Policy. 2018 https://doi.org/10.1007/s10993-018-9485-3
 4. Берегсасі А., Черничко С. (Beregszászi A., Csernicskó I.): Kidobott pénz vagy megtérülő befektetés? Az ukrán nyelv oktatása Kárpátalja magyar iskoláiban. In: Magyar Nyelvőr 141 (2017)/3: 292–309.

Beregszászi, Anikó: A lehetetlent lehetni: Tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény az anyanyelv oktatásához a kárpátaljai magyar iskolák 5–9. osztályában. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2012), 112 p.

Dr. KRAVEC LARISZA, a filológiai tudományok doktora, professzor, nyelvész

Kutatási területek: stilisztika, kognitív nyelvészet, nyelvművelés, szövegelmélet

Publikációs lista: https://scholar.google.com.ua/citations?user=RB36U-4AAAAJ&hl=ru

Az elmúlt évek további fontosabb publikációi:

 1. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови: Посібник. – К.: ВЦ “Академія”, 2007. – 360 с.
 2. Кравець Л. В. Динаміка метафори в українській поезії ХХ ст. – К.: ВЦ “Академія”, 2012. – 416 с.
 3. Кравець Л. В. Проблема тексту в сучасних лінгвістичних дослідженнях // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (Мовознавство і літературознавство): Збірник наукових праць / За ред. Академіка Л. І. Мацько. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – 259 с. – С. 18 – 26.
 4. Кравець Л. В. Стилістика тексту : навчально-методичний посібник. – Харків : Вид-во Іванченко І. С., 2015. – 72 с.
 5. Кравець Л. В. Мовна комунікація в Інтернет-просторі //Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): Збірник наукових праць. – Вінниця : ТОВ «фірма «Планер», 2016. – Вип. 23. – С. 114 – 118.
Dr. BÁRÁNY ERZSÉBET, PhD, nyelvész

Kutatási területek: magyar–ukrán nyelvi kapcsolatok, ukrán és magyar lexikográfia, az ukrán nyelv oktatásának módszertana, a magyarországi ukrán nyelvtudomány története

Publikációs lista:https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10019170&paging=1;20

Scopus és Web of Science (WOS) besorolású publikációi:

 1. Ilona Huszti, Erzsébet Bárány, István Csernicskó Bilingual education: the best solution for Hungarian sin Ukraine? In: Compare: A Journal of Comparative and International Education. 1–8. https://doi.org/10.1080/03057925.2019.1602968
 2. Барань Єлизавета, Еміль Балецький – дослідник закарпатських українських говорів (другий етап наукової діяльності). До 100-річчя від дня народження. In: Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 64/1 (2019): 13–26.

https://doi.org/10.1556/060.2019.64102

 1. Барань Єлизавета, Шандор Бонкало – дослідник української мови, діалектології та літератури Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 63: (2018): 9–18. https://doi.org/10.1556/060.2018.63.1.2
 2. Барань, Єлизавета, Ласло Деже – дослідник української діалектології. Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 61 (2016): 387–396.

https://doi.org/10.1556/060.2016.61.2.10

 1. Барань Єлизавета, Лексика угорського походження та її тлумачення в історичних словниках української мови. In: Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 58 (2013): 27–37.

https://doi.org/10.1556/sslav.58.2013.1.3

Az elmúlt évek további fontosabb publikációi:

  1. Барань Єлизавета, Новий етап у розвитку українсько-угорського та угорсько-українського словникарства (з середини ХХ століття до наших днів). In: Kocsis Mihály (). Hungaro-Ruthenica 8 (2018). pp. 29–41.
  2. Барань Єлизавета, Початки українсько-угорського та угорсько-українського словникарства. In: П. Гриценко (відпов. редактор) Діалектологічні студії 11. Слово – словник – корпус. Інститут українознавства ім. Крип’якевича НАН України. Львів, 2018. рр. 52–64.
  3. Bárány Erzsébet, Magyar szavak az óukránban. In: Csehily József, Végvari Velentyina, Wołosz Robert (szerk.) A magyar–szláv kapcsolatok: múlt és jelen című Nemzetközi Tudományos Konferencia tanulmánykötete (Pécs, 2016. október 13–14.). Pécs, PTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2017. 27–35.
  4. Bárány Erzsébet, Gazdag Vilmos, Magyar–ukrán és ukrán–magyar szótárak a 21. században. In: Fábián Zsuzsanna (szerk.) A magyar és a szomszédos országok többségi nyelveinek kétnyelvű szótára. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2017. pp. 42–64. (Lexikográfiai füzetek 8.).
  5. Барань Адальберт, Барань Єлизавета Ідея створення антології творів української літератури в перекладі угорською. In: Katalin Balázs, Ioan Herbil (red.) Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XXI-lea. Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. Facultatea de Litere Departmentul de limbi şi literaturi slave. Cluj-Napoca: Casa Cārţi de Ştiinţā, România. Anul V, nr. 1 (2016). pp. 349–359.
Dr. TURJANYICA GYÖRGY, irodalmár, irodalomtörténész

