Főoldal

 Bemutatás

 Kérdőívek

 Települések

 Áldozatok

 Konferencia

 Kutatás

 Interjúk

Hozzátartozói kérdőív az 1944-es elhurcolások feltárásához

I.  Adatközlő

Név: _________________________________________________

Születés dátuma, helye _____________________________________

Hozzátartozói viszonya az elhurcolttal _________________________

II. Személyes adatok

Név:___________________________________________________

Az elhurcolt neve:__________________________________________

Az elhurcolt születési helye: __________________________________

Az elhurcolt születési ideje:___________________________________

Az elhurcolt nemzetisége: ____________________________________

Az elhurcolt vallása:_________________________________________

Az elhurcolt lakhelye:________________________________________

III. Az elhurcolás  körülményei

1)      Lakhelye abban az időben, amikor elhurcolták (esetleg utca, házszám)

________________________________________

 

2) Az elhurcolt családi helyzete abban az időben, amikor elhurcolták:

a)      nős  b) nőtlen     c) elvált     d) özvegy    e) nem tudja   f) nem válaszol

3) Volt-e gyermeke  abban az időben, amikor elhurcolták?

a) igen            b) nem             c) nem tudja       d) nem válaszol

 

4) Abban az esetben, ha a 3. kérdésre igennel válaszolt. Hány gyereke volt?

a) 1       b)2       c)3             d)4          e) 5         f) 6          g)7       h)8

 

5) Elhurcolásának idején mi volt a foglalkozása?

a) értelmiségi     b) gyári, üzemi munkás      c) földműves    d) kereskedő
e) iparos          f) hivatalnok        g) lelkész, pap     h) egyéb     i) nem tudja
j) nem válaszol    i) tudja, de nem válaszol

 

6) Tudomása szerint tagja volt-e az elhurcolt valamilyen pártnak?

a) igen             b) nem               c) nem tudja                  d) nem válaszol
e) tudja, de nem válaszol

 

7) Abban az esetben ha a 6. válasz igen, akkor melyiknek?

__________________________________________________

8) Milyen emlékei vannak az elhurcoltról, milyen ember volt?

a)      nincsenek emlékei

b)      vannak emlékei, de nem válaszol

c)      egyéb: __________________________________________________

 

9) Mikor vitték el?

a)      nem tudja

b)      egyéb:__________________________________________________

 

10) Hová vitték?

a) nem tudja

egyéb:__________________________________________________

 

11) Honnan szerezte a fenti információkat?

a)      közvetlen szemtanúja volt b) az elhurcolt mondta el, visszatérése után c) az elhurcolt ott tartózkodása alatt írt leveléből d) egy harmadik személy elmondásából e) nem emlékszik  f) tudja, de nem válaszol   g) egyéb

__________________________________________________ 

12) Hol halt meg az elhurcolt?

a)      a lágerben b) a hazatérés után, otthon c) útközben oda d) útközben vissza e) szökés közben f) nem tudja g) nem válaszol h) tudja, de nem válaszol   i) egyéb

 __________________________________________________

13) Milyen körülmények között halt meg az elhurcolt?

a) betegségben   b) szökés közben   c) éhségtől    d) agyonverték      e) lelőtték     f) nem tudja     g) nem válaszol  h) tudja, de nem válaszol  i) egyéb

 __________________________________________________

14) Ön szerint mi volt az oka annak, hogy elvitték a kárpátaljai magyar férfiakat? (több válasz is lehetséges)

a) bűnös nemzetnek tartottak  b) meg akarták gyengíteni a magyar közösséget c) az új hatalom félt tőlünk  d) csak dolgoztatni akartak e) ellenségnek tartottak minket   
f) a szovjetek (kommunisták) falusi hívei jelentettek fel  g) katonakötelesek voltak és menni kellett h) nem tudja     i) nem válaszol    j) tudja, de nem válaszol k) egyéb

 

15) A hatóságok indokolták-e valamivel, miért viszik az embereket?  

a)      igen b) nem c) nem emlékszik d) nem tudja    e) nem válaszol  f) tudja, de nem válaszol

 

16) Abban az esetben, ha a 15. kérdésre  igennel válaszolt.  Mivel indokolták a hatóságok az elhurcolást?

 a) a háború utáni újjáépítés    b) katonakötelesek voltak és menni kellett

c) segíteni kellett   d) mert ment a szomszéd/ismerős is d) nem tudja     f) nem válaszol   g) tudja, de nem válaszol    h) egyéb

 

17) Mennyi időt töltött az elhurcolt a lágerben?

