Pölöskei Gáborné az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkárának az Egán Ede Szakképzési Centrum tanévnyitó ünnepségére küldött köszöntő levele

Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Rektor Úr! Tisztelt Igazgató Asszony! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Tanulók!

 

Köszönöm a meghívást az ünnepélyes tanévnyitóra és megtisztelő számomra, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakképzésért felelős szakterület részéről felkértek a köszöntő beszéd megtartására. Személyesen sajnos a jól ismert járványügyi helyzet kapcsán nem tudok jelen lenni, azonban engedjék meg, hogy távolról üdvözöljem Önöket ezen jeles esemény alkalmából.

Nagyszerű látni, hogy a 2019 szeptemberében elkezdődött együttműködés tovább folytatódik a 2020/2021-es tanév keretében is és magyarországi partnerintézményekkel kötött sikeres együttműködés eredményeképpen további képzőhelyekkel is bővül a közös munka. Ez azt mutatja, hogy kiváló a kapcsolat a két ország településeinek iskolái között. Mindig építő jellegű eredményt tud hozni, ha a partnerek számára nagy a kihívás a tudás, ismeret és tapasztalatok egymás közötti megosztása céljából. Jelen együttműködésünk a partnerek közötti közös cél elérése érdekében hozzájárul ahhoz, hogy a tanulópadból kilépő végzettek saját és leendő munkáltatóik elvárásainak megfelelően, sikeresen és viszonylag rövid időn belül megtalálják helyüket a munkaerőpiacon.

Véleményem szerint az oktatás: a tanulás iránti szenvedély és elkötelezettség terjesztéséről szól, mely terepen az elhatározások szabadon formálhatóak a jövő céljának alakításában.

Napjainkban, amikor felkészülünk a munkaerő-piaci kihívásokra, képesnek kell lennünk arra, hogy kiemeljük, amit tudunk, kiaknázzuk azt a tudást, amit megszereztünk, és amivel rendelkezünk és ezt a tudást kreatívan használjuk fel az új helyzetekben.

Napjaink világa egyre inkább azt értékeli, hogy mit tudunk kezdeni a tudásunkkal, és nem önmagában azt, hogy mit tudunk. Nagyon fontos felismerni az oktatás kettős célját: a múlt jelentésének és jelentőségének a befogadását, másrészt pedig a fiatalok felkészítését a jövő kihívásaira.

Korábban azt gondoltuk, hogy amit az iskolában megtanultunk, az egy egész életre szól. Akkor az oktatás központjában az ismeretek tartalmának az okítása folyt, és a rutin kognitív készségek játszottak központi szerepet. Mára ez megváltozott, hiszen bizonyos ismeretekre, tartalmakra keresőprogramokkal az interneten „rá tudunk keresni” és a rutin kognitív készségek mára már részben digitalizálódtak. Jelenleg a fókusz arra irányul, hogy az emberek képesek legyenek az egész életen át tartó tanulásra. Ezért az iskoláknak segíteniük kell abban, hogy a diákok folyamatosan, állandóan fejlődjenek és megtalálják helyüket a folyamatosan változó világban.

Az iskoláknak továbbá egy sokkal gyorsabb változásra is kell felkészíteniük a diákokat, gyorsabbra, mint bármikor korábban, hogy olyan munkahelyekért tanuljanak, melyek ma még nem is léteznek, olyan társadalmi kihívásokat tudjanak kezelni, melyeket most nem is tudnak elképzelni és olyan technológiákat tudjanak használni, melyeket még nem is találtak fel.

Továbbá az iskoláknak egy olyan összekapcsolt világra kell felkészíteniük a tanulókat, ahol a diákok megértenek és értékelnek különböző perspektívákat, valamint egymás felé tisztelettel viselkedve együttműködnek, valamint felelősséget vállalnak a lépéseikért, döntéseikért.

Ez azt jelenti, hogy napjainkban az oktatásnak többről kell szólnia:

Gondolkodásmódról: Ebbe belefoglaltatik a kreativitás, kritikus gondolkodás, problémamegoldó képesség.

A munka mikéntjéről: Ez a kommunikációról és az együttműködésről szól. Munkaeszközről: Ez az új technológiák potenciáljának a felismerésére és kiaknázására vonatkozik.

Sokoldalú világról: Napjaink világáról, ahol a gyorsan változó technológiák folyamatosan új kihívások elé állítja mind az iskolákat, mind a leendő munkavállalókat.

Mint stratégiaalkotók látjuk, hogy hazánk gazdasága csak úgy képes tovább növekedni, ha a termelési és szolgáltatási folyamatokba beépülnek a 4. ipari forradalom technológiái. A gyorsuló ütemben digitalizálódó gazdaság átalakítja a munkaerőpiacot: mivel több szakma megszűnik, új munkakörök jönnek létre, ezáltal a képzéseknek megváltozik a tartalma. Ezekre a kihívásokra kell a képzési rendszernek válaszokat adnia. A Szakképzés 4.0 Stratégiánk megalkotásával a gazdaság igényeihez igazítottuk a képzési szerkezetet és az oktatás tartalmát.

A minisztériumok, mint stratégiaalkotók, nem az osztálytermekben tudnak újítani, ők abban tudnak segíteni, hogy megértetik és kommunikálják, hogy a 21. század tanulása mit kíván meg, milyen víziók vannak. Ezért nagyon fontosak a nemzetközi együttműködések és az, hogy jó gyakorlatokat tudjunk átadni egymásnak. Ezek a tapasztalatok meg tudják mutatni, hogy mi lehetséges az oktatásban: minőség, méltányosság és hatékonyság tekintetében. Ezek tudnak a stratégiaalkotóknak segíteni és erősíteni tudják annak megértését, hogy a különböző oktatási rendszerek hogyan közelítik meg a hasonló témákat.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Diákok!

Önök, azok az intézményvezetők, tanárok és diákok, akik involválódtak ebben az együttműködésben. Az Önök számára ez egy tökéletes platform, hiszen tudásukat alkalmazni tudják új helyzetben és tapasztalatokban, új készségeket tanulnak, kapcsolatokat építenek és új szerepet kapnak egy folyamatban: a diákok olyan fiatalokká válnak, akik állandóan tanulnak egy gyorsan változó világban.

Sok sikert, erőt és egészséget kívánok az új tanévben. Használják ki maximálisan az együttműködésünk adta lehetőségeket. Valósítsák meg álmaikat, alakítsák jövőjüket!

Köszönöm a figyelmüket!

Budapest, 2020.10.05.

Pölöskei Gáborné