Tanszéki beszámoló 2017/2018

Beszámoló a Földtudományi és Turizmus Tanszék munkájáról
a 2017/18-as tanévben

 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi és Turizmus Tanszéke a 2017/18-as tanévben a tanév elején jóváhagyott munkaterv alapján végezte a tevékenységét.

A tanszéken 11 főállású (köztük egy a tudományok doktora, professzor, hét a tudományok kandidátusa, illetve PhD) és 3 másodállású (köztük egy a tudományok doktora, professzor) oktató, valamint egy laboráns dolgozik. A Földtudományi és Turizmus Tanszék kibocsátó a földrajz szakon, amelyen idén 9 nappali és 1 levelező tagozatos hallgató szerez BSc fokozatú oklevelet, valamint a turizmus szakon, ahol ebben a tanévben három évfolyamon folyik az oktatás. A hallgatók száma a két szakon a 2017/18-as tanév tavaszi szemeszterében 59 volt, az alábbi megoszlásban:

Évfolyam Földrajz szakos Turizmus szakos
nappali tagozatos levelező tagozatos nappali tagozatos levelező tagozatos
I 5 0 8 1
II 8 0 9 4
III 5 0 7 1
IV 9 2
Összesen 27 2 24 6

 

Munkatársaink folyamatosan tökéletesítik a tudományos, pedagógiai és didaktikai felkészültségüket. A záruló tanévben van folyamatban Molnár D. István és Vince Tímea PhD oklevelének a honosítása Kijevben. Sass Enikő a napokban tett sikeres doktori szigorlatot a Pécsi Egyetemen zajló fokozatszerzési eljárás keretében.

 

Az oktatási feladatok ellátása mellett a Földtudományi és Turizmus Tanszék munkatársai aktív tudományos kutatótevékenységet folytatnak. Ez a tárgyévben is zömmel megyénk, Kárpátalja tudományos igényű földrajzi, illetve turisztikai feltárására irányult, és a következő tematikák köré csoportosult:

 • Kárpátalja demogeográfiai viszonyai;
 • Ukrajna etnogeográfiája és politikai földrajza;
 • Környezetvédelmi problémák megyénk településein;
 • Vulkáni komplexumok Kárpátalján;
 • A turizmus kárpátaljai sajátosságai.

A kutatási eredményeiket a tanszék oktatói az elmúlt tanévben

 • 26 konferencia kiadványban közölt cikkben,
 • 12 tudományos folyóiratban közölt cikkben,
 • 1 könyvrészletben,
 • 2 oktatási segédanyagban,
 • 17 konferencia előadásban (közülük 13 – nemzetközi tudományos konferencián lett prezentálva)

mutatták be.

 

A Földtudományi és Turizmus Tanszék szervezésében a 2017/18-as tanévben az alábbi rendezvényekre került sor:

 • szeptember 27–október 1. – az ELTE Meteorológiai Tanszéke és az Országos Meteorológiai Szolgálat küldöttségének látogatása a Főiskolán és Kárpátalján, az együttműködési szerződés megújítása az előbbiekkel.
 • február 3. – részvétel a magyar iskolák számára szervezett földrajzi és környezetismereti tanulmányi verseny megszervezésében (a KMPSZ-szel karöltve).
 • április 23. – részvétel a Föld Napja rendezvényeinek lebonyolításában (a Biológiai és Kémiai, valamint a Matematikai Tanszékkel karöltve).
 • június 9. – kirándulás és gyalogtúra a KMF hallgatóinak és oktatóinak a részvételével a Fehér-Tisza forrásához a Fedezd fel szülőföldedet! mozgalom keretében (közös szervezésben a FRIGy-gyel).

Az említetteken kívül tanszékünk oktatói és hallgatói részt vettek a főiskola intézményi szintű rendezvényein és kiemelt eseményein.

 

Hallgatóink a záruló tanévben eredményesen képviselték intézményünket annak falain kívül is:

 • április 11–13. – részvétel a földrajz szakos hallgatók Kijevben lebonyolított országos tanulmányi versenyén.
 • május 10–12. – részvétel a XVI. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencián; két hallgató – Nagy Lívia és Tar Edina – tárgyjutalomban részesült.
 • május 15–17. – részvétel a turizmus szakos hallgatók Kijevben lebonyolított országos tanulmányi versenyén.

 

A minőségi oktatást szolgálja az állandóan bővülő anyagi-műszaki bázis, amelynek alapját összességében 6 tanterem, valamint a tanszéki oktatói szoba alkotják. A tanszék kibővült számítógép és irodatechnika parkját 8 asztali gép, 5 laptop, 7 kivetítő, 4 nyomtató, illetve fénymásoló alkotja.

Az oktatómunkát és a tudományos ismeretterjesztést egyaránt szolgálja a főiskola Ásvány- és Kőzettára, amely több mint 1000 tételt tartalmaz és folyamatosan bővül. A tantermek egyikében kapott helyet a Barkáts Jenő Ásványkiállítás, amely jelenleg közel 1500 exponátumot tartalmaz. Jelentős fejlődésen ment keresztül a turizmus képzés bázisát alkotó 2 szaktanterem felszereltsége is.

A tanszéki kutatómunkának érezhető lendületet adott a 2017-ben üzembe helyezett drón, amely a megfelelő szoftveres háttérrel a nagyléptékű és -pontosságú felszíni vizsgálatokat szolgálja. 2018 tavaszán műszerparkunk nagypontosságú helymeghatározó rendszerrel és hőkamerával bővült, így újabb távlatok nyíltak a városklíma és terepklíma vizsgálatok terén is.

 

Eredményeink mellett, akad megoldásra váró probléma is a tanszék és a szakok háza táján. Ezek között kiemelt helyet foglal el a földrajz szak magiszter szintre való emelése, amelynek elsődleges akadálya a DSc fokozattal rendelkező főállású oktatók hiánya. További gondot jelent a földrajz és turizmus szak gyakorlatai lebonyolításához szükséges megfelelően felszerelt bázis hiánya, bár, ez irányban az utóbbi időben jelentős elmozdulás történt.

 

Összességében, a Földtudományi és Turizmus Tanszék munkáját a 2017/18-as tanévben jónak minősíthetjük.

 

Beregszász, június 7.

Molnár József
tanszékvezető