Elkészült a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 2021. évi felvételi szabályzata

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 2021. évi felvételi szabályzatát a felsőoktatási intézmény tudományos tanácsa 2020. december 23-án véglegesítette. A 2021. évi felvételi eljárásra vonatkozó legfrissebb tudnivalókról Sztojka Miroszlávot, a főiskola felvételi bizottságának felelős titkárát kérdeztük.

– Milyen képzési szintekre hirdet felvételt 2021-ben a Rákóczi-főiskola?

– Az előző esztendőhöz hasonlóan 2021-ben is alap (bache­lor) és mester (magiszteri) szintű képzésekre hirdetünk felvételt a Rákóczi-főiskolán.

– Kezdjük a felvételi szabályok ismertetését! Mit kell tudniuk az alapképzésre (bachelor szint) jelentkezőknek?

– 2021-ben a Rákóczi-főiskola 12 szakon hirdet bachelor szintű képzést: ukrán nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, biológia és az ember egészsége, földrajz, kémia, matematika, történelem, tanítói szak, óvodapedagógia, turizmus, illetve számvitel és adóügy. Ezekre a képzésekre – középiskolai végzettség alapján – nappali és levelező tagozaton egyaránt várják a jelentkezőket az első évfolyamra (kivétel a kémia szak, amelyre csak nappali tagozaton lehet felvételizni). Valamennyi szakra külső független értékelésen szerzett három tanúsítvánnyal lehet jelentkezni. A 2021. évi felvételi eljárás újdonsága, hogy – 2020-tól eltérően – a jelentkezőknek ukrán nyelv és irodalomból vagy ukrán nyelvből kötelező tanúsítványt felmutatniuk az egyes szakokon. A biológia és az ember egészsége, matematika és kémia szakokon az ukránnyelv-tanúsítvány megléte az elvárás, míg a többi szakra felvételizőknek ukrán nyelv és irodalom tanúsítványt kell bemutatniuk. A külső független értékelésen ukrán nyelvből szerzett tanúsítvány helyett a felsőoktatási intézmények beszámíthatják az ukrán nyelv és irodalomból kapott szertifikátokat. Vagyis az ukrán nyelvből és irodalomból szerzett tanúsítvánnyal olyan szakokra is jelentkezhetnek a felvételizők, ahol az ukránnyelv-tanúsítvány az elvárás. 2021 nyarán a felsőoktatásba jelentkezőktől a 2021-es tanúsítványok mellett a 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban szerzett szertifikátokat is elfogadják.

Az oktatás és pedagógia képzési ághoz tartozó szakok esetében (ide sorolhatók az óvodapedagógia, történelem, tanítói, ukrán nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, biológia és az ember egészsége, földrajz, matematika, kémia szakok) a szabályozás 2021-ben is lehetővé teszi, hogy az egyik szertifikát helyett, harmadik tárgyként a jelentkezők magyar nyelvből belső vizsgát tegyenek a főiskolán. Azok számára biztosíthatja a továbbtanulást ez a lehetőség, akiknek csupán két szertifikátot sikerül szerezniük a külső független értékelés során.

Az előző évhez hasonlóan mindjárt a második évfolyamra jelentkezhetnek azok az alapképzésre felvételizők, akik már rendelkeznek bármilyen szakirányú molodsij szpecialiszt, bachelor, magiszter vagy szpecialiszt szintű diplomával, illetve akik már legalább egy évet befejeztek az alapképzésben. Nekik a beiratkozáshoz csupán a szaktárgyukból kell felvételi vizsgát tenniük a Rákóczi-főiskolán. További újdonság 2021-ben, hogy az alapképzés második évfolyamára a molodsij szpecialiszt szintű oklevél alapján jelentkezők számára a felvételi versenyben a szaktárgyi felvételi vizsga érdemjegyén kívül kötelező a külső független értékelésen szerzett két tanúsítvány megléte: az első az ukrán nyelv és irodalomból szerzett szertifikát (kivételt képeznek a matematika, biológia és az ember egészsége, kémia szakok, melyek esetében elegendő az ukránnyelv-szertifikát), a második a matematikából, vagy Ukrajna történetéből, vagy idegen nyelvből, vagy biológiából, vagy földrajzból, vagy fizikából, vagy kémiából szerzett szertifikátok egyike. Szaktárgyi felvételi vizsga alatt egy belső, a főiskolán tett (a felvételiző által választott szaknak megfelelő) vizsgát kell érteni. Például a matematika szakra felvételizők matematikából tesznek szaktárgyi felvételi vizsgát.

– Az ukrán nyelvből és irodalomból, illetve ukrán nyelvből szerzett tanúsítványon kívül milyen további szertifikátokra van szükségük az alapszintű (bachelor) képzés első évfolyamára jelentkezőknek 2021-ben?

– Az ukrán nyelvből és irodalomból, illetve ukrán nyelvből szerzett szertifikát mellett a következő tanúsítványokat kell benyújtaniuk a jelentkezőknek a második, valamint a harmadik felvételi vizsgatárgyakból:

 • óvodapedagógia szakra a második tanúsítvány Ukrajna története, a harmadik matematika, vagy idegen nyelv, vagy biológia, vagy földrajz, vagy fizika, vagy kémia, vagy vizsga magyar nyelvből;
 • tanítói szakra a második tanúsítvány matematika, a harmadik Ukrajna története, vagy idegen nyelv, vagy biológia, vagy földrajz, vagy fizika, vagy kémia, vagy vizsga magyar nyelvből;
 • történelem szakra a második tanúsítvány Ukrajna története, a harmadik matematika, vagy idegen nyelv, vagy biológia, vagy földrajz, vagy fizika, vagy kémia, vagy vizsga magyar nyelvből;
 • ukrán nyelv és irodalom szakra a második tanúsítvány Ukrajna története, a harmadik matematika, vagy idegen nyelv, vagy biológia, vagy földrajz, vagy fizika, vagy kémia, vagy vizsga magyar nyelvből;
 • magyar nyelv és irodalom szakra a második tanúsítvány idegen nyelv, a harmadik Ukrajna története, vagy matematika, vagy biológia, vagy földrajz, vagy fizika, vagy kémia, vagy vizsga magyar nyelvből;
 • angol nyelv és irodalom szakra a második tanúsítvány idegen nyelv, a harmadik Ukrajna története, vagy matematika, vagy biológia, vagy földrajz, vagy fizika, vagy kémia, vagy vizsga magyar nyelvből;
 • biológia és az ember egészsége szakra a második tanúsítvány biológia, a harmadik Ukrajna története, vagy matematika, vagy idegen nyelv, vagy földrajz, vagy fizika, vagy kémia, vagy vizsga magyar nyelvből;
 • földrajz szakra a második tanúsítvány földrajz, a harmadik Ukrajna története, vagy matematika, vagy idegen nyelv, vagy biológia, vagy fizika, vagy kémia, vagy vizsga magyar nyelvből;
 • matematika szakra a második tanúsítvány matematika, a harmadik Ukrajna története, vagy idegen nyelv, vagy biológia, vagy földrajz, vagy fizika, vagy kémia, vagy vizsga magyar nyelvből;
 • kémia szakra a második tanúsítvány kémia, a harmadik Ukrajna története, vagy matematika, vagy idegen nyelv, vagy biológia, vagy földrajz, vagy fizika, vagy vizsga magyar nyelvből;
 • turizmus szakra a második tanúsítvány idegen nyelv, a harmadik Ukrajna története, vagy matematika, vagy biológia, vagy földrajz, vagy fizika, vagy kémia;
 • számvitel és adóügy szakra a második tanúsítvány matematika, a harmadik Ukrajna története, vagy idegen nyelv, vagy biológia, vagy földrajz, vagy fizika, vagy kémia.

Magyar nyelvből a jelentkezők a főiskolán tehetnek felvételi vizsgát a jelentkezési időszakot követően.

– Milyen lehetőségeket kínálnak azok számára, akiknek nem sikerült tanúsítványokat szerezniük a független tesztvizsgákon?

