Кафедра біології та хімії

Контакти:
Поштова адреса: 90202, м. Берегове, площа Кошута, 6.
Телефон: (00-380-31-41) 2-34-62, додатковий номер: 129
Факс: (031-41) 2-34-62
Е-mail: biotanszek@kmf.uz.ua абоbiologia_tanszek@kmf.org.ua

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Загальні відомості та коротка історія кафедри

Кафедра біології Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ була створена в результаті реорганізації відділення біології кафедри математики та природничих наук 1 вересня 2007 року. Першим завідувачем кафедри біології був професор зоології, д-р Дюло Крочко. В період з 2008 року по 2011 рік цю посаду займав професор, д.б.н. Сікура Йосип. З вересня 2011 року посаду завідувача розширеної кафедри біології та хімії займав професор, д.х.н. Іштван Буцко. З 2020 року кафедру очолює д-р Ержебет Когут Ph.D..

Наразі на кафедрі діє чотири відділення: Відділення біології, Відділення хімії, Аграрне відділення, Відділення сестринської справи.

Кафедра готує фахівців за напрямком «Біологія» та «Хімія». По завершенню навчання випускники отримують дипломи за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра (BSc) за спеціальністю «Біологія» та «Хімія» і магістра біології (MSc).

Угорський університет аграрних і гуманітарних наук (Геделев) пропонує нашим майбутнім студентам, які цікавляться аграрними науками, можливість проходження підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (BSc) за спеціальностями «садівник-інженер» та «інженер сільського господарства».

За рахунок співпраці з Дебреценським університетом бажаючі продовжити своє навчання мають можливість вступити на стаціонарне або заочне відділення факультету сестринської справи Дебреценського університету.

Наша кафедра також обслуговує інші факультети інституту шляхом викладання фахових та загальноосвітніх предметів.

Переважна більшість наших викладачів є штатними працівниками. Приємний факт: більшість наших молодих співробітників є колишніми випускниками нашого закладу.

Аудиторії та лабораторії кафедри, оснащені відповідно до наукових потреб, мають на меті покращення ефективності навчання і є важливим місцем та інструментом для підготовки наших студентів до науково-дослідної кар’єри. Лабораторії використовуються також для проведення дослідів інших кафедр інституту, а також забезпечують умови для наукових та польових досліджень студентів, прийнятих до різноманітних стипендіальних науково-дослідних програм коледжів (Коледж імені Ілони Зріні, Коледж імені Арона Мартона, Стипендія імені Калмана Шоша тощо).

У вересні 2011 року з ініціативи кафедри було засновано науково-дослідний центр імені Іштвана Фодора, названий на честь відомого і на міжнародній арені закарпатського ботаніка і еколога, професора, доктора біологічний наук Іштвана Фодора, що народився в 1907 році в Нижній Грабівниці. Першим керівником науково-дослідного центру був ректор інституту, д-р Йосип Сікура. З 2016 року обов’язки керівника науково-дослідного центру виконує д-р Іштван Коложварі Ph.D..

Завданням науково-дослідного центру є виявлення природних скарбів Закарпаття, створення карти їх місцезнаходження, сприяння їх збереженню, пошук місцевих видів рослин і тварин та відстеження змін у ареалі їх поширення.

Під спільним керівництвом науково-дослідного центру імені Іштвана Фодора та кафедри біології та хімії в Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ діють:

Важливим сегментом науково-дослідної роботи є ботанічні та зоологічні дослідження, вивчення та оцінка стану поверхневих та підземних вод, а також вивчення обігу мікроелементів в системі ґрунт-рослина на Закарпатті.

Окрім розвитку дослідницьких навичок студентів, викладачі кафедри також роблять особливий акцент на практичному ознайомленні з методами екологічного виховання. Наші співробітники регулярно беруть участь в організації та проведенні програми підвищення кваліфікації викладачів Закарпатської угорської асоціації вчителів, складанні завдань та проведенні олімпіади з біології імені Антонія Маргіттая та олімпіади з хімії імені Альберта Сент-Дьйорді. Вже майже два десятиліття ми організовуємо табори природознавства та охорони навколишнього середовища для учнів середніх шкіл. Наші співробітники взяли на себе складання програми, організацію та проведення вікендів з підготовки до олімпіади з біології імені Отто Германа в Карпатському басейні та олімпіади з хімії імені Дьєрдя де Гевеші в Карпатському басейні, оголошених Благодійним фондом «GENUIS» спільно з Угорським товариством природничих наук (МТТ). Також вони займаються розробкою фахової програми вікендів для талановитих осіб у сфері біології.

