У монографії висвітлено питання угорсько-українських зв’язків, а саме: мовної інтерференції і мовознавчих контактів, зокрема етимології гунґаризмів, поширених у західноукраїнських говорах, пам’ятках староукраїнської мови, лексикографічних працях, творах художньої літератури, охарактеризовано історію українського мовознавства в Угорщині, подано бібліографію праць з українського мовознавства окремих авторів, проаналізовано українсько-угорські та угорсько-українські словники. Дослідження такого роду виконане в угорському та українському мовознавстві вперше. Для мовознавців – науковців, викладачів, студентів, а також для широкого кола філологів.

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ (протокол №4 від 27.05.2021)

Підготовлено Видавничим відділом спільно з кафедрою філології Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці II

Автор:
Єлизавета Барань

Рецензенти:
Мігай Кочіш – доктор філологічних наук, професор (Сеґедський університет)
Степан Черничко – доктор гуманітарних наук, професор (Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці II)
Тетяна Ястремська – доктор філологічних наук, старший науковий співробітник (Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України)

Технічне редагування та верстка: Мелінда Орбан та Олександр Добош
Коректура: авторська
Дизайн обкладинки: Єлизавета Барань, Ласло Веждел та Мелінда Орбан
На обкладинці зображено восьму сторінку Русько[-]мадярского словаря Л. Чопея (Rutén–magyar szótár. Irta: Csopei László. Budapest. 1883. 8. / Русько[-]мадярский словарь. Написав: Ласловъ Чопей. Будапешт, 1883. С. 8)
УДК: Бібліотечно-інформаційний центр “Опацої Чере Янош” при ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ

Відповідальний за випуск:
Олександр Добош (начальник Видавничого відділу ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ)

За зміст монографії відповідальність несe автор

Друк наукового видання здійснено за підтримки уряду Угорщини
та Угорської академічної ради Закарпаття

Видавництво: Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II (адреса: пл. Кошута 6, м. Берегове, 90202. Eлектронна пошта: foiskola@kmf.uz.ua) та ТОВ «РІК-У» (адреса: вул. Гагаріна 36, м. Ужгород, 88000. Eлектронна пошта: print@rik.com.ua)

Поліграфічні послуги: ТОВ «РІК-У»

ISBN 978-617-8046-09-5

© Єлизавета Барань, 2021
© Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, 2021