A Rákóczi Díjjal kitüntetett Szabó Tibor laudációja

Dr. Szabó Tibor a felvidéki Barsbaracskán született 1959-ben.

A szintén felvidéki Selmecbányán érettségizett, majd a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemre felvételizett. 1983-ban az egyetem Természettudományi Karán kapott diplomát, földtudományok szakon. Később a földrajztudomány területén doktori címet is szerzett. Az egyetemi diploma kézhezvételét követően kényszerűségből visszatért szülőföldjére, ahol besorozták katonának, végül 1986-ban tudott családjával együtt Magyarországra költözni. Itt az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa lett, és szintén felvidéki, révkomáromi születésű feleségével Martonvásárra költözött, ahol anyaországi életük a helyi meteorológiai állomáson kapott szolgálati szobában vette kezdetét. Később e településen kezdett el politizálni, többek között az MDF helyi alapszervezetének alapító tagja volt. De a párt kötelékében csak addig maradt, amíg az a konzervatív nemzeti irányvonalat képviselte, a szervezet balra tolódásával egy időben megszüntette párttagságát. 1990-től a Miniszterelnöki Hivatal főosztályvezetőjeként tevékenykedett. Az 1992-ben alakult Határon Túli Magyarok Hivatalának előbb munkatársa, majd 1998 és 2002 között elnöke volt. Ebben a minőségében kulcsszerepet játszott a Státustörvény néven híressé vált „2001. évi 62. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról” c. jogszabály megalkotásában és társadalmi elfogadtatásában, ami az első sikeres, 2010 óta kiteljesedő próbálkozás volt a magyar nemzet határok feletti újraegyesítésére.

Szabó Tibor 2000-ben tett közigazgatási szakvizsgát, 2002-től pedig több alapítványnál, társadalmi szervezetnél töltött, illetve tölt be vezető tisztséget. Többek között a Magyar Országgyűlés megbízásából tagja volt a Magyar Televízió tulajdonosi jogait gyakorló közalapítványnak is. 2010-től napjainkig megszakítás nélkül Martonvásár polgármestere.

Szabó Tibor a kezdetektől fogva szakmai tapasztalatával segítette a főiskola megalakulását, mindig szívügyének tekintette az intézmény működését, a kárpátaljai magyarok sorsát. Korábbi munkája során a Határon Túli Magyarok Hivatalának vezetőjeként erkölcsi és tevőleges támogatására mindig számíthattunk.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a kárpátaljai magyar közösség, a Rákóczi gyűrűvel fejezi ki köszönetét eddigi tevékenységéért. Hálánk és elismerésünk jeléül örömmel nyújtjuk át Szabó Tibornak a Rákóczi-főiskola legmagasabb kitüntetését a Rákóczi Díjat.