Ötödik alkalommal rendezték meg a Diákköri Gazdaságtudományi Konferenciát a Rákóczi-főiskolán

A Rákóczi-főiskola Számvitel és Auditálás Tanszéke megtartotta az V. Diákköri Gazdaságtudományi Konferenciát december 18-án. A konferencia egyik alapítója dr. Szemjon Viktória, gazdaságtudományok kandidátusa, egyetemi docens volt. A konferencia célja nemcsak a közgazdaságtan modern vívmányainak megismerése volt, hanem a hallgatók érdeklődése a kutatómunka iránt is.

A konferencián 18 diák mutatta be kutatási munkáját, akik érdeklődnek a munkanélküliség, az infláció, az export és az import állapotának témái, valamint a kisvállalkozások fejlődésével és kilátásával kapcsolatos modern gazdasági kérdések tanulmányozása iránt. A konferenciát magyar és ukrán nyelven, a karantén intézkedések betartásával tartották meg.

Az eseményt Prof. dr. Bacsó Róbert, a közgazdaság-tudományok doktora, a Számviteli és Auditálás Tanszék vezetője nyitotta meg. Hangsúlyozta, az ilyen szintű rendezvények megtartásának fontosságát a tudományos kutatások kipróbálására. A konferencia moderátorai a Számvitel és adóügy negyedik évfolyamos hallgatói voltak, Illés Viktória és Petricsko Jaroszlav, akik megismertették a jelenlevőket a konferencia programjával és szabályzatával, valamint levezették a programot.

A diákok bemutatták a PowerPoint, a Microsoft Office, az internetes források és alkalmazások használatának képességét. Márcenyuk Eleonóra (kutatási téma: Nők szerepe az üzleti életben), Lechner Máté (kutatási téma: Az ukrajnai üzleti tevékenység létrehozásának jellemzői), Barta Regina Letiszia (kutatási téma: Az export és import mutatói és jelenlegi állapota Ukrajnában), Gyurkó Teodóra (kutatási téma: Korrupció kialakulása és annak hatásai Ukrajnában) és Tоrisnya Fruzsina (kutatási téma: Nemzetközi munkaerő-áramlás) előadásait hallgathatta meg a közönség.

A konferencia eredményeinek összegzése után a tanács úgy döntött, hogy a diákköri gazdaságtudományi konferencia sikeresnek tekinthető, amit a jövőben is folyatni szeretnének.