Акредитація освітньо-професійної програми Облік і оподаткування

В Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ відбувається процес акредитації освітньо-професійної програми спеціальності 071 Облік і оподаткування першого (бакалаврського) рівня представниками Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти.