Освітньо-професійна програма зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування”