Звіт координаторів українського відділення кафедри філології про результати 2017-2018 навчального року

Навчальний план підготовки ОКР «Бакалавр» напряму 014 Середня освіта (спеціальність «Українська мова і література») та підготовки спеціалістів з галузі знань 0203 Гуманітарні науки за спеціальністю 6.020303 Філологія* Українська мова і література виконаний на всіх курсах.

Викладачі українського відділення кафедри філології виконали заплановане на 2017/2018 навчальний рік навантаження: усі лекції вичитані, практичні та семінарські заняття проведені як на денній формі навчання, так і на заочній формі навчання. Крім того, для студентів заочної форми навчання було проведено консультації згідно зі складеним графіком.

Кількість студентів денної і заочної форми навчання, які навчаються за ОКР «Бакалавр» – 27.

Кількість студентів денної і заочної форми навчання, які навчаються за ОКР «Магістр» – 6.

Державні іспити та захист кваліфікаційних робіт пройшли за затвердженим графіком. Усі студенти 4 курсу успішно склали державну атестацію як на денній, так і на заочній формі навчання.

Організаційні питання проходження практик студентами спеціальності підготовки бакалаврів за напрямом 014 Середня освіта (спеціальність «Українська мова і література») вирішені. Для студентів I-II курсів напряму 014 Середня освіта (спеціальність «Українська мова і література») денної та заочної форми навчання проведена консультація і роздано матеріал щодо проходження діалектологічної і фольклорної практик. 28 серпня 2017 р. практичне навантаження студентами 1-го курсу було виконано.

 

         Окрім цього, було проведено такі заходи:

 • Студенти-україністи були у перекладацькому таборі Народної Школи села Лакітелек (область Бач-Кішкум, Угорщина) (20 -27 серпня 2017 р.);
 • Зустріч з акторами Берегівського Народного українського театру студентів та викладачів ЗУІ ім. Ф. Ракоці (21 вересня 2017 р.);
 • «Фаховий день» для студентів українського відділення кафедри філології (10 жовтня 2017 р.);
 • Конкурс на кращого знавця української мови до Дня української писемності (09 листопада 2017 р.);
 • Зустріч із одеською письменницею Ксенією Заставською (15 листопада 2017 р.);
 • Студенти та викладачі українського відділення кафедри філології побували на зустрічі Мукачівського літературного об’єднання «Рідне слово» та митців міста Берегова (16 березня 2018 р.);
 • Сценічна вистава за одноіменною повістю І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім´я» (25 травня 2018 р.);
 • Зустріч із сучасним закарпатським письменником, лауреатом Шевченківської премії – Мирославом Дочинцем (03 травня 2018 р.);
 • Навчальна поїздка до міста Львова (фольклорно-діалектологічна практика) зі студентами та викладачами кафедри філології (2– 4 липня 2018 р.).

 

Наукові досягнення членів кафедри:

 

Кордонець Олександр Анатолійович пройшов підвищення кваліфікації (стажування) у науковій бібліотеці ДВНЗ «УжНУ» з 10 січня по 07 лютого 2018 року. Документ, що підтверджує проходження стажування: Довідка №25 від 08.02.2018 року, видана Науковою бібліотекою ДВНЗ «УжНУ».

