Кафедра філології

Завідувач кафедри:

Коротка історія кафедри філології

Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці ІІ розпочав свою діяльність як самостійний освітній заклад у 1996 році під назвою Закарпатський угорський педагогічний інститут. 2003 року йому присвоєно ім’я Ференца Ракоці ІІ. Кафедра філології була заснована 1998 року, таким чином вона є одним із найстаріших структурних підрозділів закладу. Кафедра забезпечувала викладання угорської, англійської, німецької та французької мов на усіх спеціальностях закладу. Підготовка вчителів англійської мови триває з моменту створення Інституту, а підготовка вчителів угорської та української мов розпочалась у 2004 році відповідно до чинних на той час можливостей навчання одночасно на двох спеціальностях. З 2004 по 2012 роки кафедра випускала фахівців за такими спеціальностями: угорько-англійська, угорсько-українська, англійсько-угорська та українсько-угорська філології та учитель угорської мови, літератури й історії, англійської мови й історії. З 2005 року через збільшення кількості освітніх програм, за якими велася підготовка здобувачів вищої освіти, було створено підрозділи – угорське, українське та англійське відділення кафедри філології.

З 2012 року кафедра готує вчителів за спеціальностями: угорська мова і література, українська мова і література та англійська мова і література на рівні бакалавра. З 2017 року кафедра готує фахівців на освітньому рівні магістра. Цього року розпочалася підготовка фахівців угорської мови і літератури та української мови і літератури на рівні магістра, а з 2019 року на кафедрі розпочато підготовку магістрів англійської мови і літератури.

У 2020-2021 навчальному році кафедра, як випускова, відповідає за підготовку фахівців за шістьома навчальними програмами, які доступні як на денній, так і на заочній формах навчання. Загальна кількість студентів на кафедрі філології становить 310 здобувачів, з них 205 – на денній формі (168 – на бакалавраті та 37 – в магістратурі), 105 здобувачів навчаються на заочній формі навчання (76 – на бакалавраті та 29 – на магістратурі).

Напрямки наукової діяльності кафедри:

1. Зміст і методи викладання угорської як рідної та іноземної, української як державної, англійської як іноземної мов на Закарпатті.

2. Напрямки розвитку літератури у багатомовному Закарпатті.

3. Зміст і методи літературної освіти на Закарпатті.

4. Мовна ситуація на Закарпатті.

Академічна мобільність студентів та викладачів

Студенти та викладачі кафедри філології регулярно беруть участь у програмі мобільності викладачів та студентів ERASMUS + та Програмі мобільності студентів Маковец. У рамках академічної мобільності Маковец за останні роки запрошені професори прочитали на кафедрі філології цикл лекцій.

Освітнє та наукове партнерство

У рамках освітньої та наукової співпраці кафедра уклала угоди про співпрацю з Інститутом мовознавства та досліджень національних меншин Академії наук Угорщини, кафедрою угорського мовознавства Університету Реформатської церкви Каролі Гаспара (Угорщина), угорським відділенням кафедри мовознавства Університету Лоранда Етвеша (Угорщина), Ніредьгазьким університетом (Угорщина), кафедрою англійської прикладної лінгвістики факультету гуманітарних наук Університету Печ, Печ (Угорщина), Пряшівським університетом (Словаччина), кафедрою української філології факультету гуманітарних наук Університету ім. Лоранда Етвеша (Угорщина), мовною студією «Грамма» (Словаччина), і т.д. Підтримуємо тісні зв’язки з факультетом центральноєвропейських студій Університету Костянтина Філософа в Нітрі (Словаччина), університетом ім. Яноша Шейе (Словаччина) та іншими вищими навчальними закладами прикордонних регіонів, а також з навчальними закладами в Україні (Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Ужгородським національним університетом) та іншими установами в Україні та за кордоном.

Маємо тісні робочі стосунки з науково-дослідним центром ім. Антала Годинки Закарпатського угорського інституту ім. Ференц Ракоці ІІ, Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти та Закарпатським угорським педагогічним товариством.

З метою виховання молодих фахівців кафедра філології особливу увагу приділяє залученню студентської молоді до наукового життя. Здобувачі вищої освіти кафедри філології регулярно беруть участь у різних програмах розвитку талантів, наукових студентських конференціях, професійних конференціях. Вони публікуються в наукових журналах та збірниках. Так, серед випускників кафедри багато хто продовжує навчання у докторських програмах та працює співробітником/викладачем нашого закладу та кафедри. Наразі 19 наших студентів здобули ступінь доктора філософії.

Окрім науки, багато наших студентів працює у сфері ЗМІ та мистецтва. Більшість випускників кафедри працює в навчальних закладах регіону відповідно до здобутого фаху.

Підрозділи кафедри філології: