Főoldal

 Bemutatás

 Kérdőívek

 Települések

 Áldozatok

 Konferencia

 Kutatás

 Interjúk

 

Kérdőív az 1944-es elhurcolás feltárásához

I. Személyes adatok

Név:_____________________________________________________

Születési helye: ____________________________________________

 Születési ideje:____________________________________________

Jelenlegi foglalkozása:_______________________________________

 Nemzetisége: _____________________________________________

Vallása:___________________________________________________

Családi állapota (gyermekeinek száma):_________________________

II. Az elhurcolás  körülményei

1)      Lakhelye abban az időben, amikor elhurcolták (esetleg utca, házszám):

____________________________________________________

2) Családi helyzete abban az időben, amikor elhurcolták:

a)      nős b )nőtlen      c) elvált        d) özvegy    e) nem válaszol

 

3) Volt-e gyermeke  abban az időben, amikor elhurcolták?

a) igen            b) nem         c) nem válaszol

 

4) Abban az esetben, ha a 3. kérdésre igennel válaszolt. Hány gyereke volt?

a) 1       b)2       c)3             d)4          e) 5         f) 6          g)7       h)8    i) nem válaszol

 

5) Elhurcolásának idején mi volt a foglalkozása?

a) értelmiségi     b) gyári, üzemi munkás      c) földműves    d) kereskedő

e) iparos          f) hivatalnok        g) lelkész, pap     h) egyéb    i) nem tudja j) nem válaszol

 

6) Tagja volt-e valamilyen pártnak?

a) igen           b) nem        c) nem tudja       d) nem válaszol

 

7) Abban az esetben, ha a 6. kérdésre igennel válaszolt. Milyen pártnak volt a tagja?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8) Mikor vitték el? (év, hónap, nap)

________________________________________________________

9) Hová vitték?

________________________________________________________

10) Tudták-e előre (közölték-e Önökkel) hová viszik?

a)      igen      b) nem        c) nem emlékszik            d) nem tudja      e) nem válaszol

 

11) Abban az esetben, ha a 10. kérdésre nemmel válaszolt. Az útvonal alapján tudta-e, hogy hová vitték?

a) igen          b) nem      c) nem tudja

 

12) Milyen útvonalon mentek?

__________________________________________________________

13) Hogyan zajlott helyben az összegyűjtésük?

a) kidobolta a kisbíró b) mindenki ment, én is mentem c) jöttek és elvittek

d) behívót kaptam  e) katonakötelesek voltunk és menni kellett f) nem válaszol       g)  nem tudja        h) egyéb

 

14) Alkalmaztak-e erőszakot a toborzás alatt?

a) igen         b) nem     c) nem emlékszik      d) nem tudja   e) nem válaszol

f) tudja, de nem válaszol

 

15) Voltak-e más nemzetiségűek is Önnel?

a)      igen b) nem c) nem emlékszik d) nem tudja    e) nem válaszol

 

16) Érezte-e hátrányát magyarságának?

a)      igen    b) nem     c) nem emlékszik    d) nem tudja    e) nem válaszol

 

17) Ön szerint mi volt az oka annak, hogy elvitték a kárpátaljai magyar férfiakat? (több válasz is lehetséges)

a) bűnös nemzetnek tartottak  b) meg akarták gyengíteni a magyar közösséget c) az új hatalom félt tőlünk  d) csak dolgoztatni akartak e) ellenségnek tartottak minket    f) a szovjetek (kommunisták) falusi hívei jelentettek fel  g) nem tudja     h) nem válaszol i) tudja, de nem válaszol j) egyéb

 

18) A hatóságok indokolták-e valamivel, miért viszik az embereket?  

a)      igen   b) nem    c) nem emlékszik    d) nem tudja    e)  nem válaszol f) tudja, de nem válaszol g) egyéb

 

19) Abban az esetben, ha a 19. kérdésre  igennel válaszolt.

 Mivel indokolták a hatóságok az elhurcolást? (több válasz is lehetséges)

a) a háború utáni újjáépítés    b) katonakötelesek voltak és menni kellett

c) segíteni kellett   d) mert ment a szomszéd/ismerős is d) egyéb  e) nem tudja     f) nem válaszol g) tudja, de nem válaszol h) egyéb

 

20) Mennyi időt töltött a lágerben?

a)1 évtől kevesebb  b)1 év  c)1-2 év   d) 2-3 év   e) 3-4 év   f) 4-től több    g) nem tudja    h) nem válaszol

 

21) Mindig ugyanabban a lágerben volt?

a) igen          b) nem, több helyen is voltam      c) nem tudja     d) nem válaszol

 

22) Elegendő volt a lágerben kapott étel?

a) igen, bőségesen kaptunk enni      b) az adagok nem voltak bőségesek, de nem éheztünk      c) nagyon keveset kaptunk, épp csak arra volt elég, hogy ne haljunk éhen       d) sokan éhen haltak        e) nem emlékszik     f) nem tudja       g) nem válaszol    h) tudja, de nem válaszol  i) egyéb

 