Публікації у наукових виданнях

 1. Bárány Erzsébet, Magyar szavak az óukránban. –– In: Csehily József, Végvari Velentyina, Wołosz Robert (szerk.) A magyar–szláv kapcsolatok: múlt és jelen című Nemzetközi Tudományos Konferencia tanulmánykötete (Pécs, 2016. október 13–14.). Pécs, PTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2017. 27–35.
 2. Bárány Erzsébet, Nyelvi interferencia a kárpátaljai ukrán irodalmi művekben. – In: Márku Anita, Tóth Enikő (szerk.) Többnyelvűség, regionalitás, nyelvoktatás. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból III. Ungvár „RIK-U”, 2017. 172–177.
 3. Барань Єлизавета, Газдаг Вільмош, Magyar–ukrán és ukrán–magyar szótárak a 21. században. – In: Fábián Zsuzsanna (szerk.) A magyar és a szomszédos országok többségi nyelveinek kétnyelvű szótára. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2017. 42–64. (Lexikográfiai füzetek 8.). ISBN:978-963-409-122-6)
 4. Барань Єлизавета, «База даних українсько-угорського словника» та «Угорсько-український словник» за редакцією Іштвана Удварі як цінні лексикографічні праці. – In: Acta Hungarica №23. Ужгород – Ungvár: Autdor – Shark, 2018. 181–188. ISBN 978-617-7132-82-9
 5. Барань Єлизавета, Bonkáló Sándor – az ukrán nyelv kutatója, dialektológus, néprajzkutató. – In: Karmacsi Zoltán, Máté Réka (szerk.) Nyelvek és nyelváltozatok térben és időben. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból IV. Ungvár: „RIK-U”, 2018. 122–131. ISBN 978-617-7404-84-1
 6. Барань Єлизавета, Еміль Балецький – дослідник закарпатських українських говорів. // Тезисы докладов участников симпозиума Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XXI-lea. Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. Facultatea de Litere Departmentul de limbi şi literaturi slave. Cluj-Napoca, 2018. 21.
 7. Вайдич Т. Особливості розвитку системи освіти на закарпатських землях міжвоєнного періоду / Т. Вайдич // Молодь і ринок : Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2017. – № 11 (154). – С. 145 – 150.
 8. Вайдич Т. Науково-освітня діяльність Івана Панькевича під час Другої світової війни періоду / Т. Вайдич // Zbiór artykułów naukowych / Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Pedagogika Naukowa i Praktyczna Nauka światowa: problemy i innowacje » (31.10.2017). – Warszawa: Wydawca: z o.o. «Diamond trading tour», 2017. – С. 56 – 58.
 9. Вайдич Т. Використання народознавчих ідей у навчально-виховній роботі загальноосвітніх шкіл Закарпаття. (у друці).
 10. Вайдич Т. Спадщина Івана Панькевича в сучасній педагогічній історіографії / Т. Вайдич // Zbiór artykułów naukowych / «Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej Jugosławii» (29.04.2018 – 30.04.2018). – Warszawa: Wydawca: z o.o. «Diamond trading tour», 2018. – С. 49 – 51.
 11. Кордонець О. Угорщина часів Першої світової війни очима українського біженця (на матеріалі творів Богдана Лепкого) / Олександр Кордонець // Acta Hungarica : Збірник наукових статей. – XXIII рік видання. – Ужгород, 2018. – С. 301-310.
 12. Кордонець О. Мотив смерті у новелах «Звичайна історія» Б.Лепкого та «Записки недужої людини» О.Плюща // Збірник тез матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Полікультурність та різноманітність у 21 столітті» (у друці)
 13. Лібак Н., Джерельна база і лексичний склад Великого тлумачного словника української мови. // Тезисы докладов участников симпозиума Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XXI-lea. Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. Facultatea de Litere Departmentul de limbi şi literaturi slave. Cluj-Napoca, 2018. С. 55.
 14. Лібак Н., Джерельна база і лексичний склад Великого тлумачного словника української мови. // Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XXI-lea. Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. Facultatea de Litere Departmentul de limbi şi literaturi slave. Konferencia helye, ideje: Cluj-Napoca, Románia, 2018.05.17-2018.05.19.
 15. Лібак Н., Неологізми у «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» за редакцією В. Т. Бусела.// International Conference “Multiculturalism and Diversity in the 21st Century”. Beregszász, Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education. 27–28 March 2018.
 16. Лібак Н., Групи найновішої лексики у Великому тлумачному словнику української мови. // Limes. Науковий вісник Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці II. Берегово–Ужгород
 17. Чонка Т.С. «Розвиток загальнолюдських моральних цінностей у процесі навчання сучасної української літератури»  // Наукове видання «ACTA HUNGARICA» Ужгород. – 2018. – С. 257 – 265.
 18. Чонка Т.С. «Культурні цінності сучасного суспільства у творах сучасних українських письменників» на Міжнародній науково-практичній конференції «Полікультурність та різноманітність у 21 столітті», яка відбулася 27 – 28 березня 2018 року в Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ. (Стаття у друці)
 19. Чонка Т.С.  «Тема еміграції в сучасній українській літературі (за романами Ірен Роздобудько)» на міжнародній науковій конференції «Українська література в загальноєвропейському контексті», присвяченій 80-річчю від дня народження доктора філологічних наук, професора Лідії Голомб, що відбулася 19 – 21 квітня 2018 року в ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (Стаття у друці)
 20. Чонка Т.С.  «Проблеми мовної культури в Україні у творах сучасних українських письменників» // Тезисы докладов участников международного научного симпозиума «Диалог славистов в начале ХХІ века». Клуж-Напока, 2018. – С. 87. Виступила з доповіддю на Симпозіумі, який відбувся 17 -19 травня 2018 року в університеті ім. Бабеша-Бояї в Клуж-Напока Румунія.. (Стаття у друці).

