Освітня програма

Назва освітньої програми Ступінь вищої освіти Термін дії сертифікату про акредитацію Кваліфікація
071 Облік і оподаткування BA/BSc 2025.01.28 бакалавр обліку та оподаткування зі знанням іноземної мови
Нормативний термін навчання: 4 Національна рамкова кваліфікація України: 6
К-сть ЄCTS: 240 FQ-EHEA: 6
Придатність до працевлаштування:

- Бакалавр з обліку і оподаткування спроможний виконувати професійні роботи й обіймати первинні посади в органах державної влади; в організаціях та на підприємствах різних видів діяльності та форм власності згідно Національної рамки кваліфікацій та Національного класифікатору України: Класифікатор професій ДК 003:2010., а також посади викладача в середніх освітніх закладах.
- Сфери професійної діяльності випускників розповсюджуються на всі види економічної діяльності, що визначені в Класифікаторі видів економічної діяльності ДК 003:2010. Переважно вони розповсюджується на: облікові, економічні, фінансові, виробничі та аналітичні підрозділи й служби підприємств та організацій різних галузей та форм власності; фінансові, кредитні й страхові установи; органи державної та регіональної влади; освітні, консалтингові та науково-дослідні установи.
- Професії бакалавра з обліку і оподаткування відповідають розділу 3 «Фахівці» з Державного класифікатору професій ДК 003:2010 (із змінами, затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 2 вересня 2015 року № 1084). До них відносяться: бухгалтери та касири-експерти (код професійної групи – 3433), інспектори податкової служби (код професійної групи – 3442), фахівці в галузі фінансів та торгівлі (код професійної групи – 341) та інші технічні працівники (код професійної групи – 3119), інші технічні фахівці в галузі управління (код професійної групи – 3439).
- Згідно з покажчиком професійних назв робіт бакалавр з обліку і оподаткування може займати наступні посади: асистент бухгалтера-експерта (код КП – 3433), бухгалтер (3433), касир-експерт (3433), асистент економіста-статистика (3434), державний податковий інспектор (3442), ревізор-інспектор податковий (3442), технік з обліку (3119), оцінювач (3417), інспектор з інвентаризації (3439), інспектор-ревізор (3439), технік з інвентаризації нерухомого майна (3439), ревізор (3439).
Фахівець може адаптуватися до наступних видів суміжної професійної діяльності: управлінсько-господарської; фінансової і кредитної; експертно-консультаційної; оцінки власності; зовнішньоекономічної; науково-методичної.

Подальше навчання:

Можливість продовження навчання на другому (освітньо-науковому) рівні (магістр); отримання післядипломної освіти на споріднених та інших спеціальностях; підвищення кваліфікації.

Освітня програма:

2016, 2018, 2020, 2021, 2022

Навчальні плани:

2016, 2018, 2020, 2021, 2022

Рецензії:

Рецензії 2016

Рецензії 2018

Рецензії 2020

Рецензії 2021

Рецензії 2022

Тут Ви зможете ввести свої зауваження та пропозиції щодо освітніх програм.

Ваш коментар буде оприлюднено після його перегляду адміністратором сайту протягом 3 (трьох) робочих днів. Дякуємо за розуміння!


Ваша адреса електронної пошти не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені.

*

*

*

*

*

*


Заповнивши та надіславши даний відгук я даю згоду Закарпатському угорському інституту імені Ф. Ракоці ІІ на обробку своїх персональних даних у відповідності до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

Натиснувши на кнопку "Опублікувати коментар" Ви погоджуєтеся на обробку своїх персональних даних ЗУІ.