23) Megfelelően biztosították a tisztálkodási lehetőségeket?

a) igen, minden nap volt lehetőség a tisztálkodásra    b) hetente 2-3-szor tisztálkodtunk    c) hetente csak egyszer volt megengedve a tisztálkodás

d) egyéb  e) nem emlékszik   f) nem tudja       e) nem válaszol    f) tudja, de nem válaszol   g) egyéb     

 

24) Volt-e lehetőség a családdal való kapcsolattartásra?

a) igen,  bármikor meglátogathattak  vagy írhattak levelet     b) a családtagoknak csak a küldeményeiket, leveleiket adták át, a látogatás meg volt tiltva  c) se látogatni, se küldeményt nem lehetett küldeni  d) a családtagok nem tudták,  hol vagyok  e) nem emlékszik  f) nem tudja  g) nem válaszol h) tudja, de nem válaszol   i) egyéb

 

25) A lágerben raboskodók írhattak levelet haza?

a) igen     b )nem      c) nem emlékszik    d) nem tudja      e)  nem válaszol

 

26) Küldött-e valakivel üzenetet haza ottléte alatt?

a ) igen, többször is     b) csak egyszer         c) akartam, de nem volt kivel  d) nem is próbálkoztam vele      e) nem emlékszik            f) nem tudja   g) nem válaszol   h) tudja, de nem válaszol   i) egyéb

 

27) Volt-e Ön beteg a lágerben?

a) igen      b) nem       c) nem emlékszik    d) nem tudja     e) nem válaszol      f) tudja, de nem válaszol      g) egyéb

 

28) Abban az esetben, ha a 28. kérdésre igennel válaszolt. Milyen bánásmódban részesült betegsége idején?

    a) gyógyszeres kezelésben részesültem, megfelelően ápoltak      b) nem törődtek velem igazán, épp csak arra vigyáztak, hogy ne haljak meg c) nem érdekelte őket, hogy mi van velem, a magam erejéből gyógyultam meg       d) nem tudja       e) nem válaszol      f) tudja, de nem válaszol    g) egyéb

 

29) Van-e olyan maradandó károsodása, amit a lágerben szerzett?

a) van              b) nincs              c) nem tudja        d) nem válaszol      e) tudja, de nem válaszol 

 

30) Hány ismerőse, rokona, falubélije volt ugyanabban a táborban?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

31) Őrzői közt volt-e magyarul tudó, magyar nemzetiségű?

a) igen volt magyar nemzetiségű     b) magyar nemzetiségű nem volt, de volt olyan, aki tudott magyarul  c) nem volt magyarul tudó   d) nem emlékszik       d) nem tudja   e) nem válaszol     f) tudja, de nem válaszol   g) egyéb

 

32) Verték-e a foglyokat a lágerben?

a) igen, a verések mindennaposak voltak   b) ritkán fordultak elő verések c) soha nem vertek meg senkit  d) nem tudja   e) nem emlékszik     f) nem tudja        f) nem válaszol      g) tudja, de nem válaszol    h) egyéb

 

33) Önt megverték-e?

a) igen, többször is          b) igen, egyszer          c) nem, soha nem vertek meg       d) nem válaszol          e) tudja, de nem válaszol    f) egyéb

 

34) Hogy sikerült hazajönni?

a)      megszöktem    b) hazaengedtek c) nem emlékszik     d) nem válaszol    e) tudja, de nem válaszol      f) egyéb

 

35) Abban az esetben, ha megszökött. Egyedül szökött?

a) igen               b) nem         c) nem tudja        d) nem válaszol     e) tudja, de nem válaszol

 

36) Abban az esetben, ha a 35. kérdésre nemmel válaszolt. Hányan szöktek? –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

37) Abban az esetben, ha megszökött. Segített-e valaki Önnek  a szökésben?

a) igen                b) nem                c) nem tudja        d) nem válaszol   e) tudja, de nem válaszol

 

38) Kapott-e valakitől segítséget a táborban ottléte alatt?

a) igen              b) nem                c) nem emlékszik      d) nem válaszol   e) tudja, de nem válaszol

 

39) Segített-e Ön valakinek a táborban?

a) igen              b) nem                c) nem emlékszik         d) nem válaszol   e) tudja, de nem válaszol

 

40) Segített-e Ön valakinek megszökni?

a) igen       b) nem         c) nem emlékszik           d) nem válaszol    e) tudja, de nem válaszol

 

III. Az elhurcolás időszakának emlékezete, szovjet-kép

41) Hogy tudott beilleszkedni hazatérte után?

a) könnyen, nem éreztették velem elhurcolásom hátrányát b) éreztették velem, hogy elhurcolt voltam c) nehéz volt a beilleszkedés d) nem tudja e) nem válaszol f) tudja, de nem válaszol g) egyéb

 

42) Hazaérve elmondhatta-e, hogy hol volt, hogy ott mi történt?

a) igen, bárkinek elmondhattam  és el is mondtam       b) tilos volt róla beszélni, de én azért elmondtam    c) lehetett róla beszélni, de én inkább hallgattam     d) nem lehetett róla beszélni és én nem is beszéltem   e) nem emlékszik       f)  nem válaszol    g) tudja, de nem válaszol      h) egyéb

