Kutatási területek
Meteorológia, Földrajz tantárgypedagógia, Kárpátalja turizmusa
Publikációk

Az elmúlt 5 év fontosabb publikációi:

Papp G. Kézműves termékek iránti kereslet Kárpátalja fesztiváljain. in. TÁRSADALOMFÖLDRAJZI FOLYAMATOK KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN: PROBLÉMÁK, TENDENCIÁK, IRÁNYZATOK. 2020. 565-574o.

Szakmai egyesületekben való részvétel:

Magyar Földrajzi Társaság

Részvétel tudományos témákban és fejlesztésekben:

Mikrometeorológiai mérések szőlőállományokban Beregszásztól Zágrábig. 2018

Szakmai továbbképzés:

Kurzus (2018), Erasmus+ oktatói mobilitási program (2020, 2021),