Урочиста промова Іштвана Черничко з нагоди завершення навчального року

Шановні пані та панове!

Шановні гості, колеги, студенти-випускники!

В історії Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ вже понад чверть століття стало традицією, що на урочистості закриття навчального року ректор підсумовує та звітує про навчальний рік. Оскільки наш заклад стає все більшим і більшим, нам з кожним роком доводиться говорити все більше про результати, успіхи та події, а терпіння та час аудиторії обмежене. Ось чому цього року я провів докладну доповідь ректора на вченій раді (сенаті) інституту 17-го червня, яка незабаром буде доступна на веб-сайті інституту. Тут і зараз я просто хотів би дати дуже коротку оцінку навчального року.

Ми можемо оцінити свою ситуацію лише порівнянням власних результатів із результатами найкращих. Згідно з уніфікованою електронною базою даних про освіту в Україні (так звана ЄДЕБО), на кінець грудня 2020 року в Україні функціонували лише 455 вищих навчальних закладів (університети, інститути, академії). EuroOsvita та міжнародна організація IREG Observatory склали рейтинг цих установ влітку 2020 року, беручи до уваги розмір навчального закладу (кількість студентів та викладачів), сферу знань, результати досліджень, кількість публікацій та цитування викладачів у базі даних Scopus та Google Scholar, онлайн-роботу вищих навчальних закладів, участь у міжнародній програмі мобільності для викладачів та студентів Erasmus + та інші аспекти. У рейтингу найвищих українських вищих навчальних закладів інститут посів 141 місце у 2020 році, що є непоганим результатом від конкретного (недержавного закладу національної меншини) невеликого інституту-фундатора в периферійному становищі порівняно зі навчальними закладами столиці. Особливої ​​уваги заслуговує той факт, що лише чотири з 8 вищих навчальних закладів (університети, інституту, академія) Закарпаття увійшли до топ-200, і серед них – після Ужгородського національного університету – ЗУІ посів друге місце, залишаючи за собою Закарпатськау академію мистецтв та Мукачівський державний університет.

Хоча наш інститут не є державною установою, його професійним контролюючим органом є Міністерство освіти і науки України; всередині країни всі ініціації та акредитації на рівні вищої освіти здійснюються Міністерством освіти та Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти України (НАЗЯВО), і відповідно наші навчальні програми оцінюються та сертифікуються цим незалежним агентством. Я із радістю повідомляю, що в інституті було 12 освітніх програм на рівні бакалавра (BA / BSc) та 7 на рівні магістра (MA / MSc), і всі програми є акредитованими в Україні.

На початку навчального року 814 студентів розпочали навчання на бакалаврському та 127 на магістерському рівнях, тож загалом у 19 освітніх програмах у нас було 941 студент. Фаховий коледж ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ пропонує 5 освітньо-кваліфікаційних рівнів для 318 учнів.

На додаток до акредитованих в Україні курсів, коледж діє як навчальне місце загалом для 13 освітніх програм для  6 угорських вищих навчальних закладів, в яких 293 особи навчались у поточному (2020/2021) навчальному році.

Окрім цього, відповідно до розширеної концепції стратегічного розвитку угорців Закарпаття та закладу – ЗУІ розширив свій профіль підготовки до професійного навчання та професійної підготовки середньої школи, а також до загальної освіти. Загалом 216 осіб на 14 освітньо-кваліфікаційними рівнями навчаються у Центрі професійної підготовки імені Егана Еде, започаткованих спільно з угорськими партнерами, у 2020/2021 навчальному році.

Крім того, згідно з даними на осінь 2020 року, 4223 особи записались на мовні курси, організовані Навчально-консультаційним центром ЗУІ. Серед них кількість претендентів на курси угорської мови становила майже 4000 осіб.

Підсумовуючи, навчальний рік 2020/2021 розпочався для 5991 людини на різних рівнях та видах освітніх програм ЗУІ. Завдяки цьому наш заклад – після Ужгородського національного університету – безумовно найбільший освітній центр Закарпаття.

