Erasmus+ hallgatói mobilitás pályázati felhívás – Tanulmányi mobilitás, 2019/2020-as tanév, I. félév, KA107

A II. Rákóczi Ferenc KMF pályázatot hirdet hallgatók számára a KA107-es jelű Erasmus+ tanulmányi mobilitási programban való részvételre a 2019/2020-as tanév első félévében.

 

 1. A pályázat általános célja a hallgatók nemzetközi oktatási és kulturális cseretevékenységének, azaz mobilitásának támogatása, lehetővé téve oktatási, nyelvi, szakmai és kulturális tapasztalatok megszerzését külföldi felsőoktatási intézményben az Európai Unión belül.

Jelen pályázati felhívás célja meghatározott szakterületű hallgatók tanulmányi jellegű külföldi, romániai mobilitásának támogatása a 2019/2020-as tanév I. félévében. A megpályázható fogadó intézmény kizárólag a magyar oktatási nyelvű Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a megpályázható oktatási területek, szakok:

0521 Environmental sciences, 051 Biological and related sciences – a képzés helye a Kolozsvári Kar vagy a Csíkszeredai Kar, Biológia és Kémia szakosok jelentkezését várjuk;

023 Languages – a képzés helye a Marosvásárhelyi Kar vagy a Csíkszeredai Kar, Angol nyelv és irodalom szakosok jelentkezését várjuk;

041 Business and administration – a képzés helye a Csíkszeredai Kar, Számvitel és adóügy szakosok jelentkezését várjuk;

0541 Mathematics – a képzés helye a Marosvásárhelyi Kar, Matematika szakosok jelentkezését várjuk.

A mobilitási időtartam egy egyetemi félév (magába foglalja a vizsgaidőszakot is). A megpályázható ösztöndíjas helyek száma: 2 (kettő).

 

 1. A pályázattal elnyerhető ösztöndíj

A nyertes pályázó a támogatási szerződés megkötése után kapja az ösztöndíj előlegét (80%), és a mobilitás végén, a támogatási szerződésben és mellékleteiben meghatározottak teljesítése után a fennmaradó összeget (20%). Az ösztöndíj összege 800 EUR/hónap, amely a teljesített mobilitási napok alapján kerül kiszámolásra (az Erasmus+ programban a hónap egységesen 30 napos periódust jelent). Ugyanakkor a résztvevő egyszeri utazási támogatást is kap, melynek összege 180 EUR/fő.

 

 1. Pályázati feltételek

A pályázónak ajánlatos rendelkeznie angol nyelvtudással, mert az okiratok és nyomtatványok túlnyomó része angol nyelvű, beleértve a támogatási szerződést is.

Ÿ Adott képzési ciklusban a hallgató összesített Erasmus mobilitási időtartama nem haladhatja meg az Erasmus+ ösztöndíj-kalkulátorral számolt 12 hónapot, azaz 360 napot a megpályázott mobilitás időtartamával együtt.

Ÿ A pályázó olyan alapképzésben részt vevő nappali tagozatos hallgató lehet, akinek kiutazáskor lesz legalább két befejezett féléve (első évesek nem pályázhatnak), valamint:

 • aktív hallgatói jogviszonyban van a II. Rákóczi Ferenc KMF-el és teljesíti a pályázat többi részvételi feltételét;
 • rendelkezik ukrán állampolgársággal, vagy Ukrajnában érvényes letelepedési ill. tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • a tervezett külföldi képzési program beilleszkedik a tantervébe.

Ÿ Nem pályázhatnak tanulmányi mobilitás ösztöndíjra azon hallgatók, akik a 2019/2020-as tanévben utolsó évesek.

Ÿ A tanszéki Erasmus Bizottság pozitív döntése nem jelenti automatikusan az ösztöndíj folyósítását, ahhoz a támogatási szerződés megkötése szükséges. A mobilitás lebonyolítása a támogatási szerződés megkötésekor érvényes Erasmus+ szabályzatok szerint fog történni. Nem köthető támogatási szerződés olyan hallgatóval, aki nem teljesítette a tervezett kiutazása előtti teljes tanulmányi időszakra vonatkozó minimális kötelezettségeit (kreditszámot). Ha a támogatási szerződés megkötése után, annak érvényességi idején belül megszűnik a hallgatói jogviszony, akkor a támogatási szerződés érvényét veszíti.