a)      1 évtől kevesebb     b)1 év alatt      c)1-2 év     d) 2-3 év       e) 3-4 év  f) 4-től több         g) nem tudja     h) egyéb

 

18) Kapott-e  az elhurcolt kártérítést?

a)      igen      b) nem       c) nem tudja   de) tudja, de nem válaszol

 

19) Igényelt-e az elhurcolt   kártérítést?

a)      igen       b) nem       c) nem tudja       d) tudja, de nem válaszol

 

20) Abban az esetben, ha a 19. kérdésre igennel válaszolt. Kitől várta a kártérítést?

a)      Magyarországtól   b) Ukrajnától     c) nem tudja     d) tudja, de  nem válaszol  e) egyéb   

 

21) Volt-e az elhurcoltban harag az 1944-es események miatt?

a) igen      b) nem      c) nem tudja        d) tudja, de nem válaszol

 

22) Ha a 21. kérdésre igennel válaszolt. Kire haragudott?

a) a rendszerre  b) a kommunistákra  c) falubéli feljelentőire  d) nem tudja     e) tudja, de nem válaszol  f) egyéb

 

23) Maradtak-e az elhurcoltnak tárgyi, vagy írásos emlékei?

a)      igen       b) nem       c) nem tudja        d) tudja, de nem válaszol

 

24) Abban az esetben, ha a 23. kérdésre igennel válaszolt. Milyen tárgyi emlékei maradtak?

a) fénykép      b) magánlevél    c) napló      d)  feljegyzések     e) nem tudja     
f) tudja, de nem válaszol  g) egyéb

 

IV. Szovjet- és jövőkép

25) Önben van-e harag az 1944-es események miatt?

a)      igen      b) nem        c) nem tudja      d) tudja, de nem válaszol

 

26) Abban az esetben ha a  21.  kérdésre igen a válasz, kire haragszik? (több válasz is lehetséges)

a) a rendszerre  b) a kommunistákra  c) falubéli feljelentőire  d) egyéb   e) nem tudja     f) tudja, de nem válaszol   g) egyéb

 

27) Utólag hogyan tekint vissza arra a rendszerre?

a)      haraggal    b) nem haragszik, de nem sírja vissza   c) akkor volt igazán rend és biztos megélhetés     d)  nem tudja    e) tudja, de nem válaszol  f) egyéb

 

28) Ön most tagja-e valamilyen pártnak, vagy szövetségnek?

a)      igen    b) nem        c) nem tudja          d) tudja, de nem válaszol

 

29) Ha az 28. kérdésre igennel válaszolt.

Milyen pártnak, vagy szövetségnek a tagja?

________________________________________________

 

30) Melyik országot nevezi anyaországnak?

a)      Magyarország        b) Ukrajna         c) a történelmi Magyarország

c)      nem tudja       e) tudja, de nem válaszol     f) egyéb

 

31) Melyik rendszer alatt volt a legjobb élni?

a) Magyarország kötelékében     b) a csehek alatt   c) a Szovjetunióban

d)      Ukrajnában        e) nem tudja      f) tudja, de  nem válaszol   g) egyéb

 

32) Ön, aki már több rendszerváltást megélt, hogyan látja a kárpátaljai magyarság ügyét, a fennmaradás esélyeit? (több válasz is lehetséges)

a)      belátható időn belül elfogy a kárpátaljai magyarság

b)       a magyarság fennmaradása országváltásoktól függetlenül a hely, kárpátaljai hatalmi politika függvénye

c)       Kárpátalján mindig lesz magyar közösség

d)       a kárpátaljai magyarság jövője Magyarországtól függ

e)       a magyarság fennmaradása az ukrán hatalmi politika függvénye

f)        nem tudja     g) tudja, de nem válaszol   h) egyéb

 

33) Mit szól a Magyarországba való kitelepüléshez, a kivándorláshoz?

a)      elítéli azokat, akik elhagyják szülőföldjüket a jobb megélhetésért 

b)       nem ítéli el a kivándorlókat, de ő inkább marad

c)       ha lenne lehetősége ő is elmenne

d)      nem tudja    e) tudja, de  nem válaszol    f) egyéb

 

34) Van-e Önben jelenleg félelem az 1944-es események miatt?

a) van    b) nincs     c) nem tudja   d) tudja, de nem válaszol

 

35) Abban az esetben, ha a 34. kérdésre igennel válaszolt. Ha igen, akkor mitől fél? (több válasz is lehetséges)

a) a hatalomtól  b) visszajöhet a régi rendszer  c) nem tudja   d) tudja, de  nem válaszol e) egyéb

 vissza