Сфера наукових зацікавлень
туризм, туризм Закарпаття
Публікації

Головні публікації останніх років:

  1. Маслиган О. О., Тодьєрішко Е. В. Формування підходу до просторової маршрутизації процесів, що обумовлюють функціонування та розвиток кластерів туризму та рекреації в Україні. In: Агросвіт. 2021. № 5-6. С. 68–74. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.68
  2. Смочко Н.М., Тодьєрішко Е.В.: Зарубіжний досвід функціонування інноваційних туристичних тематичних територій (на пркладі Польщі) In: Міжнародний та національний досвід суспільно-географічного розвитку туристичної галузі в умовах євроінтеграції. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Мукачево, 17 жовтня 2018 року) / гол. ред. Т.Д. Щербан. – Мукачево : РВВ МДУ, 2018.- С. 64-68, УДК 911.3, Мукачівський державний університет, Мукачеве, 2018.
  3. Маслиган О. О., Тодьєрішко Е. В. Характеристика алгоритму маршрутизації розвитку кластеру туризму та рекреації в Україні. Збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансове регулювання зрушень в економіці України» 24 березня 2021 р.  Мукачево. Вид-во МДУ, 2021.