Оголошення про вибори ректора Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІI

Керуючись вимогами статті 42 Закону України «Про вищу освіту» та Статутом Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ (надалі – ЗУІ, Інститут), Засновник Інституту – «Благодійний фонд За Закарпатський угорський інститут» оголошує конкурс на зайняття посади ректора Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ.

Вибори ректора відбудуться до 30 жовтня 2020 року.

У конкурсі можуть брати участь особи, які перебувають на території України на законних підставах, вільно володіють українською та угорською мовами, мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім’я засновника, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України «Про вищу освіту»;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;
 • автобіографію;
 • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України,     2000 р., № 39, ст. 1656);
 • довідку про наявність або відсутність судимості;
 • витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 • копію паспорта, засвідчену претендентом;
 • копію трудової книжки;
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
 • копію довідки про володіння державною та угорською мовами;
 • засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я засновника, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною 3 або 4 статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади»» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 85, ст. 2412), та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону.

Копії документів, які подаються претендентом/кою можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента/ки, засновником або нотаріально.

Документи надсилати до «24» вересня 2020 р. на адресу: Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці ІІ, пл. Кошута, 6, м. Берегове, 90202. На конверті обов’язкова позначка – «Конкурс на посаду ректора».

Для додаткової інформації звертатися: тел. (050)-91-44-300, foiskola@kmf.uz.ua

 

Благодійний фонд За Закарпатський угорський інститут

«24» липня 2020 року