 

43) Kinek beszélt a táborban töltött időszakról? (több válasz is lehetséges)

a) csak a családnak    b) rokonoknak, ismerősöknek      c) az egész falunak/városnak, mindenkinek aki megkérdezett     d) senkinek nem beszéltem    e) nem emlékszik
f) nem tudja      g) nem válaszol     h) tudja, de nem válaszol      i) egyéb

 

44) Kapott-e kártérítést?

a)      igen     b) nem     c) nem válaszol     

 

45) Igényel-e kártérítést?

a)      igen   b) nem    c)  nem válaszol

 

46) Abban az esetben, ha a 45. kérdésre igennel válaszolt.

Kitől várja a kártérítést?

a)      Magyarországtól     b) Ukrajnától       c) nem tudja    d) nem válaszol  e) tudja, de nem válaszol    f) egyéb 

 

47) Van-e Önben harag az 1944-es események miatt?

a)      igen   b) nem     c) nem tudja      d)  nem válaszol   e) tudja, de nem válaszol

 

48) Abban az esetben, ha a 47. kérdésre igennel válaszolt. Kire haragszik?

a) a rendszerre  b) a kommunistákra  c) falubéli feljelentőire  d) egyéb   e) nem tudja    f) nem válaszol   g) tudja, de nem válaszol      h) egyéb

 

49) Egykori őrzői közül a későbbiekben találkozott-e valakivel?

a) igen, többel is          b) igen, egyszer        c) nem, soha senkivel    d) nem emlékszik      e) nem tudja     f) nem válaszol      g) tudja, de nem válaszol

 

50) Utólag hogyan tekint vissza arra a rendszerre?

a)      haraggal    b) nem haragszik, de nem sírja vissza   c) akkor volt igazán rend és biztos megélhetés     d)  nem tudja    e) nem válaszol     f) tudja, de nem válaszol g) egyéb

 

51) Maradtak-e tárgyi emlékei, vagy írásos dokumentumai?

a)      igen   b) nem   c) nem tudja      d) nem válaszol

 

52) Abban az esetben, ha az 51. kérdésre igennel válaszolt.

Milyen tárgyi emlékei maradtak?

a) fénykép     b) magánlevél     c) napló      d) feljegyzések  e) nem tudja     f) nem válaszol

 

IV. Jövőkép

53) Az egykori foglyok közül tart-e valakivel kapcsolatot?

a) igen              b) nem       c)  nem válaszol

 

54) Most tagja-e valamilyen pártnak, vagy szövetségnek?

a)      igen    b) nem        c) nem tudja          d) nem válaszol       e) tudja, de nem válaszol

 

55) Ha az 55. kérdésre igennel válaszolt.

Milyen pártnak, vagy szövetségnek a tagja?

________________________________________________

 

56) Melyik országot nevezi anyaországnak?

a)      Magyarország  b) Ukrajna         c) a történelmi Magyarország

d)           nem tudja    e) nem válaszol    f) tudja, de nem válaszol    g) egyéb

 

57) Melyik rendszer alatt volt a legjobb élni?

a) Magyarország kötelékében     b) a csehek alatt   c) a Szovjetunióban

d)      Ukrajnában   e) nem tudja      f) nem válaszol      g) tudja, de nem válaszol    e) egyéb

 

58) Ön, aki már több rendszerváltást megélt, hogyan látja a kárpátaljai magyarság ügyét, a fennmaradás esélyeit? (több válasz is lehetséges)

a)       a kárpátaljai magyarság el fog fogyni

b)       a magyarság fennmaradása a helyi, kárpátaljai hatalmi politikától függ

c)       Kárpátalján mindig lesz magyar közösség

d)       a kárpátaljai magyarság jövője Magyarországtól függ

e)       a magyarság fennmaradása az ukrán hatalmi politikától függ

f)        nem tudja    g) nem válaszol    h) tudja, de nem válaszol   i) egyéb

________________________________________________

 

59) Mit szól a Magyarországba való kitelepüléshez, a kivándorláshoz?

a)      elítéli azokat, akik elhagyják szülőföldjüket a jobb megélhetésért 

b)       nem ítéli el a kivándorlókat, de ő inkább marad

c)       ha lenne lehetősége ő is elmenne    d) nem tudja    e) nem válaszol

 

60) Van-e Önben jelenleg félelem az 1944-es események miatt?

a) van    b) nincs     c) nem tudja   d) nem válaszol   e) tudja, de nem válaszol

61) Abban az esetben, ha a 60. kérdésre igennel válaszolt. Ha igen, akkor mitől fél?

a) a hatalomtól  b) visszajöhet a régi rendszer  c) nem tudja   d) nem válaszol e) tudja, de nem válaszol    f) egyéb 

62) Hajlandó-e magnószalagra mondani az itt elhangzottakat?

 

63) Kikről tud, hogy még életben van?

________________________________________________

vissza