Антикорупційна діяльність

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в ЗУІ – Рац А.Й., e-mail: racz.bela@kmf.org.ua