 

Редаговані видання

Кордонець Олександр:

 1. Підготовлено відгук на автореферат дисертації М. І. Добоні «Домінантні риси художньої творчості Павла Білецького-Носенка (на основі рукописних матеріалів)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література
 2. Брав участь у роботі редакційної колегії наукового вісника Закарпатського угорського інституту ім.Ф.Ракоці ІІ «Acta Academiae Beregsasiensis»

 

Рецензії

Барань Єлизавета:

 1. Барань Єлизавета Німчук Василь Васильович (1933–2017). Studia Slavica Hung. 62/2 (2017), 489–491.
 2. Барань Єлизавета, Мельник Світлана, Черничко Степан: Етнічне та мовне розмаїття України. Аналітичний огляд ситуації. Ужгород: Поліпрінт, 163 с. – In: Karmacsi Zoltán, Máté Réka (szerk.) Nyelvek és nyelváltozatok térben és időben. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból IV. Ungvár: „RIK-U”, 2018. 211–213.
 3. Барань Єлизавета, Сабадош І. В., Миголинець О. М., Пискач О. Д. (упор.) Закарпатський діалект. Бібліографічний покажчик. Ужгород: «Говерла», 2009. 135 с. – In: Karmacsi Zoltán, Máté Réka (szerk.) Nyelvek és nyelváltozatok térben és időben. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból IV. Ungvár: „RIK-U”, 2018. 214–218.

Кордонець Олександр:

 1. Кордонець О. «Наукові записки інституту іноземних мов» Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка за редакцією док. пед. наук, професора Кеміня В. П., Випуск 13, Дрогобич. 2018

 

 

Участь у роботі наукових конференцій

Барань Єлизавета:

 1. Барань Єлизавета, Початки українсько-угорського та угорсько-українського словникарства. // Тимченківські читання 5. Книжки про слова. Історична та діалектна лексикографія. Інститут українознавства ім. Крип’якевича НАН України. Львів, 14-15 вересня 2017 р.
 2. Барань Єлизавета, Новий етап у розвитку українсько-угорського та угорсько-українського словникарства (з середини ХХ століття до наших днів). // VIII Наукова конференція україністів. Сеґед, 21-22 вересня 2017 р.
 3. Барань Єлизавета, «База даних українсько-угорського словника» та «Угорсько-український словник» за редакцією Іштвана Удварі як цінні лексикографічні праці. // Nyelvek, irodalmak és kultúrák kölcsönhatása a globalizáció korában. Nemzetközi Tudományos Konferencia. Ungvár: Hungarológiai Központ, 2018. január 11–12.
 4. Bárány Erzsébet, Bonkáló Sándor munkássága – összekötő kapocs a magyar és a keleti szláv kultúrák között. // Együtt az úton. Magyarok és ruszinok. A Charta XXI Egyesület és az Országos Ruszin Önkormányzat által szervezett konferencia. Nyíregyháza, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 2018. február 3.
 5. Bárány Erzsébet, The use of modern bilingual dictionaries for Ukrainian language classes in Transcarpathian Hungarian schools. // International Conference “Multiculturalism and Diversity in the 21st Century”. Beregszász, Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education. 27–28 March 2018.
 6. Барань Єлизавета, Еміль Балецький – дослідник закарпатських українських говорів. // Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XXI-lea. Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. Facultatea de Litere Departmentul de limbi şi literaturi slave. Konferencia helye, ideje: Cluj-Napoca, Románia, 2018.05.17-2018.05.19.

