Освітньо-професійна програма зі спеціальності 013 “Початкова освіта”