Кафедра обліку і аудиту

Контакти:

Адреса для листування: Кафедра обліку і аудиту, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II, п/с 33, 90202 Берегово, Закарпаття , Україна.

Номер телефону: +380-31-41-4-29-68, внутрішній номер 128 (з-за кордону),  або 8-241-4-29-68, внутрішній номер 128 (у межах Закарпаття).

Факс: +380-31-41-4-29-68 (з-за кордону)

E-mail: rfkmf.gazdasagtudomanyi@gmail.com

Web: https://kmf.uz.ua

Кафедра: аудиторія Дабаш (№229)

Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Бачо Роберт Йосипович

Заступник завідувача кафедри – доктор філософії з обліку і оподаткування Лоскоріх Габріелла ЛюдвиківнаКонференції:

Історія кафедри:

Кафедра обліку і аудиту є наймолодшим структурним підрозділом ЗУІ, що динамічно розвивається з 2015 року. Відповідно до мети закладу вищої освіти щодо започаткування та розвитку профілю економічного та бізнес спрямування у 2015-2016 навчальному році було успішно ліцензовано спеціальність «Облік і аудит», що в подальшому трансформувалася у спеціальність 071 «Облік і оподаткування». Таке розширення профілю закладу було зумовлено необхідністю задовільнити потреби в пропозиції на якісну підготовку конкурентоспроможних фахівців у сфері обліку та оподаткування, які високо затребувані на ринку праці.

ЗУІ створив окремий структурний підрозділ – кафедру обліку і аудиту, першочерговим завданням якої є розвиток професорсько-викладацького складу для відповідності вимогам ліцензування і початок підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

У 2020 році  освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» було успішно вперше акредитовано на державному рівні строком на п’ять років.

У 2021 році кафедра обліку і аудиту вийшла на черговий рубіж, розширивши спектр спеціальностей. Отримано ліцензію на підготовку здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Фінансова безпека» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (у 2023 році у зв’язку зі змінами в державних стандартах назва спеціальності змінилася на «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»). У цьому ж році також отримано ліцензію на підготовку магістрів з обліку і у 2022-2023 н.р. розпочато підготовку здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Міжнародний облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Наразі на кафедрі функціонують три освітні програми, з них дві – на першому (бакалаврському) і одна – на другому (магістерському) рівнях вищої освіти.

Спостерігається позитивна тенденція зростання інтересів абітурієнтів до облікового-економічного напряму і, як наслідок, щороку збільшується статистична кількість вступників на навчання за освітніми програмами кафедри обліку і аудиту (рис. 1).

Найбільша динаміка росту спостерігається у період з 2021-2022 н.р. до 2022-2023 н.р. (збільшення на 60%), оскільки саме тоді вперше відбулося зарахування вступників на навчання за освітніми програмами «Фінансова безпека» (підготовка бакалаврів) і ОП «Міжнародний облік і оподаткування» (підготовка магістрів).

Хоча результати плідної роботи кафедри чітко пов’язані з кількістю здобувачів вищої освіти, важливим показником якості освітнього процесу також слугують рівень професійної підготовки викладачів, тенденція отримання наукових ступенів, здобутих вчених звань, зростання досягнутих наукових результатів тощо.

Професорсько-викладацький склад кафедри обліку і аудиту: 3 доктори економічних наук, професори; 4 кандидати економічних наук, доценти; 2 доктори філософії (PhD);1 старший викладач і 3 викладачі, троє з яких беруть участь у процесі здобуття наукового ступеня.

Діаграма (рис. 2) підсумовує результати основних наукових доробок професорсько-викладацького складу, які в середньому збільшуються на 7,5% щорічно. Крім того, щорічно викладачами кафедри було в середньому опубліковано 28 наукових статей у рецензованих виданнях України та за кордоном і тез конференцій. Протягом п’яти років  загалом опубліковано  314 шт наукових досліджень.

Особовий склад

Працівник Посада Науковий ступінь, Вчене звання
Бачо Роберт Йосипович завідувач кафедри, професор доктор економічних наук, професор
Ганусич Вероніка Олександрівна доцент кафедри обліку і аудиту кандидат економічних наук , доцент
Ковач-Румп Генетта Ласлівна викладач
Лоскоріх Габріелла Людвиківна заступник завідувача кафедри обліку і аудиту доктор філософії, спеціальність 071 «Облік і оподаткування»
Макарович Вікторія Костянтинівна доцент кафедри обліку і аудиту кандидат економічних наук, доцент
Орлов Ігор Віталійович професор кафедри обліку і аудиту доктор економічних наук, професор
Перчі Оксана Федорівна викладач кафедри обліку і аудиту
Пойда-Носик Ніна Никифорівна професор кафедри обліку і аудиту доктор економічних наук, професор
Потокі Габор Федорович старший викладач кафедри обліку і аудиту
Сочка Катерина Андріївна доцент кафедри обілку та аудиту кандидат економічних наук, доцент
Стойка Наталія Степанівна доцент кафедри обліку і аудиту кандидат економічних наук, доцент
Шебештень Едіна Гейзівна викладач кафедри обліку і аудиту

