Обговорення освітньої програми «Туризм і рекреація»

Засідання робочої групи з обговорення ссвітньої програми «24 Cфера обслуговування. 242 Туризм і рекреація» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

1 березня 2023 року відбулося засідання робочої групи з обговорення освітньої  програми «24 Cфера обслуговування. 242 Туризм і рекреація» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Засіданням, яке проходило в оффлайн режимі, керував гарант даної освітньої програми, кандидат географічних наук, доцент Бергхауер Олександр Олександрович. В обговоренні взяли участь:

Фодор Дюло Дюлович, кандидат географічних наук, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків ЗУІ.

Іжак Тібор Йосипович, кандидат географічних наук, заступник завідувача кафедри географії та туризму.

Товт Атілла Атіллович, ст. викладач кафедри географії та туризму.

Олаг Наталія Карлівна, асистент кафедри географії та туризму.

Мештер Андрій Андрійович – голова Громадської Організації «Закарпатська угорська туристична рада», як зовнішній стейкхолдер.

Нодь Оршоя Ласлівна, кандидат економічних наук, голова циклової комісії «Туризм» Фахового коледжу ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ, як зовнішній стейкхолдер.

Філіп Матей Георгович, випускник 2021 року за ОП «24 Cфера обслуговування. 242 Туризм», як зовнішній стейкхолдер.

Попович Костянтин Володимирович, співвласник готельно-ресторанного комплексу «Олеся» м. Берегове, як зовнішній стейкхолдер.

Якубат Мартин Жолтович, студент 4-го курсу денної форми здобуття освіти, який навчається за ОП «24 Cфера обслуговування. 242 Туризм», представник Студентського самоврядування ЗУІ, як внутрішній стейкхолдер.

Герив Богларка Олександрівна, студент 2-го курсу заочної форми здобуття освіти, який навчається за ОП «24 Cфера обслуговування. 242 Туризм», як внутрішній стейкхолдер.

В ході обговорення було сфокусовано увагу на Постанову КМУ від 16.12.2022 р. №1392 «Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», на основі якого дана спеціальність і освітня програма трансформується з «Туризм» на «Туризм і рекреація». Також були проаналізовані особливості програми, освітні компоненти та програмні результати навчання, а також підкреслено важливість та завдання мовних компетентностей і практичної складової при підготовці фахівців сфери обслуговування.

    Ця стаття також доступна наступними мовами:

  • Magyar