Kutatási területek: néprajz, irodalom, Kárpátalja irodalma

Az elmúlt évek további fontosabb publikációi:

 1. Туряниця Ю.Д. Сніжинки мої світанкові // Поезії Анни Кобаль-Говерлянки. Упорядкування, вступна стаття, загальна редакція .- Ужгород, „Мистецька лінія”, 2003. с. 40.
 2. Туряниця Ю.Д. Як Ерла стала Говерлою // Легенди – бувальщини Карпат. Ужгород „Краєвиди Карпат”, 2003. с. 28.
 3. Туряниця Ю.Д. Бакалаврська кваліфікаційна робота. Навчально-методичний посібник для студентів філологів. Хуст, 2005. с. 22.
 4. Туряниця Ю.Д. Про Весну Красну і Великдень. Легенди – бувальщини. Для дітей і батьків. Ужгород, „Мистецька лінія”, 2006. 32 с.
 5. Туряниця Ю.Д. Про пухнасту кицьку Сімку. Сказання-бувальщини. Для малят і дітей молодшого шкільного віку. Ужгород, 2007. с. 24.
Dr. KORDONEC OLEKSZANDR, irodalmár, irodalomtörténész

Kutatási területek: a ХІХ. század vége és ХХ. századi ukrán próza

Publikációs lista:https://scholar.google.com/citations?user=aJYViC8AAAAJ&hl=uk&oi=ao

Az elmúlt évek további fontosabb publikációi:

 1. Кордонець О. Тема національного відродження на Закарпатті у повісті Богдана Лепкого «Зірка» // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Випуск 1 (29). Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2013. С.77-81.
 2. Кордонець О. Осінні мотиви в ліриці Тараса Шевченка та Богдана Лепкого // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Випуск 1 (31). Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2014. С.107-112.
 3. Кордонець О. Осмислення концепту щастя в мініатюрах Богдана Лепкого «Цвіт щастя» та «Щастя» Лесі Українки // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Філологія. Випуск 2 (34). Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2015. С.55-59.
 4. Кордонець О. Лабораторія митця в мініатюрі «Хочу писати» Богдана Лепкого // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Філологія. Випуск 2 (36). Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2016. С.151-155.
 5. Кордонець О. Трагізм дитячої долі на війні у новелах «Діточа пригода» Василя Стефаника та «Двоє дітей» Богдана Лепкого // Україністика в Угорщині та поза її межами: Матеріали міжнародного наукового форуму (Ніредьгаза, 11-12 жовтня 2018 року). Ужгород: РІК-У, 2019. С.163-169.
Dr. CSONKA TETJÁNA, irodalmár, irodalomtörténész

Kutatási területek: kortárs ukrán irodalom, irodalomelmélet, oktatásmódszertan, összehasonlító irodalomtudomány

Publikációs lista: https://scholar.google.com.ua/citations?user=9FPYVh8AAAAJ&hl=uk

Az elmúlt évek további fontosabb publikációi:

 1. Чонка, Т. С. Діалог “автор – герой – читач” у творчості Володимира Набокова[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук : 10.01.06 – теорія літератури / Чонка Тетяна Степанівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2007. – 20 с.
 2. Чонка Т.С. Творчі паралелі: Бруно Шульц і Володимир Набоков (спроба інтерпретаційного прочитання) // Пограниччя: Польща/Україна. Польсько-український науковий інтердисциплінарний щорічник. – Дрогобич: Коло, 2007. – С. 173 – 182.
 3. Чонка Т. До проблеми викладання сучасної літератури в школі: буденно про головне у ТСН-ках Юрія Андруховича / Т. Чонка // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. – 2016. – Вип. 2. – С. 300-304.
 4. Чонка Т.«Тема еміграції в сучасній українській літературі (за романами Ірен Роздобудько)» / Т. Чонка // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. – 2018. – Вип. 23. – С. с.372-378.

