Кафедра географії та туризму

Контакти:

Поштова адреса: Кафедра географії та туризму Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці II, 90200 Берегово, площа Кошута, 6, Україна.

Телефон: +380 3141 429 76, ячейка 134 (міжнародні дзвінки), а також: 0-241-429-76, ячейка 134 (міжміські дзвінки).

Факс: (8-241)-234-62.

E-mail: foldtudomanyi.turizmus.tanszek@kmf.org.ua

Коротка історія кафедри

Кафедра географії, безпосередній попередник кафедри географії та туризму Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ, створена в жовтні 2006 року шляхом відокремлення робочої групи «Географія», яка працювала в рамках кафедри математики та природничих дисциплін. Вона реорганізована в кафедру географії та туризму наказом ректора у вересні 2014 року. Якісне виконання навчальних, дослідницьких та організаційних завдань підрозділу забезпечує 19 викладачів, серед них 1 доктор наук, професор, а 10 мають ступені кандидатів наук та PhD.

Кафедра географії та туризму є випусковою по підготовці бакалаврів з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 014 Середня освіта (Географія) та з галузі знань 24 Сфера обслуговування спеціальності 242 Туризм, забезпечуючи як теоретичну, так і практичну фахову підготовку.

Якісному навчанню сприяє сучасна матеріально-технічна база, яка постійно оновлюється й розширюється. Кафедра провадить свою діяльність у восьми спеціалізованих аудиторіях та лабораторіях. Поруч із сучасними геологічними, геодезичними та метеорологічними приладами (поляризаційні мікроскопи, лазерний теодоліт, інфрачервона камера (тепловізор) тощо), науково-педагогічній роботі кафедри новий вагомий поштовх дали придбані та освоєні науково-педагогічними працівниками у 2017 та 2019 рр. квадрокоптери. Вони разом із відповідним програмним забезпеченням і GIS-лабораторією дозволяють проводити великомасштабні високоточні зйомки земної поверхні.

Спільно з кафедрою біології та хімії використовується сучасний атомно-абсорбційний спектрофотометр і полум’яний фотометр, а в 2019 році спільна матеріально-технічна база доповнилася ще й рентгенівським дифрактометром і вольтаметром, тим самим відкриваючи нові перспективи у петрографічних дослідженнях, а також розширюючи можливості вивчення забруднення ґрунту та води.

Важливою складовою якісної фахової підготовки здобувачів вищої освіти є сховище мінералів і гірських порід, яке складається з понад 1400 зразків та постійно поповнюється. Крім того, у 2016 році відкритий Музей мінералів ім. Євгена Боркача, де на сьогодні розміщено близько 1600 експонатів, які мають не лише наукову цінність, але і пізнавальний та видовищний інтерес.

Значний розвиток матеріальної бази підготовки бакалаврів з туризму відбувся шляхом оснащення трьох спеціалізованих кабінетів, а також навчальної кухні-лабораторії, бару і готелю. У 2020 році на базі кафедри створена Навчальна лабораторія «Туристично-інформаційний центр «Rákóczi-tours», до основних завдань якої – поряд із зміцненням фахової бази спеціальності Туризм – входить також популяризація туристичних ресурсів Закарпаття.

Поряд з навчальною роботою співробітники кафедри географії та туризму здійснюють активну науково-дослідницьку діяльність. Вона направлена, передусім, на висвітлення географічних та туристичних особливостей нашого рідного краю – Закарпатської області. Підтвердженням є приблизно 500 статей, монографій, тез, методичних видань, виступів на конференціях тощо, підготовлених працівниками кафедри, які групуються навколо наступних тематичних напрямків:

  • Етно- та демогеографічні особливості Закарпаття;
  • Екологічні проблеми регіону;
  • Регіональні геологічні та геофізичні дослідження;
  • Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної галузі Закарпаття;
  • Туристичні ресурси Закарпаття тощо.

Поруч із науково-дослідною роботою, або в якості її складової, кафедра регулярно виступає організатором ряду представницьких міжнародних наукових форумів. Зокрема, у 2021 році вже втретє (за олімпійською системою, замість 2020 року, після 2012 та 2016 року) відбулася міжнародна наукова географічна конференція, цього разу в он-лайн режимі. Захід проведений спільно із закордонними партнерами, зокрема: Інститут національних стратегічних досліджень (м. Будапешт, Угорщина), кафедра регіональних наук Університету ім. Лоранда Етвеша (м. Будапешт, Угорщина) та кафедра соціальної географії і територіального розвитку Дебреценського університету (м. Дебрецен, Угорщина). Вважаємо, що серія конференцій стала зручним майданчиком для публікації результатів власних наукових і прикладних досліджень, обміну думок щодо вищезазначеної тематики, а також налагодження особистих і професійних контактів для фахівців з України, Угорщини та інших країн.

Кафедра географії та туризму Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ підтримує тісні та плідні наукові й освітні зв’язки з підрозділами інших ЗВО з подібним профілем діяльності. Першорядне значення серед них має співпраця з кафедрами географічного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка, Інституту географії та наук про Землю Університету ім. Лоранда Етвеша (м. Будапешт, Угорщина), а також Інституту наук про Землю Дебреценського університету (м. Дебрецен, Угорщина). Вагомими для кафедри у напрямку її науково-дослідної роботи та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників є зв’язки з Інститутом географії Національної академії наук України та Інститутом географії Науково-дослідного центру астрономії та наук про Землю (м. Будапешт, Угорщина).Особовий склад

Працівник Посада Науковий ступінь, Вчене звання
Молнар Йосип Йожефович завідувач кафедри, доцент кандидат географічних наук, доцент
Іжак Тібор Йосипович заступник завідувача кафедри кандидат географічних наук
Фодор Дюло Дюлович проректор, доцент кандидат географічних наук, доцент
Щука Галина Петрівна професор, завідувач навчальної лабораторії Туристично-інформаційний центр «Ракоці-турс» доктор педагогічних наук, професор
Бергхауер Олександр Олександрович доцент кандидат географічних наук, доцент
Генці Шандор Олександрович доцент доктор філософії з галузі природничі науки, доцент
Ігнатишин Василь Васильович доцент кандидат фізико-математичних наук
Молнар Д. Стефан Стефанович доцент доктор філософії з галузі природничі науки
Моца Андрій Андрійович доцент кандидат юридичних наук, доцент
Торпоі Йосип Йосипович доцент доктор філософії з галузі науки про землю
Шаш Еники Людвиківна доцент доктор філософії з галузі науки про землю
Гергель Лівія Бейлівна асистент
Олаг Наталія Карлівна асистент
Папп Гейзо Йосипович асистент
Товт Атілла Атіллович старший викладач
Тодєрішко Еріка Вікторівна асистент, завідувач навчальної лабораторії Туристично-інформаційний центр «Ракоці-турс»
Ковальська Ольга Юліївна лаборант

Основні партнери

Географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка

Інститут географії Дебреценського університету

Інститут географії університету м. Пейч

Кафедра метеорології Наукового університету імені Етвеша Лоранда