Протягом чверті століття існування ЗУІ стало центром угорськомовної науки на Закарпатті та відіграє вирішальну роль у науковій роботі всього регіону. Про це свідчить той факт, що серед 371 вищого навчального закладу в Україні інститут потрапив до топ-100 на основі академічних результатів (періодичні видання та розділи книг та індекси цитування Google Scholar) на основі підсумків 2020 року; а серед вищих навчальних закладів Закарпаття він другий за показниками після Ужгородського університету, випередивши як Закарпатську академію мистецтв, так і Мукачівський державний університет. На наші наукові результати вказує той факт, що співробітники закладу протягом навчального року опублікували загалом 42 наукові публікації, які включені до міжнародних науково-метричних баз даних Scopus та / або Web of Science. Також було видано 16 монографій за участю наших лекторів-дослідників, і ми опублікували майже 20 навчально-методичних публікацій.

Можливо, не помітною, але не менш важлививою є робота виконана у галузі внутрішнього забезпечення якості освіти. Обсяг роботи характеризується тим, що протягом навчального року ми прийняли або оновили 43 нормативно-правові акти та регламент, що визначають внутрішню діяльність нашого закладу. Протягом року ми вдосконалимо офіційний веб-сайт інституту відповідно до  вимог законодавства.

Протягом 2020/2021 навчального року Міністерство освіти і науки України вже підтвердило звання доцента, присвоєне вченою радою нашого інституту шести нашим колегам. Ще 6 наших співробітників чекають підтвердження звання доцента і 1 – звання професора. Нам вдалося збільшити кількість викладачів з науковими ступенями. Протягом навчального року 6 наших співробітників успішно захистили дисертації та здобули наукові ступені, 1 наш викладач успішно пройшов абілітацію, а 2 співробітники стали докторами наук. Вітаємо з професійним успіхом.

У другій половині 2019-2020 навчального року епідемія COVID-19 поставила безпрецедентні виклики перед усім світом і, звичайно, перед нашим закладом. Однак дистанційне навчання, запроваджене в результаті пандемії, також принесло прогрес, оскільки Google Classroom зараз практикують до всіх наших предметів, де студенти можуть вільно отримувати доступ до вимог навчальної програми, аспектів та методів контролю та планувати власну індивідуальну роботу. Короткі описи предметів (навчальні програми) доступні в цифровому форматі на нашому веб-сайті, багато онлайн-навчальних матеріалів, підручників, приміток, методичних посібників підготовлено та розміщено на веб-сайті інституту. Досягнення у галузі оцифрування включають онлайн-архів на базі бібліотеки.

У дусі орієнтованості на студентів ми посилили співпрацю зі студентами інституту. На основі пропозицій, висловлених під час анкетування студентів, ми зробили прозорими, наприклад, правила для факультативних предметів, та способи оцінювання знань, набутих під час формального та неформального навчання.

З метою забезпечення соціального захисту наших працівників ми поновили колективний договір, укладений між інститутом та працівниками закладу. Ми надаємо 14 службових квартир нашим працівникам. Ми сподіваємось, що наш дитячий садок запрацює у вересні, де діти наших працівників та студентів також можуть отримати якісну дошкільну освіту.

За останні роки інститут були виконані інфраструктурні зміни, завдяки яким заклад за своєю матеріально-технічною базою вирізняється не лише із закарпатських, а й з українських вищих навчальних закладів.

Ми змогли досягти результатів 2020/2021 навчального року, виключно спільній праці, тому всім хто відноситься до інституту – викладачі та адміністративний персонал, технічний персонал та, звичайно, студенти – заслуговують на подяку. Ми також вдячні, що засновник та президент інституту, у тісній співпраці з нашими партнерами, забезпечила нам усі умови, необхідні для професійної роботи та розвитку.

Можливо, випускники не сприйняли всього того, що я підсумував, але це нормально, оскільки їхньою роботою було успішне завершення навчання, що і сталося. Ніщо не вказує на успіх краще, ніж той факт, що сьогодні вони можуть отримати диплом, що засвідчує їхні академічні досягнення, за що я ще раз вітаю. Ви, шановні студенти, вступаючи до нас, можливо навіть не знали, на що очікувати. Сьогоднішній день є доказом того, що ви зробили вибір, правильний вибір,  який привів до успіху. А для успіху потрібні рішучість, знання, удача і, звичайно, багато роботи. Переглядаючи ряди випускників, я бачу, що рішучості не бракує, а ваші знання засвідчує сьогоднішня урочистітсть. Я бажаю вам, щоб удача, яка допомогла вам пройти багато-багато іспитів, не залишить вас після отримання диплома, а якщо це супроводжується напруженою працею, успіх буде супроводжувати вас протягом усього життя.

Дякую за увагу