Вайдич Тетяна:

 1. Вайдич Т. Науково-освітня діяльність Івана Панькевича під час Другої світової війни періоду – Konferencja Miedzynarodowa Naukowo-Praktyczna «Pedagogika Naukowa i Praktyczna Nauka światowa: problemy i innowacje» (31. 10. 2017, Sopot, Poland);
 2. Вайдич Т. Іван Панькевич: Особливості становлення педагога і науковця – ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики» (25-26. 05. 2017, м. Дніпро, Україна);
 3. Вайдич Т. Використання народознавчих ідей у навчально-виховній роботі загальноосвітніх шкіл Закарпаття. Всеукраїнська наукова конференція «Проблеми дитинства в контексті сучасної педагогіки до 100-річчя Василя Сухомлинського» (26-27.04.2018, м. Дрогобич, Україна);
 4. Вайдич Т. Спадщина Івана Панькевича в сучасній педагогічній історіографії – «Konferencja Miedzynarodowja NaukowoPraktyczna (on-line) zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej Jugosławii» (29.042018 – 30.04.2018, м. Барселона, Іспанія).

Кордонець Олександр:

 1. Кордонець О. Угорщина часів Першої світової війни очима українського біженця (на матеріалі творів Богдана Лепкого) – Міжнародна наукова конференція «Взаємовплив мов, літератур і культур в епоху глобалізації», присвячена 30-річчю Центру гунгарології УжНУ (м. Ужгород, 12-14 січня 2018 р.);
 2. Кордонець О. Мотив смерті у новелах «Звичайна історія» Б.Лепкого та «Записки недужої людини» О.Плюща – Міжнародна науково-практична конференція «Полікультурність та різноманітність у 21 столітті» (м. Берегово, 27-28 березня 2018 р.);
 3. Кордонець О. Жанр анімалістичного оповідання у прозі Богдана Лепкого – Підсумкова конференція професорсько-викладацького складу УжНУ;
 4. Кордонець О. Жанр анімалістичної казки у творчості Б.Лепкого («Мишка») та Лесі Українки («Біда навчить») – Міжнародна наукова конференція «Українська література в загальноєвропейському контексті», присвячена 80-річчю від дня народження доктора філологічних наук, професора Лідії Голомб (м. Ужгород, 19-21 квітня 2018 р.)

Лібак Наталія:

 1. Лібак Н., Джерельна база і лексичний склад Великого тлумачного словника української мови. // Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XXI-lea. Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. Facultatea de Litere Departmentul de limbi şi literaturi slave. Konferencia helye, ideje: Cluj-Napoca, Románia, 2018.05.17-2018.05.19;
 2. Лібак Н., Неологізми у «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» за редакцією В. Т. Бусела.// International Conference “Multiculturalism and Diversity in the 21st Century”. Beregszász, Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education. 27–28 March 2018.

Певсе Андрея:

 1. Взяла участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Полікультурність та різноманітність у 21 столітті”. У друці опублікацій ще не маю.

Чонка Тетяна:

 1. Чонка Т.С. «Розвиток загальнолюдських моральних цінностей у процесі навчання сучасної української літератури» – Міжнародна наукова конференція «Взаємовплив мов, літератур і культур в епоху глобалізації», присвячена 30-річчю Центру гунгарології УжНУ (м. Ужгород, 12-13 січня 2018 р.);
 2. Чонка Т.С.  «Культурні цінності сучасного суспільства у творах сучасних українських письменників» – Міжнародна науково-практична конференція «Полікультурність та різноманітність у 21 столітті», яка відбулася 27 – 28 березня 2018 року в Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ;
 1. Чонка Т.С. «Тема еміграції в сучасній українській літературі (за романами Ірен Роздобудько)» – Міжнародна наукова конференція «Українська література в загальноєвропейському контексті», присвячена 80-річчю від дня народження доктора філологічних наук, професора Лідії Голомб (м. Ужгород, 19-21 квітня 2018 р.);
 1. Чонка Т.С. «Проблеми мовної культури в Україні у творах сучасних українських письменників» – Виступила з доповіддю на Симпозіумі, який відбувся 17 -19 травня 2018 року в університеті ім. Бабеша-Бояї в Клуж-Напока Румунія.

07 червня 2018 р.

Координатори кафедри відділення української філології

Лібак Н. А.
Вайдич Т. В.