Науково-педагогічний склад кафедри

Працівник Посада Науковий ступінь, Вчене звання
Когут Ержебет Імріївна завідувач кафедри, доцент доктор філософії з галузі біологія
Чома Золтан Золтанович зам. зав. кафедри, доцент доктор філософії з галузі рослинництво та садівничі науки
Протопопова Віра Вікторівна професор доктор біологічних наук, професор
Андрик Єва Йожефівна науковий співробітник, доцент кандидат біологічних наук
Повлін Ірина Емерихівна доцент кандидат сільськогосподарських наук
Коложварі Степан Васильович завидувач науково-дослідного центру імені Іштвана Фодора, доцент доктор філософії з галузі природничі науки
Гаднадь Іштван Іштванович доцент доктор філософії з галузі знань природничі науки
Іллар Леонард Амброзійович старший викладач
Бак Єва Олександрівна старший викладач
Желіцькі Іштван Йожефович старший викладач Магістр
Казмер Єва Олександрівна асистент Магістр
Копор Золтан Гейзович науковий співробітник, асистент Магістр
Кутоші Крістіан Шандорович викладач-стажист
Молнар Крістіна Аттілівна асистент Магістр
Молнар-Бабіля Джосія Імреївна доцент Кандидат хімічних наук, доцент
Сікура Аніта Йосипівна науковий співробітник, професор кандидат біологічних наук, професор
Сабов Мар’ян Юрійович доцент кандидат хімічних наук, доцент
Такач Габріелла Степанівна лаборант, асистент Магістр
Філіп Матей Георгович лаборант Магістр
Філеп Михайло Йосипович доцент кандидат хімічних наук, доцент

Основні напрямки наукових досліджень кафедри біології та хімії, та науково-дослідного центру імені Іштвана Фодора

 • Екологічна оцінка стану Великодобронського зоологічного заказника
 • Екологічна оцінка стану водних біотопів в Закарпатській області
 • Флористичне та фауністичне дослідження Полонини Руни
 • Дослідження ступеню засміченості річок Закарпаття, а також вивчення характеру відходів та можливостей їх переробки
 • Вивчення якості поверхневих та підземних вод, дослідження рівня їх забруднення
 • Оцінка якості питної води та потенційних наслідків її споживання для здоров’я людей (оцінка ризиків)
 • Екологічне та біогеографічне картографування Закарпатської низовини
 • Можливості екологічного виховання на Закарпатті
 • Вивчення кругообігу макро- та мікроелементів у системі ґрунт – рослини залежно від типу ґрунту, його властивостей та сфери використання
 • Порівняльний аналіз можливостей застосування різних екстрагентів для визначення елементів, що можуть вбиратися ґрунтом, та забруднення рухомими важкими металами на основі рослинного складу
 • Синтез наночастинок та оптичних матеріалів та дослідження адсорбції металів на карбонових нанотрубках
 • Синтез хінолін похідних β-амінокислот

Партнери кафедри

 • Інститут Екології Карпат НАН України (м. Львів)
 • Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
 • Угорський науково-природничий музей (Угорщина)
 • Ботанічний науково-дослідний інститут Словацької академії наук (Словаччина)
 • МОН РК,РГП «Інститут ботаніки і фітоінтродукції» (Казахстан)
 • Карпатський біосферний заповідник (Рахів)
 • Ужанський національний природний парк
 • Хортобадьський національний парк (Угорщина)
 • Ніредьгазький зоопарк (Угорщина)
 • Кафедра хімії та фармації факультету природничо-географічних і точних наук Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
 • Національний університет «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка
 • Кам¢янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка
 • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
 • Познанський університет природничих наук (Польща)
 • Берегівська центральна районна лікарня імені Бертолона Ліннера
 • КНП «Берегівський центр первинної медико-санітарної допомоги Берегівської районної ради Закарпатської області»
 • MyGardenOfTrees (Швейцарський федеральний науково-дослідний інститут WSL.)