Tudományos-kutatói beszámoló 2017–2018. tanévről.

I) Az I. világháború levéltári irategységeinek kutatása, digitalizálása és publikálása című 2015. évben elkezdett program folytatása.

—Veszteséglista összeállítása 15.000 elesett és rokkant honvéd névanyagának közzététele.

—A Kárpátaljai Állami Levéltár I. világháborús iratainak a digitalizálása.

—Kárpátaljai emlékhelyek felkutatása, digitalizálása.

II) A múlt „élő” tanúi – a temetők. Temetőkutatás a kárpátaljai Felső-Tisza vidéki szórvány magyar településeken.

—Az ungvári a „Sahta” városrész elhanyagolt katonai temetőjének felmérése-fényképezése.

III) A kommunizmus áldozatai 1944–1953 között című kutatási programunk megvalósítása tovább folytatódik a levéltári iratok digitalizálásával.

 

IV) Folytatjuk a már korábbi években elindított oktatás-kutatásokat.

Folyamatban van:1) Az oktatási törvény folyamatos monitoringja; 2) Kárpátalja magyar tannyelvű iskoláinak helyzetfeltáró elemzése.

V) Magyarellenes megnyilvánulások Ukrajnában 2011-2018

A KMKSZ és a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont által indított Kisebbségfigyelő Monitoring c. kutatás során a kárpátaljai magyar közösség ellen irányuló megnyilvánulások és cselekmények nyomon követését kívántuk dokumentálni 2014 és 2018 között.

A Kutatás során kigyűjtésre és kronológiai sorrendet követve rendszerezésre kerül az ukrán írott és elektronikus médiában megjelent magyarellenes írások, riportok, kisvideok 2011 és 2018 között. A kutatás eredményeiről kiadványt jelentettük meg.

Emlékkonferencia: Az 1867. évi Kiegyezés 150. évfordulója tiszteletére 2017. november 16-án a Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékkel közösen

 

Konferenciarészvétel külföldi és belföldi konferenciákon:

—Nemzetközi és országos konferencián: 16

Publikációk szaklapokban: 14

A Kutatóközpont megjelent kiadványai:

  • HADIFOGSÁG, MÁLENKIJ ROBOT, GULÁG. Kárpát-medencei magyarok és németek elhurcolása a Szovjetunió hadifogoly- és kényszermunkatáboraiba (1944–1953). Szerk: Molnár D. Erzsébet, Molnár D. István.
  • MÁLENKIJ ROBOT – GUPVI. Északkelet-Magyarországról elhurcolt áldozatok névsora (1944–1945). Szerk.: Dobos Sándor, Molnár Ferenc.

A Kutatóközpont 2017-2018-ban megszerkesztett és kiadás alatt lévő kiadványai:

1Zrínyi Ilona levelei Kárpátalján. Szerk.: Csatáry György

2. Szakál Imre: Iratok Ruszka Krajna történetéhez (1918–1919).

3. „Indivisibiliter ac Inseparabiliter – Feloszthatatlanul és elválaszthatatlanul.” Tudományos konferencia a kiegyezés anyagai.

4. I. világháborus veszteséglista. (Elesett és rokkant honvédek névjegyzéke)

A Kutatóközpont 2017. évi eszközfejlesztése:

Magyar Tudományos Akadémia által 2017-ben technikai felszereltségének korszerűsítése: eszközök beszerzését hajtotta végre: 9 drb eszköz.

Események:

Molnár D. Erzsébet kutatóintézetünk kutatója 2017. augusztus 20-án a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült.

Beregszász, 2018. június 8.

Csatáry György
az LTTK vezetője