До освітнього процесу та гостьових лекцій запрошувалися наступні іноземні науковці:

 • д-р габіл. Орбан Ільдіко, доцентка Дебреценського університету, експертка у галузі міжнародного обліку. Тема лекції «Особливості та роль МСФЗ у процесі інтернаціоналізації компаній»;
 • д-р Фекете Антал, професор канадського університету. Тема лекції «Золота валюта та конституційна грошова система»;
 • д-р Форгатш Петер із США, який прочитав лекцію про Start up та американські стипендіальні програми;
 • представники Угорського товариства економістів, що є головною організацією в Карпатському басейні, до якої можуть приєднатися наші здобувачі освіти;
 • у рамках програми академічної мобільності «Erasmus+» запрошені лектори д-р Пола Петер і Пайрок Андор з Інституту імені Йожефа Етвеша (м. Бая, Угорщина);
 • у рамках програми академічної мобільності «Маковець» запрошені лектори Університету святого Іштвана проф. Іллеш Балін Чобо та проф. Дунай Анна.
 • проведено низку онлайн-тренінгів і конференцій з міжнародними партнерами, бізнес-воркшопи й фахові семінари із місцевими підприємцями із залученням здобувачів освіти.

Участь у наукових дослідженнях, проєктах:

– викладачі кафедри відіграли головну роль у реалізації стратегічного документу Плану економічного розвитку Егана Еде;

– викладачі кафедри взяли участь в оцінці ефективності дотацій молодому бізнесу Закарпаття (2016), та використовуючи подібну методологію й мету в дослідженні стану сімейних підприємств (2017),

– у 2019 році взяли участь у масштабному дослідженні великої вибірки респондентів, спільно організованому Національним інститутом стратегічних досліджень Угорщини та ГО «Спілка угорських підприємців Закарпаття», де опитали 1800 закарпатських мікро-, малих і середніх підприємств, щоб оцінити загальний стан економічного розвитку суб’єктів господарювання та ефективність політики державної підтримки;

– в рамках програми MTA Domus викладачі кафедри брали участь у кількох дослідженнях, в яких у подальшому здійснювався аналіз підприємницької діяльності, впливу пандемії на фінансовий стан підприємців та економіку загалом;

– участь у міжнародній програмі розробки навчальних матеріалів за підтримки Європейського Союзу (EFOP-3.4.3-16-2016-00021, 2019-2021 рр., Дебреценський університет);

– участь у проєкті «Макрорегіональні дослідження в Карпатському басейні з метою посилення розвитку громад та соціальної відповідальності»(EFOP-1.12.1-17-2017-00003, 2019-2020 рр., Національний інститут стратегічних досліджень Угорщини);

– участь у розробці Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період 2021-2027 років.

– проведення досліджень на замовлення підприємств, установ та організацій.

Колектив кафедри активно співпрацює з національними й закордонними партнерами в науковій та професійній діяльності, освітньому просторі.

Зокрема, вітчизняними партнерами  є наступні заклади вищої освіти в Україні:

 • Національна академія статистики, обліку та аудиту;
 • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;
 • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;
 • Державний  університет «Житомирська політехніка»;
 • Державний університет «Одеська політехніка»;
 • Сумський державний університет;
 • ДВНЗ «Ужгородський національний університет», зокрема Українсько-угорський навчально-науковий інститут і економічний факультет.

Загалом здійснюється постійне сприяння збереженню і розвитку тісних зв’язків з вітчизняними й закордонними бізнес-установами й стейкхолдерами: 

 • ТОВ «Інститут Прикладних Систем і Технологій» (Київ);
 • ТОВ «МАСТЕР:СТРІМ»(Київ) щодо використання програмного продукту в освітньому процесі  «MASTER:Бухгалтерія»;
 • ТОВ «Ю-КОНТРОЛ» (Київ);
 • MonsoomSIM Pty Ltd щодо застосування спеціалізованого інноваційного програмного забезпечення MonsoonSIM в освітньому процесі, (Mount Nasura, Австралія);
 • ТОВ «ДЖЕЙМСОФТ» (Київ); 
 • ГО «ОСА Україна» (Київ); 
 • ПП Аудиторською фірмою «БУХГАЛТЕРІЯ І АУДИТ»;
 • ГО «Спілка молодих угорських підприємців Закарпаття».

Науково-освітня співпраця налагоджена із наступними закордонними закладами вищої освіти й установами:

 • Ніредьгазським університетом (Угорщина) щодо підготовки здобувачів освіти за спеціальністю «Економіка та менеджмент» протягом вже майже 20-ти років;
 • Національним Банком Угорщини і Ніредьгазським університетом щодо програм поповнення бібліотечного фонду ЗУІ фаховою літературою з економіки, обліку і та фінансів і вручення іменних стипендій відмінникам;
 • Національним університетом державної служби (Угорщина);
 • Дебреценським університетом щодо спільних наукових досліджень та з 2022 року реалізації програми двох дипломів при підготовці фахівців з обліку і оподаткування на другому (магістерському) рівні вищої освіти; 
 • Інститутом економіки Інституту імені Йожефа Етвеша (м. Бая, Угорщина) щодо програм академічної мобільності; 
 • Угорським університетом сільського господарства та наук про життя (м. Геделле, Угорщина), кафедрою економіки підприємства та менеджменту щодо літньої практики здобувачів освіти і організації відвідин угорських підприємств;
 • Національним інститутом стратегічних досліджень Угорщини щодо організації спільних досліджень та проведення конференцій, а з 2023 року –  щодо співпраці у рамках наукового фахового видання   «Acta Academiae Beregsasiensis.Economics».

