Освітня програма

Назва освітньої програми Ступінь вищої освіти Термін дії сертифікату про акредитацію Кваліфікація
091 Біологія та біохімія MA/MSc 2024.07.01 Магістр з біології
Нормативний термін навчання: 2 Національна рамкова кваліфікація України: 7
К-сть ЄCTS: 119 FQ-EHEA: 7
Придатність до працевлаштування:

221 Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук
2211 Біологи, ботаніки, зоологи та професіонали споріднених професій
2211.1 Наукові співробітники (біологія, ботаніка, зоологія та ін.)
2211.2 Біологи, ботаніки, зоологи та професіонали споріднених професій
2213 Професіонали в агрономії, водному господарстві, зооінженерії, лісівництві, меліорації та природно-заповідній справі
2213.1 Наукові співробітники (агрономія, водне господарство, зооінженерія, лісівництво, меліорація та природно-заповідна справа)
2310 Викладачі університетів та закладів вищої освіти
2310.2 Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів
2320 Викладачі середніх навчальних закладів
235. Інші професіонали в галузі навчання
2359.1. Інші наукові співробітники в галузі навчання

Подальше навчання:

Можливість навчання на наступному, третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, PhD рівні (доктор філософії) у споріднених галузях наукових знань.
Набуття сучасних кваліфікацій у системі післядипломної освіти.

Освітня програма:
Навчальні плани:
Рецензії:

Тут Ви зможете ввести свої зауваження та пропозиції щодо освітніх програм.

Ваш коментар буде оприлюднено після його перегляду адміністратором сайту протягом 3 (трьох) робочих днів. Дякуємо за розуміння!

3 коментарі

 • Білик Жанна Іванівна, канд. біол. наук (ЗВО або науково-дослідна установа, Національний Центр "Мала Академія Наук України", Старший науковий співробітник)

  Після ознайомлення з освітньо-професійною програмою “Біологія” для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні, вважаю за необхідне зазначити:
  1. Програма складена відповідно до сучасних досягнень біології як науки, що відображено у змісті дисциплін, які пропонуються студентам для вивчення, наприклад “Адаптогенез у біологічних системах”, “Популяційна генетика”, “Загальні питання біотехнології та генетичної інженерії”.
  2. Програма має значний природоохоронний потенціал та спрямована на виховання спеціалістів, які мають знання та практичні навички, необхідні для збереження біорізноманіття та раціонального природокористування, досить згадати такі цікаві дисципліни, що пропонуються здобувачам освіти, як “Заповідники та національні парки”, “Ботанічне ресурсознавство”. Саме такий зміст освіти готує фахівців, які будуть необхідними для повоєнного відновлення України.
  3.Завдяки опануванню таких дисциплін як “Академічна доброчесність та право інтелектуальної власності”, “Методика сучасних наукових досліджень в біології та екології”, “Основи професійної комунікації іноземною мовою” та ін. майбутній фахівець отримує знання, необхідні для навчання на PhD рівні, саме такий підхід забезпечує неперервність освіти.
  Вважаю, що програма складена відповідно до існуючих вимог і сприяє підготовці фахівців, конкурентноспроможних на ринку праці.

 • Мегалінська Ганна Петрівна, канд. біол. наук, доцент (ЗВО або науково-дослідна установа, Український державний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, Доцент)

  Метою представленої освітньо-професійної програми є створення навчальної бази для практичної та теоретичної підготовки майбутніх фахівців біології з високим професійним потенціалом. Позитивним елементом програми є спектр дисциплін обовязкової теоретичної підготовки, який включає Загальну фітогеографію,
  Інтродукцію з основами акліматизації, Мікологію, Методологію сучасних наукових досліджень в біології та екології, Заповідники та національні парки світу, Мікробіологію довкілля, Загальні питання біотехнології та генетичної інженерії рослин, Вивчення та збереження біорізноманіття, Адаптогенез у біологічних системах, Гідробіологію, Популяційну біологію, Ботанічне ресурствознавство, Вибрані питання біології
  (Основи паразитології) та практичну підготовку, яка включає наукову-польову та переддипломну практику. Вся сукупність дисциплін представленої програми дозволяє підготувати спеціалістів-біологів, які можуть працювати не тільких в сучасних експериметальних лаборатріях і забезпечувати грантові дослідження з іноземними партнерами, а й викладати біологічні курси у вищих навчальних закладах.

 • Лукаш Олександр (ЗВО або науково-дослідна установа, Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка, професор кафедри екології та охорони природи)

  Імпонує структурно-логічна послідовність компонент ОПП “Біологія”, а також регіональна та екологічна спрямованість низки дисциплін вільного вибору, запропонованих для здобувачів освіти, зокрема: Краєзнавчий туризм на Закарпатті, Видатні діячі науки і культури Закарпаття, Дво- та багатомовність у Карпатському басейні, Історія Карпатського басейну, Природоохоронні об’єкти, Моніторинг оточуючого середовища. Схвальним є тем, що освітньою програмою передбачена науково-польова практика як компонент обов’язкової практичної підготовки


Ваша адреса електронної пошти не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені.

*

*

*

*

*

*


Заповнивши та надіславши даний відгук я даю згоду Закарпатському угорському інституту імені Ф. Ракоці ІІ на обробку своїх персональних даних у відповідності до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

Натиснувши на кнопку "Опублікувати коментар" Ви погоджуєтеся на обробку своїх персональних даних ЗУІ.