П’ятеро викладачів Закарпатського угорського iнституту імені Ференца Ракоці II отримали звання доцента

Викладачі Закарпатського угорського iнституту імені Ференца Ракоці II Барань Адальберт Бейлович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології, Молнар Федір Федорович, доктор філософії з галузі історичні науки, доцент кафедри історії та суспільних дисциплін, Сакал Імре Імрейович, доктор філософії з галузі історичні науки, доцент кафедри історії та суспільних дисциплін, Моца Андрій Андрійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри географії та туризму, Силадій Іван Михайлович, доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології, отримали звання доцента.

Доцент – це вчене звання, яке можна отримати у закладах вищої освіти. На першому етапі Вчена рада закладу вищої освіти вирішує, чи відповідає кандидат усім вимогам. Якщо Рада вважає це відповідним, вона представить кандидата до Міністерства освіти і науки України.

В Україні доцентами можуть бути особи, які мають науковий ступінь доктора чи кандидата наук, доктора філософії, мають сертифікат на знання іноземної мови рівня В2, професійний науковий стаж, не менше п’яти років педагогічного стажу у закладах вищої освіти та проводять якісні незалежні дослідження. Публікують свої результати регулярно, мають власне дослідження, опубліковані в журналах, що індексуються в наукометричних базах даних Scopus або/та Web of Science (WoS) і регулярно беруть участь на підвищеннях кваліфікації. Для отримання звання доцента кандидат повинен провести публічну презентацію своїх досліджень.

Барань Адальберт Бейлович, Молнар Федір Федорович, Сакал Імре Імрейович, Моца Андрій Андрійович, Силадій Іван Михайлович відповідали вимогам, тому 7 квітня 2022 року їм було присвоєно вчене звання доцента.

Вітаємо Вас із вченим званням та бажаємо подальших успіхів!

Кафедра філології Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