Сфера наукових зацікавлень
algebra, csoportalgebrák
Публікації

Головні публікації останніх років:

 

  1. Zhiguts, Yurij–Kudlotyák, Csaba–Pallay, Dezső: Perspective Hardening TechnologiesAre Based on Laser Surface Hardening and Self-propagating High-temperature Synthesis http://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2021/02/limes-2018_tom-v_v-evfolyam.pdf
  1. Жигуц Ю.Ю., Кудлотяк Ч.А. Перспективні матеріали отримувані комбінованими процесами, Сучасні тенденції роз-витку науки і освіти в умовах поглиблення євро-інтеграційних процесів: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17-18 травня 2017. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2017. – С. 246 – 247.
  2. Zhiguts Yu.Yu., Kudlotiak C.H., Patai Z.C. The research of residual stresses at steel by using Zaks methods (матеріали конференції), Fundamental and applied science – 2017: 11 interna-tional research and practice konf., 30 october – 07 no-vemder 2017 r.: materials conf. – Sheffield UK: “Science and Education” LTD, 2017. – V. 18. – P. 16 – 19.