Освітня програма

Назва освітньої програми Ступінь вищої освіти Термін дії сертифікату про акредитацію Кваліфікація
071 Облік і оподаткування BA/BSc 2025.01.28 Бакалавр обліку і оподаткування
Нормативний термін навчання: 4 роки Національна рамкова кваліфікація України: 6
К-сть ЄCTS: 240 FQ-EHEA: 6
Придатність до працевлаштування:

- Бакалавр обліку і оподаткування спроможний виконувати професійні роботи й обіймати первинні посади в органах державної влади; в організаціях та на підприємствах різних видів діяльності та форм власності згідно Національної рамки кваліфікацій та Національного класифікатору України: Класифікатор професій ДК 003:2010.
- Сфери професійної діяльності випускників розповсюджуються на всі види економічної діяльності, що визначені в Класифікаторі видів економічної діяльності ДК 003:2010. Переважно вони розповсюджується на: облікові, економічні, фінансові, виробничі та аналітичні підрозділи й служби підприємств та організацій різних галузей та форм власності; фінансові, кредитні й страхові установи; органи державної та регіональної влади; освітні, консалтингові та науково-дослідні установи.

- Професії бакалавра обліку і оподаткування відповідають розділу 3 «Фахівці» з Державного класифікатору професій ДК 003:2010 (із змінами, затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29 грудня 2022 року № 5573). До них відносяться: бухгалтери та касири-експерти (код професійної групи – 3433), інспектори податкової служби (код професійної групи – 3442), фахівці в галузі фінансів та торгівлі (код професійної групи – 341) та інші технічні працівники (код професійної групи – 3119), інші технічні фахівці в галузі управління (код професійної групи – 3439).

- Згідно з покажчиком професійних назв робіт бакалавр обліку і оподаткування може займати наступні посади: асистент бухгалтера-експерта (код КП – 3433), бухгалтер (3433), касир-експерт (3433), асистент економіста-статистика (3434), державний податковий інспектор (3442), ревізор-інспектор податковий (3442), технік з обліку (3119), оцінювач (3417), інспектор з інвентаризації (3439), інспектор-ревізор (3439), технік з інвентаризації нерухомого майна (3439), ревізор (3439).

Фахівець може адаптуватися до наступних видів суміжної професійної діяльності: управлінсько-господарської; фінансової і кредитної; експертно-консультаційної; оцінки власності; зовнішньоекономічної; науково-методичної.

Подальше навчання:

Можливість навчання за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти; набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти на споріднених та інших спеціальностях; підвищення кваліфікації.

Освітня програма:
Навчальні плани:
Рецензії:

Тут Ви зможете ввести свої зауваження та пропозиції щодо освітніх програм.

Ваш коментар буде оприлюднено після його перегляду адміністратором сайту протягом 3 (трьох) робочих днів. Дякуємо за розуміння!

1 коментар

  • Іванов Юрій (Роботодавець, Укрпромінвестсервіс, директор)

    Необхідно посилити практичну складову


Ваша адреса електронної пошти не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені.

*

*

*

*

*

*


Заповнивши та надіславши даний відгук я даю згоду Закарпатському угорському інституту імені Ф. Ракоці ІІ на обробку своїх персональних даних у відповідності до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

Натиснувши на кнопку "Опублікувати коментар" Ви погоджуєтеся на обробку своїх персональних даних ЗУІ.