Успішні випускні іспити та захист кваліфікаційних робіт студентів угорського відділення кафедри філології

Упродовж тижня відбувалися випускні іспити і захист дипломних робіт студентів-випускників угорського філології на бакалаврських та магістерських рівнях.

На бакалаврському рівні 15 студентів, а на магістерському рівні 16 успішно склали державні іспити і захистили кваліфікаційну роботу. Незабаром вони отримають диплом бакалавра і магістра.

Вітаємо всіх наших студентів та бажаємо подальших професійних успіхів!