Працівник Посада; Науковий ступінь, Вчене звання Кафедра / Відділ
Товт-Орос Еніке науковий співробітник Науково-дослідний центр ім. Антала Годинки