Публікації

Монографії:

Ешпан М.С. Національні традиції, народні цінності на Закарпатті (угорською мовою) 2015

Статті:

Ешпан М.С.„…jó szóval oktasd,játszani is engedd” Az Irka, mint a rendszerváltást követő egyetlen kárpátaljai magyar gyermeklap. /  Irka, як єдиний дитячий журнал Закарпаття після зміни політичного режиму. Kelet-Közép Európai Koragyermekkori Kutató Központ Első Műhelykonferenciája, Hajdúböszörmény, 2017. június 26.

Ешпан М.С. Az Irka gyermeklap felhasználási lehetőségei oktatási segédanyagként az általános iskolai oktatásban./ Можливості застосування дитячого журналу „Irka” як допоміжного матеріалу в початковій школі.  Міжнародна психолого-педагогічна конференція, Берегово 14–15 квітня 2016.

Ешпан М.С. Формування мовленєвої компетентності дошкільників засобами інноваційних технологій. In: Актуальні проблеми навчання і вихопання в контексті сучасної освітньої парадигми. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, pp 87-90. Мукачево, 22-24 жовтня 2015 р.