• Events
  • “Hazánk szentje, szabadság vezére” című Rákóczi-konferencia
Időpont: 2019. október 24.
Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Beregszász, Kossuth tér 6.
Győr terem
A konferencia programja:
Köszöntők (10.30 – 11.00)
Szilágyi Mátyás, főkonzul, Magyarország Beregszászi Főkonzulátusa
Orosz Ildikó, a II. RF KMF rektora
Brenzovics László, a KMKSZ elnöke
Előadások (11.00 – 12.00)
Czigány István: A Rákóczi-szabadságharc hadseregszervezésének előzményei
Kardos Tímea: Az ifjú Rákóczi Ferenc udvara
Tamás Edit: Rákóczi öröksége Felső-Magyarországon
Rákóczi fa avatása (13.00 – 14.30)
Előadások (14.30 – 17.00)
Kónya Péter: Pestisjárvány 1709-1710-ben Felső-Magyarországon és következményei
Kónya Annamária: Az eperjesi református gyülekezet létrehozása 1707-ben
Kész Réka: Rákóczi kultusz Salánkon antropológiai megközelítésben
Kész Barnabás: A Rákóczi kori kuruc öltözék és fegyverzet
Braun László: Bercsényi Miklós, Ung vármegye főispánja
Kész Margit: Rákóczi mondák Ugocsában
Csatáry György: A Rákócziak írott öröksége Kárpátalján