Публікації

Монографії:

Orban-Lembryk L. Psychologia komunikacji społecznej: Monografia (Психологія соціальної комунікації). Тернопіль: Видавець і виготовлювач ПП «РіКОМ», 2019. – 300 с. (мова – польська)

Orban-Lembryk L. Podstawy psychologii społecznej: Monografia (Основи соціальної психології). Івано-Франківськ: Видавництво «Нова зоря», 2014. – 240 с. (мова – польська)

Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія професійної комунікації: Монографія. Чернівці: Книги – ХХІ, 2009. – 528 с.

Орбан-Лембрик Л.Е., Подгурецькі Ю. Психологічні засади спілкування: Монографія. Івано-Франківськ: Видавництво “Нова зоря”, 2008. – 416с.

Орбан-Лембрик Л.Е. Основи психології управління: Монографія. Івано-Франківськ: “Плай”, 2002. – 426 с.

Підручники і навчальні посібники:

Подано до друку навчальний посібник: Психолого-педагогічні засади спілкування. 207 с.

Orban-Lembryk L., Podgórecki J. Atrybucje psychologii spolecznej (Атрибуції соціальної психології). Namislow, 2010. – 418 s. (Підручник, 2-е видання, мова – польська)

Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Підручник: У 2-х кн.. Кн.. 2: Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія. Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. – 464 с.

Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Підручник: У 2 кн. Кн.. 1. Соціальна психологія особистості і спілкування. Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. – 464 с.

Орбан-Лембрик Л. Е.Психологія управління: Навч. посібник. – 2-ге видання, доп. К.: Академвидав, 2010. – 544 с.

Орбан-Лембрик Л. Е., Кощинець В.В. Юридична психологія. Навчальний посібник. Чернівці: Книги ХХІ, 2007. – 360 с.

Orban-Lembryk L., Podgórecki J. Atrybucje psychologii spolecznej (Атрибуції соціальної психології). Namislow, 2007. – 418 s. (Підручник, мова – польська)

Orban-Lembryk L. Psychologia spoleczna (Соціальна психологія). Namislow, 2007. – 256 s. (Підручник, мова – польська)

Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Підручник: У 2 кн. Кн. 2: Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія К.: Либідь, 2006. – 569 с.

Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Навчальний посібник. 2-ге видання. – К.: Академвидав, 2005. – 448 с.

Орбан-Лембрик Л.Е., Кощинець В.В. Юридична психологія: Курс лекцій. Івано-Франківськ: Плай, 2005. – 320 с.

Орбан-Лембрик Л.Е. Соціально-психологічні аспекти суїциду // Психологія суїциду: Посібник / За ред. В.П. Москальця. – К.: Академвидав, 2004. – С. 82 – 144.

Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія (у двох книгах). Книга 1. Соціальна психологія особистості і спілкування: Підручник. К.: Либідь, 2004. – 573 с.

Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. К.: Академвидав, 2003. – 448 с.

Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Посібник. К.: Академвидав, 2003. – 568 с.

Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Навчальний посібник. Івано-Франківськ: “Плай”, 2001. – 695 с.

Книги:

Орбан-Лембрик Л. Е. Ось так і живемо: Дорожні нотатки психолога. Чернівці-Івано-Франківськ: Видавництво «Книги – ХХІ», 2015. – 224 с.

Орбан-Лембрик Л. Е. Люди й мурахи: Дорожні нотатки психолога. Чернівці-Івано-Франківськ: Видавництво «Книги – ХХІ», 2013.- 264 с.

Орбан-Лембрик Л. Е. Острів Святого Стефана: дорожні нотатки психолога. Чернівці – Івано-Франківськ: Книги – ХХІ, 2008. – 248 с.