Сфера наукових зацікавлень
політична географія, геополітика, історична географія, етно- і демогеографія
Публікації

Головні публікації останніх років:

 1. Дністрянський М., Дністрянська Н. Стійкість та мінливість містечок Львівщини // Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін: монографія// За ред.: К. Мезенцева, Я. Олійника, Н. Мезенцевої. – Київ: Видавництво «Фенікс», 2017. – С. 98-120.
 2. Дністрянський М. С. Роль різноспрямованих колонізаційних рухів у заселенні Українських Карпат упродовж ХІІІ – першої половини ХІХ ст.: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 116 c.
 3. Дністрянський М. С. Загострення геополітичних взаємин у період постмодерну та становище України: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 156 c.
 4. Дністрянський М. Територіально-політичний розвиток незалежної України: задавнені проблеми та нові виклики // Вісник Львівського університету. Серія географія, 2016. Вип. 50. С. 154-165.
 5. Моргацький В., Дністрянський М. Геостратегічні інтереси України в регіоні Західні Балкани в контексті нових геополітичних реалій // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. № 1. С. 51-64.
 6. Дністрянський М., Дністрянська Н. Проблема заселення гірських районів Українських Карпат: суперечності методологічних підходів та інтерпретацій // Вісник Львівського університету. Серія географія, 2018. Вип. 52. С.89-99.
 7. Дністрянська Н., Дністрянський М. Краєзнавчо-туристичний потенціал карпатської топонімії // Вісник Львівського університету. Серія географія, 2019. Вип. 53. С.125-130.
 8. Дністрянський М. С. Демографічна криза в Україні як проблема національної безпеки: які причини і можливості виходу // БІНТЕЛ. Незалежний аналітичний центр геополітичних досліджень. № 3. С. 16-21.
 9. Дністрянський М. С. Топонімія Українських Карпат як джерело дослідження процесів заселення // Acta Beregsasiensis, 2017. Т. ХVІ. С. 191-199.
 10. Дністрянський М. С. Предметна область суспільної географії: попередній досвід та нові бачення в контексті сучасних гносеологічних потреб // Limes, 2017. Т. IV. С. 61 – 67.
 11. Дністрянський М. С. Зарубіжне українство: драматична доля, соціально-демографічні параметри та геополітичний потенціал // БІНТЕЛ. Журнал геополітичної аналітики. № 3. 2018. С. 17-38.
 12. Дністрянський М. С. Як геополітична свідомість провідних еліт формує сучасний світовий порядок // БІНТЕЛ. Журнал геополітичної аналітики. 2020. № 4. С. 44-49.