Навчальний план підготовки бакалаврів за ОПП “Облік і оподаткування”