Акредитація спеціальностей «Філологія» та «Біологія» в Закарпатському угорському інституті ім. Ф.Ракоці ІІ

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України в Закарпатському угорському інституті ім. Ф.Ракоці ІІ з 27 по 29 березня працює експертна комісія з метою проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів. До експертної комісії за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія» ввійшли перший проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. Д.Ушинського, доктор педагогічних наук, професор Ольга Антонівна Копусь (голова комісії) та завідувач кафедри української філології та славістики Київського національного лінгвістичного університету, доктор філологічних наук, професор Зоя Орестівна Валюх; а до експертної комісії за напрямом підготовки 6.040102 «Біологія» ввійшли проректор з науково-педагогічної роботи Сумського державного педагогічного університету ім. А.Макаренка, доктор біологічних наук, професор кафедри біології людини і тварин Віталій Ілліч Шейко (голова комісії) та доцент кафедри біології та методики викладання біологічних дисциплін Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, кандидат біологічних наук Вадим Леонідович Соколенко.

Члени експертної комісії познайомилися з професорсько-викладацьким складом кафедр, оглянули навчальні аудиторії та лабораторні приміщення, закріплені за цими кафедрами, переглянули бібліотечні фонди. Викладачі кафедр філології та біології спільно з експертами протягом роботи експертної комісії проводили комплексні контрольні роботи зі студентами 2-4-х курсів, здійснили перевірку робіт та підведення результатів. Експертна комісія перевірила документообіг кафедри, оглянула результати наукової роботи.