Оновлення освітньої програми за освітнім рівнем Магістр 091 Біологія

1 березня 2023 року відбулася онлайн-зустріч проєктної групи освітньої програми за освітнім рівнем Магістра спеціальності 091 Біологія.

До складу проєктної групи входять:

  • гарант освітньої програми, кандидат біологічних наук, професор Сікура Аніта,
  • доктор біологічних наук, професор Протопопова Віра,
  • доктор філософії з ботаніки, доцент кафедри Когут Ержебет,
  • кандидат біологічних наук, доцент кафедри Андрик Єва та здобувач вищої освіти, магістрант 1-го курсу Орос Ніколетта.

В ході обговорення було сфокусовано увагу на особливостях програми, компонентах та результатах навчання. Члени проєктної групи взяли до уваги попередній досвід та пропозиції залучених до розроблення освітніх програм зовнішніх зацікавлених сторін, стейкхолдерів (Мехед Ольга, доктор біологічних наук, завідувач кафедри біології, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка; Матієга Ольга, кандидат сільськогосподарських наук, директор Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції НАНУ; Волощук Микола, кандидат біологічних наук, завідувач ботанічної лабораторії Карпатського біосферного заповідника).

Спільна робота була продуктивною і наприкінці зустрічі керівник проєктної групи подякувала учасникам та зацікавленим сторонам за активну участь та пропозиції, які були враховані при оновленні освітньої програми.

    Ця стаття також доступна наступними мовами:

  • Magyar