Акредитація спеціальності «Туризм» у Закарпатському угорському інституті ім. Ф.Ракоці ІІ

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України в Закарпатському угорському інституті ім. Ф.Ракоці ІІ з 27 по 29 травня працює експертна комісія з метою проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів. До експертної комісії за напрямом підготовки  6.140103 «Туризм» ввійшли завідувач кафедри  туристичного бізнесу і рекреації Одеської національної академії харчових технологій, доктор економічних наук, доцент Меліх Олена Олександрівна (голова комісії) та кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму та рекреації Київського національного торговельно-економічного університету Забалдіна Юлія Борисівна.

Члени експертної комісії познайомилися з професорсько-викладацьким  складом кафедри, ознайомились з інфраструктурою інституту, оглянули навчальні аудиторії, закріплені за кафедрою, переглянули бібліотечні фонди. Викладачі кафедри географії та туризму спільно з експертами протягом роботи експертної комісії проводили комплексні контрольні роботи зі студентами 2-4-х курсів, здійснили перевірку робіт та підведення результатів. Експертна комісія перевірила документообіг кафедри, оглянула результати наукової роботи та підвищення кваліфікації працівників кафедри.


«Наталка Полтавка» Івана Котляревського на сцені Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ
Акредитація напряму підготовки 6.040101 Хімія* в Закарпатському угорському інституті ім. Ф.Ракоці ІІ