– Azok, akiknek nem sikerült megfelelniük a független tesztvizsgákon, jelentkezhetnek a főiskolánkon zajló, magyarországi felsőoktatási intézmények által meghirdetett kihelyezett képzések valamelyikére. A gödöllői Szent István Egyetem kertészmérnök, mezőgazdasági mérnök, illetve élelmiszeripari mérnök képzéseket indít Beregszászban. A Nyíregyházi Egyetem gazdálkodás és menedzsment szakot, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia és a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola pedig református katekéta-lelkipásztori munkatárs, illetve görögkatolikus katekéta szakot hirdet a Rákóczi-főiskolán. A Debreceni Egyetem is együttműködik főiskolánkkal, s négy szakon indít kihelyezett képzést: ápolás és betegellátás, gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus és szociálpedagógia. A Károli Gáspár Református Egyetem által meghirdetett magyar mint idegen nyelv, illetve mentálhigiénés segítő képzésekre az oktatás és pedagógia képzési ághoz tartozó valamely alapszintű (bachelor) képzésben szerzett oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek majd. A Kaposvári Egyetem színművész szakon indít kihelyezett képzést.

– Mi a helyzet a magiszteri szintű képzés 2021-es felvételi szabályzatával?

– A magiszteri képzési szinten 2021-ben hét szakra hirdet felvételt a Rákóczi-főiskola: matematika, történelem és régészet, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, ukrán nyelv és irodalom, tanítói, valamint biológia. Jelentkezni ezekre a képzésekre az alapképzésben szerzett bache­lor szintű oklevéllel, vagy szpecialiszt, esetleg magiszter szintű diploma birtokában lehet. A jelentkezőknek szaktárgyi, illetve úgynevezett egységes felvételi vizsgát kell tenniük idegen nyelvből (єдиний вступний іспит з іноземної мови). Ez a vizsgatípus a ZNO-hoz hasonló rendszerben lebonyolítandó megmérettetés. A jelentkezőknek elektronikusan kell regisztrálniuk erre a felvételi vizsgára 2021. május 11. és június 3. között. Az országos felvételi szabályzat az egységes felvételi vizsga napját idegen nyelvből június 30-ra tűzte ki. A 2021-es felvételi szabályzat értelmében idegen nyelvből csak a 2020-ban és 2021-ben tett egységes felvételi vizsga eredménye érvényes. Szaktárgyi felvételi vizsga alatt egy belső, a főiskolán tett (a felvételiző által választott szaknak megfelelő) vizsgát kell érteni. Például a matematika szakra felvételizők matematikából tesznek szaktárgyi felvételi vizsgát.

Érdemes külön szólni azon felvételizőkről, akik szpecialiszt vagy mesterképzésben szerzett oklevéllel jelentkeznek, mivel a 2021-es felvételi szabályzat értelmében esetükben az egységes felvételi vizsgát idegen nyelvből a főiskolán tett idegen­nyelv-vizsga helyettesítheti.

– Mit kell tudni a főiskolán tartandó felvételi vizsgákról?

– A felvételi vizsgák anyaga alig változott az elmúlt évekhez képest, ily módon a vizsgatételek remélhetőleg nem állítják megoldhatatlan feladat elé a jelentkezőket. Egyébként a felvételi vizsgák témái és a különböző típusú mintafeladatok minden tárgyból és minden képzési szintre vonatkozóan megtalálhatók intézményünk honlapján (www.kmf.uz.ua). Ugyanitt olvasható a felvételi eljárással kapcsolatos minden egyéb információ is.

– Mire figyeljenek oda 2021-ben azok, akik a Rákóczi-főiskolára szeretnének felvételizni?

– Elsősorban arra kell figyelni, hogy időben jelentkezzenek be a külső független értékelésen való részvételre, ennek elmulasztása ugyanis lehetetlenné teszi a jelentkezést a felsőoktatási intézményekbe. Az érettségizők jelentkezése a ZNO-ra idén 2021. február 1-től március 5-ig tart. A próba ZNO-ra a jelentkezés 2021. január 5-től január 19-ig tart. A jelentkezés során fordítsanak különös figyelmet arra, hogy az általuk választott főiskolai szakra való felvételizéshez mely tárgyakból kell tesztet írni, illetve szertifikátot szerezni.

Jó egészséget, kitartást és sok sikert kívánok minden felvételizőnek az új esztendőben!

hk