Освітня програма

Назва освітньої програми Ступінь вищої освіти Термін дії сертифікату про акредитацію Кваліфікація
071 Облік і оподаткування BA/BSc 2025.01.28 бакалавр обліку та оподаткування зі знанням іноземної мови
Нормативний термін навчання: 4 Національна рамкова кваліфікація України: 6
К-сть ЄCTS: 240 FQ-EHEA: 6
Придатність до працевлаштування:

- Бакалавр з обліку і оподаткування спроможний виконувати професійні роботи й обіймати первинні посади в органах державної влади; в організаціях та на підприємствах різних видів діяльності та форм власності згідно Національної рамки кваліфікацій та Національного класифікатору України: Класифікатор професій ДК 003:2010., а також посади викладача в середніх освітніх закладах.
- Сфери професійної діяльності випускників розповсюджуються на всі види економічної діяльності, що визначені в Класифікаторі видів економічної діяльності ДК 003:2010. Переважно вони розповсюджується на: облікові, економічні, фінансові, виробничі та аналітичні підрозділи й служби підприємств та організацій різних галузей та форм власності; фінансові, кредитні й страхові установи; органи державної та регіональної влади; освітні, консалтингові та науково-дослідні установи.
- Професії бакалавра з обліку і оподаткування відповідають розділу 3 «Фахівці» з Державного класифікатору професій ДК 003:2010 (із змінами, затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 2 вересня 2015 року № 1084). До них відносяться: бухгалтери та касири-експерти (код професійної групи – 3433), інспектори податкової служби (код професійної групи – 3442), фахівці в галузі фінансів та торгівлі (код професійної групи – 341) та інші технічні працівники (код професійної групи – 3119), інші технічні фахівці в галузі управління (код професійної групи – 3439).
- Згідно з покажчиком професійних назв робіт бакалавр з обліку і оподаткування може займати наступні посади: асистент бухгалтера-експерта (код КП – 3433), бухгалтер (3433), касир-експерт (3433), асистент економіста-статистика (3434), державний податковий інспектор (3442), ревізор-інспектор податковий (3442), технік з обліку (3119), оцінювач (3417), інспектор з інвентаризації (3439), інспектор-ревізор (3439), технік з інвентаризації нерухомого майна (3439), ревізор (3439).
Фахівець може адаптуватися до наступних видів суміжної професійної діяльності: управлінсько-господарської; фінансової і кредитної; експертно-консультаційної; оцінки власності; зовнішньоекономічної; науково-методичної.

Подальше навчання:

Можливість продовження навчання на другому (освітньо-науковому) рівні (магістр); отримання післядипломної освіти на споріднених та інших спеціальностях; підвищення кваліфікації.

Освітньо-професійна програма:

2016, 2018, 2020, 2021, 2022

Навчальні плани:

2016, 2018, 2020, 2021, 2022

Рецензії:

Рецензії 2016

Рецензії 2018

Рецензії 2020

Рецензії 2022

Тут Ви зможете ввести свої зауваження та пропозиції щодо освітніх програм.

Ваш коментар буде оприлюднено після його перегляду адміністратором сайту протягом 3 (трьох) робочих днів. Дякуємо за розуміння!


Ваша адреса електронної пошти не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені.

*

*

*

*

*

*


Заповнивши та надіславши даний відгук я даю згоду Закарпатському угорському інституту імені Ф. Ракоці ІІ на обробку своїх персональних даних у відповідності до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

Натиснувши на кнопку "Опублікувати коментар" Ви погоджуєтеся на обробку своїх персональних даних ЗУІ.