Тиждень академічної доброчесності на кафедрі обліку і аудиту

Академічна доброчесність стала невід’ємною складовою системи забезпечення якості вищої освіти у ЗУІ. Важливою умовою успішного розвитку є впровадження принципів академічної доброчесності в освітній процес та наукову діяльність.

З 13 по 17 грудня 2021 р. включно на кафедрі обліку і аудиту ЗУІ імені Ференца Ракоці ІІ відбувся Тиждень академічної доброчесності, до участі у якому було запрошено здобувачів освіти за спеціальністю «Облік і оподаткування» та науково-педагогічних працівників кафедри. У рамках програми упродовж тижня було здійснено низку цікавих й креативних заходів.

15 грудня 2021 р. проведено методичний семінар «Формування академічної культури доброчесності та перевірка академічних творів» для студентів-обліковців ЗУІ.

Відкрив семінар завідувач кафедри обліку і аудиту д.е.н., проф. Бачо Роберт Йосипович, який привітав студентів з участю в програмі “Тиждень академічної доброчесність” та акцентував увагу на важливості академічної культури для сучасної міжнародної наукової спільноти та суспільства в цілому. Значну увагу було звернено на Положення про академічну доброчесність в ЗУІ, зокрема йшлося про принципи дотримання та політику академічної доброчесності, заходи запобігання недотримання її норм і правил.

У рамках заходу доцент кафедри географії та туризму,  юрист ЗУІ,  к.ю.н., доц. Моца  Андрій Андрійович розповів учасникам освітнього процесу про особливості  перевірки академічних творів за допомогою програмного продукту  «Unicheck»,  розповів про боротьбу з плагіатом, про фабрикацію, про формування етичних норм академічної спільноти, виховання інформаційної грамотності, правильність цитування, про реферативні роботи. Спікер надав учасникам освітнього процесу цінні поради щодо написання академічних творів, їх цитування та  сприяв підвищенню академічної мотивації студентів.

 

 

16 грудня 2021 року проведено Круглий стіл «Академічна доброчесність: студентські ініціативи». Під час круглого столу  здобувачі вищої освіти взяли участь в грі Kahoot! та пройшли тренінг “Академічна доброчесність в університеті” з тестуваннями від навчального проєкту, присвяченого освітній ініціативі “ВУМ онлайн”, про що отримали сертифікати.

17 грудня 2021 року  здобувачі вищої освіти ЗУІ та викладачі доєдналися до VІ студентської економічної конференції «Економічні наукові дослідження». Конференція за участі студентів-обліковців першого курсу проводиться вже шостий рік поспіль. Загалом з цікавими та змістовними доповідями виступило 16 студентів, які  презентували свої дослідження щодо питань безробіття, інфляції, офшорних зон, привабливості іноземних інвестицій, перспектив розвитку малого бізнесу і т.д. Робочі мови конференції — угорська та українська. Конференція сприяла розвитку наукових пошуків здобувачів та поширенню інноваційних форм позааудиторної роботи.

Протягом тижня здобувачі вищої освіти та професорсько-викладацький склад кафедри обліку і аудиту ЗУІ розглядали принципи академічної доброчесності, основні причини її порушень.

Викладачі та здобувачі вищої освіти ЗУІ не зупиняються на досягнутому та постійно розвиваються в освітньо-науковій діяльності!

Кафедра обліку і аудиту

 

 

    Ця стаття також доступна наступними мовами:

  • MagyarMagyar