Ÿ A hallgató jogosult a mobilitás időtartama alatt mindazon anyagi juttatásokra, amelyek korábbi tanulmányi eredményei alapján vagy egyéb jogcímen a KMF részéről megilletik (pl. tanulmányi ösztöndíj, szociális ösztöndíj), ugyanakkor köteles minden, a KMF-el szembeni pénzügyi és egyéb tartozását (tandíj, egyéb adminisztratív díjak, könyvtári kölcsönzés stb.) kiutazása előtt rendezni.

 

 1. A pályázat kötelező és opcionális dokumentumai:
 1. Pályázati űrlap (Application Form). A formanyomtatvány a tanszéki koordinátoroknál érhető el (Biológia és Kémia Tanszék: Kolozsvári István, Angol Tanszéki Csoport: Fodor Katalin, Számvitel és Auditálás Tanszék: Pataki Gábor, Matematika és Informatika Tanszék: Kudlatyák Csaba), valamint IDE KATTINTVA letölthető, kézzel aláírva kell benyújtani. Más (korábbi) pályázati űrlap nem használható.
 2. Erasmus+ mobilitás nyilatkozat. A formanyomtatvány a tanszéki koordinátoroknál érhető el (lásd fentebb), valamint IDE KATTINTVA letölthető, kézzel aláírva kell benyújtani.
 3. Érvényes útlevél másolata.
 4. Curriculum Vitae (önéletrajz) – ajánlatos Europass formátumban, magyar vagy angol nyelven (https://europass.cedefop.europa.eu/hu/documents/curriculum-vitae).
 5. Motivációs levél – max. 2000 leütés, magyar vagy angol nyelven.
 6. (opcionális): Angol nyelvtudás igazolása (érettségi oklevél, egyéb oklevél stb.)
 7. (opcionális): Főiskolai tudományos tevékenységre vonatkozó dokumentumok másolata: pl. tudományos diákkonferencián vagy más tanulmányi versenyen való részvétel igazolása; publikációk esetében a publikáció első és utolsó oldalának, valamint a megjelenés helyéül szolgáló folyóirat, kötet első oldalának másolata; más szakmai tevékenységről szóló igazolás, oklevélmásolat.
 8. (opcionális): Társadalmi tevékenységet igazoló dokumentumok másolata: pl. önkéntesség, Erasmus tevékenységek szervezésében való részvétel, az egyetem érdekében végzett munka stb.

A pályázathoz az összes nem opcionálisnak jelölt dokumentum benyújtása kötelező.

 

Hiányos pályázat nem vehető figyelembe. Aláírás hiánya, adatok hiánya, beadási határidő elmulasztása kizáró ok lehet. Az iratok pótlására a pályázati határidő lejártáig van lehetőség.

 

A pályázati dossziét egy példányban, papír alapon, minden aláírással ellátva kell benyújtani az illetékes tanszék Erasmus+ koordinátorának (Biológia és Kémia Tanszék: Kolozsvári István, Angol Tanszéki Csoport: Fodor Katalin, Számvitel és Auditálás Tanszék: Pataki Gábor, Matematika és Informatika Tanszék: Kudlatyák Csaba).

 

A pályázat benyújtható 2019. április 1. hétfőtől április 23. kedd déli 12 óráig.

 

Figyelem! Ukrán állampolgároknak a Romániába való belépéshez útlevélre van szükségük, és tanulmányi célú, 90 napot meghaladó tartózkodás esetén vízum is kell (további információk: http://www.sapientia.ro/hu/erasmus/erasmus-vendegek/jo-tudni)! A vízum beszerzése a résztvevő egyéni felelőssége, ezzel kapcsolatban sem a küldő, sem a fogadó intézményt kötelesség vagy felelősség nem terheli, viszont a fogadó intézmény segítséget nyújt adott kereteken belül.