Сфера наукових зацікавлень
сучасні підходи до музичної діяльності, інноваційні методи навчання на уроках музичного мистецтва
Публікації
  1. Kiss Julianna: Az extrakurrikuláris művészeti nevelés jellemzői (szerk. Buda András, Kiss Endre) Kiss Árpád Archívum Könyvtára, Debreceni Egyetem Nevelés – és Művelődéstudományi Intézet, 2019. p 26. ISBN 978-963-490-125-9
  2. Kiss Julianna: Az ukrajnai művészetoktatás az oktatási törvények tükrében kurrikuláris és extrakurrikuláris színtereken (szerk. Berghauer-Olasz Emőke, Gávriljuk Ilona, Hutterer Éva, Pallay Katalin) „RIK-U” Kft. Ungvár, 2019. pp. 193-202. ISBN 978-617-7692-33-0
  3. Váradi Judit, Kerekes Rita, Kiss Julianna (2019). Az extrakurrikuláris művészeti tevékenység lehetősége ének-zene tagozatos iskolában egy pilot kutatás alapján. (szerk. Hideg Gabriella, Simándi Szilvia, Virág Irén) Debreceni Egyetemi Kiadó – Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA), 2020. pp. 101-112. ISBN 978-963-318-857-6
  4. Kiss Julianna, Bartalis Izabella, Borsos Blanka: A tanulók extrakurrikuláris művészeti tevékenységei a háttérváltozók tükrében (szerk: Váradi Judit) Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet, 2020. pp. 55-70. ISBN 978-615-6192-15-8
  5. Váradi Judit, Kiss Julianna: A művészeti nevelés kurrikuláris jellemzői és lehetőségei. (szerk: Váradi Judit) Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet, 2020. pp. 19-36. ISBN 978-615-6192-15-8
  6. Kiss,  J.  (2021). Elementary  Schools  of  Art  in  Hungary  are  the  Key  to  Increasing  One’s  Chances,  Disadvantage Compensation and Multilateral Self-Development.[Review of the book The elementary school of art as a school type to increase one’s chances, by Szűcs, T.]Central European Journal of Educational Research, 3(1), 131–133.https://doi.org/10.37441/CEJER/2021/3/1/9361