Чонка Т.С. Проблеми сучасності крізь призму літературної інтерпретації: література про літературу // Збірник наукових праць “Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія “Філологія, педагогіка, психологія”. Випуск 38. 2019. – с. 174 – 182.

VÁJDICS TETJÁNA, a Drohobicsi Iván Franko Állami Pedagógiai Egyetem aspiránsa

Kutatási területek: pedagógia, a pedagógia története, a szlovák nyelv oktatásának módszertana, az ukrán nyelv oktatásmódszertana

Publikációs lista: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=Bz8KUg8AAAAJ

Az elmúlt évek további fontosabb publikációi:

 1. Вайдич Т. Внесок Івана Панькевича у розвиток мовної освіти Закарпаття міжвоєнного періоду / Т. Вайдич// Молодий вчений. – 2017. – №4.3(44.3). – С. 25-28.
 2. Вайдич Т. Особливості розвитку системи освіти на закарпатських землях міжвоєнного періоду / Т. Вайдич// Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2017. – №11(154). – С. 145-150.
 3. Вайдич Т. Історико-етнографічні дослідження Івана Панькевича крізь призму педагогічної регіоналістики / Т. Вайдич // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб.наук.пр./за ред. проф. Тетяни Степанової. №3 (62), вересень 2018. Т.2. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2018. 47-51 с.
 4. Вайдич Т. Нестандартні підходи до вивчен-ня практичного курсу української мови у Закарпатському угорському інституті ім. Ференца Ракоці ІІ/ Т. Вайдич // Україністика в Угорщині та поза її межами. Матеріали міжнародного наукового форуму 11-12 жовтня 2018 р., Ніредьгазький університет// Ужгород: РІК-У, 2019. С. 199-203.
 5. Вайдич Т. Спадщина Івана Панькевича в сучасній педагогічній історіографії/ Т. Вайдич // Zbiór artykułów naukowych / «Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej Jugosławii» (29.04.2018 – 30.04.2018). – Warszawa: Wydawca: z o.o. «Diamond trading tour», 2018. С. 49 – 51.
LIBÁK NATÁLIA, tanszéki koordinátor, nyelvész

Kutatási területek: ukrán dialektológia, lexikológia, lexikográfia, az ukrán nyelv oktatásmódszertana

Publikációs lista:

https://orcid.org/0000-0002-0200-4668?fbclid=IwAR3XygSL0gGYWtgIum-cOW0gs58Hx1ebXhIyx4vv0DlrOxn7VfWwAcN9qsc

Az elmúlt évek további fontosabb publikációi:

 1. Ukránmagyarkisszótár. Bárány Erzsébet, Dzsanda Galina, Kótyuk István, Libák Natália, Margitics Katalin, Csernicskó István (szerk.). Ungvár–Beregszász: PoliPrint–KMF, 2008 (2. kiadás 2015).
 2. Ukránmagyar kisszótár. BárányErzsébet, Csernicskó István, Kótyuk István, Libák Natália, Margitics Katalin (szerk.). II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Ungvár–Beregszász, 2015.
 3. Лібак Наталія, Групи найновішої лексики у Великому тлумачному словнику української мови. In: LIMES: Науковий вісник Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ. Beregszász– Ungvár, 2017. рр. 135-143.
 4. Лібак Наталія, Неологізми у «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» за редакцією В.Т.Бусел. In:Multiculturalism and Diversity in the 21stCenturyc. Nemzetközi Tudományos Konferencia. Absztraktkötet. Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. 2018. március 27–28. рр. 200–203.
 5. Libak Natalka Джерельна база і лексичний склад Великого тлумачного словника української мови. In: KatalinBalázs, Ioan Herbil (red.) Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XXI-lea. Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. Facultatea de Litere Departmentul de limbi şi literaturi slave. Cluj-Napoca: Casa Cārţi de Ştiinţā, România. Anul VII, nr. 1/2019. pp. 255–264. 
PŐSZE ANDREA, tanszéki koordinátor, nyelvész

Kutatási területek: nyelvpedagógia, oktatásmódszertan

Publikációs lista:https://scholar.google.com/citations?hl=hu&user=pWbWkzwAAAAJ

Az elmúlt évek további fontosabb publikációi:

 1. Певсе Андрея. Специфіка та проблематика вивчення української мови угорськомовним населенням на Закарпатті. “Science progress in European countries: new concepts and modern solutions”. Papers of the 3rd International Scientific Conference. November 23, 2018, Stuttgart, Germany. ─ С. 73─78 .
 2. Slaboshevska T., Pevse А.The technology for organizing multimedia future’s teachers training. KELM (knowledge, education, law, management). Fundacja “Oświata i Nauka Bez Granic PRO FUTURO”. 2017. № 4 (20). p. 333‑347
 3. Макаренко Л. Л., Орос I. Н., Певсе А. А. Особливості інформатизації освіти в системі неперервної освіти / НПУ імені М.П. Драгоманова/ Кафедра освіти дорослих/Наукове видання/ Неперервна освіта в соціокультурних вимірах/Монографія/ За науковою редакцією доктора педагогічних наук В. М. Слабка, Київ,Видавничий дім «Гельветика», 2018, –С. 128-147.
 4. Певсе А.А.Інформаційна культура особистості вчителя у соціокультурному вимірі Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання тавиховання. – Випуск 31 : збірник наукових праць / за науковою ред. академіка В. І. Бондаря. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. С. 126-130.
 5. Макаренко Л.Л., Певсе А.А. Соціокультурний аспект формування інформаційної культури сучасного педагога Тенденції сучасної підготовки майбутніх учитлів початкової школи: матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Умань: Візаві, 2019. – С.89-92.
Dr. PAVLOVICS JUDIT, nyelvész

Kutatási területek: pedagógia

Publikációs lista: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=RzRZyK0AAAAJ

Az elmúlt évek további fontosabb publikációi:

 1. Павлович Ю. П. Рання іншомовна освіта в системі безперервної іншомовної освіти в країнах Вишеградської четвірки / Ю. П. Павлович // Нова педагогічна думка. – Рівне, 2014 – № 3. С. 80 – 82.
 2. Павлович Ю. П. Теоретико-методологічні засади формування змісту ранньої іншомовної освіти в Польщі наприкінці ХХ ст. / Ю.П. Павлович // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія: збірник наукових праць Кримського гуманітарного університету. – Ялта, 2014. – т. 44, ч. 2. С. 211 – 216.
 3. Павлович Ю. П. Реформаторські зміни в ранній іншомовній освіті Чеської Республіки (кінець ХХ – початок ХХІ століття) / Ю. П. Павлович // Педагогічна освіта: теорія і практика: збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський, 2016. – т. 20 (1–2016). С. 377 – 382.
 4. Павлович Ю. П. Основні підходи до формування змісту навчання іноземних мов у початкових школах Словацької Республіки / Ю. П. Павлович // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: збірник наукових праць. – Рівне: РДГУ, 2015. Вип. 11(54). С. 31 – 34.
 5. Павлович Ю. П. Використання досвіду реформування змісту ранньої іншомовної освіти в країнах Вишеградської четвірки в іншомовній освіті України // М. І. Тадеєва, Ю. П. Павлович / Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: збірник наукових праць. – Рівне: РДГУ, 2017. Вип. 16 (59). С. 276 – 279.
ОSZTROVSZKIJ OLEKSZANDR, a Munkácsi Nemzeti Egyetem aspiránsa

Kutatási területek: pedagógia

A tanszék fő kutatási irányai:

 • A kárpátaljai ukrán nyelvjárások;
 • kárpátaljai ukrán népköltészet;
 • kárpátaljai ukrán irodalom;
 • a ХІХ – ХХ sz. ukrán irodalma;
 • a kortárs ukrán irodalom;
 • az ukrán nyelv és irodalom tanításának módszertana magyar anyanyelvűek számára;
 • az egyes nyelvek és irodalmak oktatásának módszertana; a nyelvi tervezés és oktatásszervezés;
 • az irodalomtanítás innovatív technikái és módszerei;
 • a kárpátaljai középiskolások és középiskolai tanárok nyelvi, nyelvjárási attitűdjei;
 • a magyar–ukrán nyelvi kapcsolatok kérdésköre;
 • a többnyelvűségi helyzet irodalmi reprezentációjának vizsgálata. 

Évente megrendezésre kerülő rendezvényeink

 • Lakiteleki Népfőiskolai műfordítói tábor (műfordítások iránt érdeklődő ukrán szakos hallgatóink számára);
 • Ukrán szaknap (az ukrán szakos hallgatók csapatépítő napja a Nagyberegi Tájházban);
 • Az ukrán nyelv és írásbeliség napja (tollbamondás-írás a főiskola hallgatói számára);
 • Író-olvasó találkozó;
 • Irodalmi estek;
 • Ukrán irodalmi művek színpadi előadása ukrán szakos hallgatók előadásával;
 • Tanulmányi utak.