Щорічно викладачі і здобувачі освітніх програм кафедри обліку і аудиту ЗУІ беруть участь у просвітницьких заходах Global Money Week підтримуючи зв’язки з НБУ.

Організовано й проведено низку міжнародних і національних конференцій та інших заходів:

 • три міжнародні науково-практичні конференції;
 • щорічні профорієнтаційні заходи, приурочені Міжнародному дню бухгалтера, із залученням професійних бухгалтерів-практиків;
 • щорічне проведення Інтелектуальної гри «Економічний брейн-ринг» між здобувачами вищої освіти бакалаврату кафедри обліку і аудиту ЗУІ  та здобувачами фахової передвищої освіти Фахового коледжу ЗУІ;
 • щорічна Студентська економічна конференція: «Економічні наукові дослідження»;
 • викладачі кафедри беруть участь у щорічних виїзних зборах Угорського товариства економістів;
 • проведення курсів фінансової грамотності для  старшокласників в загальноосвітніх школах Закарпаття;
 • організація і проведення практичного тренінг-семінару «Консультування мікро-та малого бізнесу»;
 • здобувачі вищої освіти кафедри обліку і аудиту беруть участь у стипендіальній програмі відмінникам;
 • команда здобувачів-обліковців ЗУІ – в числі переможців Global Student Challenge 2022;
 • бізнес-воршоп для здобувачів освіти із залученням молодих успішних підприємців;
 • участь здобувачів освіти у різних програмах неформальної освіти;
 • організація студентських інформаційних днів на тему бізнес-етики та протоколу у співпраці з фахівцями Консульства Угорщини в м. Берегове;
 • здобувачі освіти кафедри обліку і аудиту регулярно беруть участь у різноманітних наукових конкурсах, спортивних змаганнях і конференціях (Конференція молодих дослідників, Закарпатська угорська  фахова колегія імені Ілони Зріні, Закарпатська наукова студентська конференція тощо);
 • отримали грамоти і відзнаки за високі результати викладачі (д.е.н., проф. Бачо Р. Й. і д.е.н., проф. Пойда-Носик Н. Н. за високі результати в рейтингу оцінюванні досягнень викладачів і спортивні досягнення) та здобувачі освіти (Гіді М Петра, Іжак Сільвестр, Тар Олександр-Едуард, Молнар Олександр за освітні і спортивні досягнення);
 • регулярно беремо участь у конференціях та інших заходах наших наукових і професійних партнерів.

Участь у програмах мобільності:

Наші здобувачі вищої освіти та викладачі брали участь у програмах міжнародної академічної мобільності «Makovecz» та «Erasmus+», у рамках яких відвідали Університет Корвінус в Будапешті, Угорський університет сільського господарства та природничих наук, Університет Бабеш-Бояі (м. Клуж-Напока, Румунія) та Центр сучасних бізнес-наук у Румунії, Національний університет державної служби, Інститут імені Йожефа Етвеша, Дебреценський університет та Ніредьгазський університет.

Враховуючи співпрацю з різними закладами та установами та започаткування освітньої діяльності з підготовки бакалаврів у 2016 році було прийнято рішення щодо проведення міжнародної конференції, на яку було запрошено вітчизняних та зарубіжних доповідачів з закладів-партнерів ЗУІ. Ця конференція отримала назву «Виклики та перспективи економічного розвитку в умовах міжнародного співробітництва: європейський досвід».

В цей же період були співорганізаторами у Національним Банком Угорщини конференції «Посилення підприємницької діяльності в Карпатському басейні». Метою заходу було забезпечення платформи для участі науковців та практиків у обміні досвідом розвитку малого та середнього підприємництва в Карпатському басейні, а також посилення їх зовнішньоекономічної співпраці з Закарпаттям та Україною в цілому.

У травні 2019 р. було проведено ІІ. Міжнародну науково-практичну конференцію, присвячену «50-річчю вручення першої Нобелівської премії з економіки» у співорганізації кафедри та Національного Інституту Стратегічних Досліджень (Угощина). Конференція отримала назву «Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів». Після проведення пленарного засідання було проведено засідання в трьох секція.

У 2022-му р. у зв’язку з війною не вдалося провести в очній формі ІІІ. Міжнародну науково-практичну конференцію «Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів», присвячену 25-ій річниці створення Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ, однак її було проведено в заочній формі та вдалося опублікувати збірник тез матеріалів конференції, в якій взяло у 298 учасників, які подали 200 тез.

Річні звіти кафедри