Főoldal

 Bemutatás

 Kérdőívek

 Települések

 Áldozatok

 Konferencia

 Kutatás

 Interjúk

 

Mélyinterjú-vázlat az 1944-es elhurcolás feltárásához

I. Személyes adatok

Név:__________________________________________

Születési helye: __________________________________

Születési ideje:__________________________________

Jelenlegi foglalkozása:_____________________________

Nemzetisége: ___________________________________

Vallása:________________________________________

Családi állapota (gyermekeinek száma): ________________

II. Az elhurcolás  körülményei

 1. Hol lakott abban az időben, amikor elhurcolták?

 2. Milyen volt a családi helyzete elhurcolásának idején?

 3. Milyen körülmények között éltek, mikor elhurcolták (milyen volt a vagyoni helyzetük)?

 4. Volt-e gyermeke  abban az időben, amikor elhurcolták? Ha igen hány gyermeke volt?

 5. Elhurcolásának idején mi volt a foglalkozása?

 6. Tagja volt-e valamilyen pártnak? Ha igen, milyen pártnak volt a tagja?

 7. Mikor vitték el?

 8. Hová vitték?

 9. Közölték-e Önökkel hová viszik? Ha nem, az útvonal alapján tudta-e, hogy hová vitték?

 10. Milyen útvonalon mentek?

 11. Hogyan zajlott helyben a toborzás? Kik végezték?

 12. Alkalmaztak-e erőszakot a toborzás alatt? Az út során? A lágerben?

 13. Voltak-e más nemzetiségűek is Önnel?

 14. Érezte-e hátrányát magyarságának?

 15. Miért vitték el Önt?

 16. A hatóságok indokolták-e valamivel, miért viszik az embereket?   Ha igen, mivel?

 17. Mennyi időt töltött a lágerben?

 18. Mindig ugyanabban a lágerben volt? Ha nem, akkor hol volt még?

 19. Melyik láger milyen volt?

 20. Mit csináltak a lágerben, mikor nem dolgoztak?

 21. Mondjon el egy napját.

 22. Milyen munkát végeztek?

 23. Milyen körülmények között éltek?

 24. Mit és mennyit ettek?

 25. Milyen helyen, hányan aludtak egy barakkban?

 26. Milyen tisztálkodási lehetőségek voltak?

 27. Volt-e lehetőség a családdal való kapcsolattartásra? Ha igen, hogyan tartotta a kapcsolatot?

 28. Írhattak-e levelet az elhurcoltak? Ha igen, mikortól?

 29. Küldött-e valakivel üzenetet?

 30. Volt-e beteg fogvatartása idején? Ha igen, mi történt?

 31. Van-e olyan maradandó károsodása, amit a lágerben szerzett? Ha igen, milyen? Hány ismerőse, rokona, falubélije volt ugyanabban a táborban?

 32. Kik őrizték?

 33. Őrzői közt volt-e magyarul tudó, magyar nemzetiségű?

 34. Verték-e a foglyokat a lágerben?

 35. Önt megverték-e?

 36. Hogy sikerült hazajönni? Próbált-e megszökni?

 37. Kapott-e valakitől segítséget a táborban ottléte alatt?

 38. Segített-e Ön valakinek a táborban?

 39. Segített-e Ön valakinek megszökni?

 

III. Az elhurcolás időszakának emlékezete, szovjet-kép

 1. Mit talált otthon, miután hazatért? Hogyan fogadták visszatérését a faluban?

 2. Hazaérve elmondhatta-e, hogy hol volt, hogy ott mi történt?

 3. Kinek beszélt a táborban töltött időszakról?

 4. Egykori őrzői közül a későbbiekben találkozott-e valakivel?

 5. Az egykori foglyok közül tart-e valakivel kapcsolatot?

 6. Kikről tud, hogy még életben van?

 7. Kapott-e kártérítést?

 8. Igényel-e kártérítést? Ha igen, kitől várja a kártérítést?

 9. Van-e Önben harag az 1944-es események miatt? Ha igen, kire haragszik?

 10. Mi a véleménye Sztálinról? Hruscsovról? Az oroszokról?

 11. Utólag hogyan tekint vissza arra a rendszerre?

 12. Maradtak-e tárgyi emlékei, írásos dokumentumai? Milyenek?

  

IV. Jövőkép

 1. Most tagja-e valamilyen pártnak, vagy szövetségnek? Ha igen, melyiknek?

 2. Melyik országot nevezi anyaországnak?

 3. Melyik rendszer alatt volt a legjobb élni?

 4. Ön, aki már több rendszerváltást megélt, hogyan látja a kárpátaljai magyarság ügyét, a fennmaradás esélyeit?

 5. Mit szól a Magyarországba való kitelepüléshez, a kivándorláshoz?

 6. Sorolja fel azokat, akikkel egy táborban volt, vagy akiről tud, hogy elhurcolták!

 

vissza