Кафедра філології

Завідувач кафедри:

Берегсасі Аніко Ференцівна доктор з гуманітарних наук

завідувач кафедри, професор, доцент

Кафедра філології Відділення англійської філології Відділення угорської філології Відділення української філології
Профіль персоналу E-mail

Коротка історія кафедри філології

Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці ІІ розпочав свою діяльність як самостійний освітній заклад у 1996 році під назвою Закарпатський угорський педагогічний інститут. 2003 року йому присвоєно ім’я Ференца Ракоці ІІ. Кафедра філології була заснована 1998 року, таким чином вона є одним із найстаріших структурних підрозділів закладу. Кафедра забезпечувала викладання угорської, англійської, німецької та французької мов на усіх спеціальностях закладу. Підготовка вчителів англійської мови триває з моменту створення Інституту, а підготовка вчителів угорської та української мов розпочалась у 2004 році відповідно до чинних на той час можливостей навчання одночасно на двох спеціальностях. З 2004 по 2012 роки кафедра випускала фахівців за такими спеціальностями: угорько-англійська, угорсько-українська, англійсько-угорська та українсько-угорська філології та учитель угорської мови, літератури й історії, англійської мови й історії. З 2005 року через збільшення кількості освітніх програм, за якими велася підготовка здобувачів вищої освіти, було створено підрозділи – угорське, українське та англійське відділення кафедри філології. У січні 2023 року кампус, у якому розмістилася кафедра, отримав ім’я засновника кафедри Іштвана Ковтюка..

З 2012 року кафедра готує вчителів за спеціальностями: угорська мова і література, українська мова і література та англійська мова і література на рівні бакалавра. З 2017 року кафедра готує фахівців на освітньому рівні магістра. Цього року розпочалася підготовка фахівців угорської мови і літератури та української мови і літератури на рівні магістра, а з 2019 року на кафедрі розпочато підготовку магістрів англійської мови і літератури. З 2022 року на кафедрі з’явився бакалаврський ступінь з німецької мови та літератури.

У 2020-2021 навчальному році кафедра, як випускова, відповідає за підготовку фахівців за шістьома навчальними програмами, які доступні як на денній, так і на заочній формах навчання. Загальна кількість студентів на кафедрі філології становить 416 здобувачів, з них 213 – на денній формі (167 – на бакалавраті та 46 – в магістратурі), 203 здобувачів навчаються на заочній формі навчання (178 – на бакалавраті та 25 – на магістратурі).

Напрямки наукової діяльності кафедри:

1. Зміст і методи викладання угорської як рідної та іноземної, української як державної, англійської як іноземної мов на Закарпатті.

2. Напрямки розвитку літератури у багатомовному Закарпатті.

3. Зміст і методи літературної освіти на Закарпатті.

4. Мовна ситуація на Закарпатті.

Результати наукової діяльності кафедри філології за 2023 рік

Результати наукової діяльності кафедри філології за 2022 рік

Академічна мобільність студентів та викладачів

Студенти та викладачі кафедри філології регулярно беруть участь у програмі мобільності викладачів та студентів ERASMUS + та Програмі мобільності студентів Маковец. У рамках академічної мобільності Маковец за останні роки запрошені професори прочитали на кафедрі філології цикл лекцій.

Освітнє та наукове партнерство

У рамках освітньої та наукової співпраці кафедра уклала угоди про співпрацю з Інститутом мовознавства та досліджень національних меншин Академії наук Угорщини, кафедрою угорського мовознавства Університету Реформатської церкви Каролі Гаспара (Угорщина), угорським відділенням кафедри мовознавства Університету Лоранда Етвеша (Угорщина), Ніредьгазьким університетом (Угорщина), кафедрою англійської прикладної лінгвістики факультету гуманітарних наук Університету Печ, Печ (Угорщина), Пряшівським університетом (Словаччина), кафедрою української філології факультету гуманітарних наук Університету ім. Лоранда Етвеша (Угорщина), мовною студією «Грамма» (Словаччина), і т.д. Підтримуємо тісні зв’язки з факультетом центральноєвропейських студій Університету Костянтина Філософа в Нітрі (Словаччина), університетом ім. Яноша Шейе (Словаччина) та іншими вищими навчальними закладами прикордонних регіонів, а також з навчальними закладами в Україні (Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Ужгородським національним університетом) та іншими установами в Україні та за кордоном.

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ (ЗУІ), відповідно до статті 7 Закону України «Про вищу освіту», у співпраці із закладами вищої освіти Угорщини, з 2022/2023 навчального року запустив програму подвійних дипломів. Програма подвійних дипломів (англійською – Double Degree) між ЗУІ та Університетом Мішкольц передбачає можливість отримання другого диплому бакалавра або магістра після одного семестру навчання за кордоном. Кафедра філології ЗУІ спільно з Університетом Мішкольц оголосили набір на чотири освітні програми за цією програмою. Таким чином, студенти, які вступають на освітні програми бакалаврського рівня вищої освіти «Угорська мова та література», «Англійська мова та література», «Німецька мова та література», а також на ОП магістерського рівня «Угорська філологія», також продовжуватимуть навчання в Університеті Мішкольц, і мають можливість отримати диплом ЗУІ та університету країни Європейського Союзу.

Маємо тісні робочі стосунки з науково-дослідним центром ім. Антала Годинки Закарпатського угорського інституту ім. Ференц Ракоці ІІ, Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти та Закарпатським угорським педагогічним товариством.

З метою виховання молодих фахівців кафедра філології особливу увагу приділяє залученню студентської молоді до наукового життя. Здобувачі вищої освіти кафедри філології регулярно беруть участь у різних програмах розвитку талантів, наукових студентських конференціях, професійних конференціях. Вони публікуються в наукових журналах та збірниках. Так, серед випускників кафедри багато хто продовжує навчання у докторських програмах та працює співробітником/викладачем нашого закладу та кафедри. Наразі 19 наших студентів здобули ступінь доктора філософії.

Окрім науки, багато наших студентів працює у сфері ЗМІ та мистецтва. Більшість випускників кафедри працює в навчальних закладах регіону відповідно до здобутого фаху.

Підрозділи кафедри філології: