Бергхауер Олександр Олександрович

доцент;
кандидат географічних наук, доцент
Кафедра географії та туризму

Сфера наукових зацікавлень

Туризм. Туризм Закарпаття

Публікації

 1. Berghauer Sándor – Kóródi Márta – Nagy Benedek –Nagyné Csobán Katalin – Szitás Péter: Turisztikai erőforrások hasznosítása a Kárpát-medence egyes területein. Kóródi Márta (eds.), Debreceni Egyetem. Debrecen, 2021. 188 p ISBN: 978-963-9822-77-1 (monográfia)
 2. A. Aubert – S. Berghauer – N. Beták –  A. Mókusné Pálfi – G. Nod 2021:  Survey of online marketing activities of tourism organisations – A slovak-hungarian-ukrainian (transcarpathian) example. In: Mókusné, Pálfi Andrea; Nod, Gabriella (eds.) Interregionális kutatási eredmények a turizmusban: örökségvédelem, intézményrendszer, helyi termékek (Hun-Au-Slo-Ukr) Pécs, Magyarország: PTE TTK FFI Turizmus Tanszék (2021) 130 p. pp. 70-90., 21 p.
 3. Roman Plokhikh, Gyula Fodor, Aiman Shaken, Sándor Berghauer, Aliya Aktymbayeva, Attila Tóth, Miroslaw Mika, Lóránt Dénes Dávid: Investigation of Environmental Determinants for Agritourism Development in Almaty Region of Kazakhstan.  GEOJOURNAL OF TOURISM AND GEOSITES 41: 2 pp. 354-361. , 8 p. (2022) (Scopus)
 4. Manhas P S, Singh R, Fodor Gy, Berghauer S, Mir M A, Dávid L D: Examination of impact of responsible tourism practices on quality of life of destination communities. GEOJOURNAL OF TOURISM AND GEOSITES 36: 2spl pp. 688-697., 10 p. (2021) (Scopus)
 5. Aubert A. – Berghauer S.  – Beták N. –  Mókusné Pálfi A. – Nod G. 2021: Turisztikai szervezetek online marketingtevékenységének vizsgálata – A szlovák-magyar-ukrán (kárpátaljai) példa. In: Mókusné, Pálfi Andrea; Nod, Gabriella (eds.) Interregionális kutatási eredmények a turizmusban: örökségvédelem, intézményrendszer, helyi termékek (Hun-Au-Slo-Ukr) Pécs, Magyarország: PTE TTK FFI Turizmus Tanszék (2021) 130 p. pp. 49-69., 21 p.
 6. Berghauer S. – Sass E. – Tarpai J. – Tóth A. 2020: A helyi termékekben rejlő turisztikai erőforrások kárpátalján Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok, v. évfolyam 3. szám, pp. 57-73, ISSN 2498-6984 (online), ISSN 2677-0431 (nyomtatott), DOI:10.15170/TVT.2020.05.03.0430. 
 7. Sass E. – Berghauer S. 2020: Helyzetkép az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Program turizmusra gyakorolt hatásairól [A General Survey on the Impact of Egán Ede Transcarpathian Economic Development Program on Tourism]. In: Berghauer S., Dávid L. D., Dnyisztrjanszkij M., Fodor Gy., Gergely L., Gönczy S., Izsák T., Mocá A., Molnár D. I., Molnár J., Nagy T., Oláh N., Papp G., Sass E., Scsuka H., Tóth A., Vince T., Virván O.: Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok, Nemzetközi földrajzi konferencia, tanulmánykötet, 2. kötet, „RIK-U” Kft.  Ungvár, pp. 575-584. 
 8. Móga J. – Gönczy S. – Berghauer S. – Móga K. 2019: Erőforrás vagy veszélyforrás? az Aknaszlatinai (Solotvyno) sóbányák múltja, jelene és jövője. / Georesource or geohazard? Past, present and future of the salt mines in Solotvyno. GeoMetodika – Földrajz szakmódszertani folyóirat. ELTE. Budapest
 9. Berghauer S.–Karmacsi Z.–Sass E. 2019: A turisztikai fejlesztések prioritásai. In: Berghauer S. – Sass E. (szerk.): A kárpátaljai magyarság turizmusfejlesztési Stratégiája, Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács, Beregszász. p. 47–52.
 10. Berghauer S.–Karmacsi Z.–Sass E. 2019: A turisztikai fejlesztések operatív programjai. In: Berghauer S. – Sass E. (szerk.): A kárpátaljai magyarság turizmusfejlesztési Stratégiája, Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács, Beregszász. p. 54–68.
 11. Sass E. – Berghauer S. 2020: Helyzetkép az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Program turizmusra gyakorolt hatásairól [A General Survey on the Impact of Egán Ede Transcarpathian Economic Development Program on Tourism]. In: Berghauer S., Dávid L. D., Dnyisztrjanszkij M., Fodor Gy., Gergely L., Gönczy S., Izsák T., Mocá A., Molnár D. I., Molnár J., Nagy T., Oláh N., Papp G., Sass E., Scsuka H., Tóth A., Vince T., Virván O.: Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok, Nemzetközi földrajzi konferencia, tanulmánykötet, 2. kötet, „RIK-U” Kft.  Ungvár, pp. 575-584. 
 12. Berghauer S. – Sass E. – Tarpai J. – Tóth A. 2020: A helyi termékekben rejlő turisztikai erőforrások kárpátalján Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok, v. évfolyam 3. szám, pp. 57-73, ISSN 2498-6984 (online), ISSN 2677-0431 (nyomtatott), DOI:10.15170/TVT.2020.05.03.0430. 
 13. О. Бергхауер, Е. Шаш, Й. Торпоі, А. Товт: Різноманітність продуктів традиційного локального та крафтового виробництва Закарпаття та їх важливість у сфері туризму. Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності: міжнародна науково-практична конференція, 26-27 листопада 2020 р.: [матеріали конференції]. – Львів: ЛДУФК, 2020, pp. 201-204.
 14. Móga J. – Gönczy S. – Berghauer S. – Móga K. 2019: Erőforrás vagy veszélyforrás? az Aknaszlatinai (Solotvyno) sóbányák múltja, jelene és jövője. / Georesource or geohazard? Past, present and future of the salt mines in Solotvyno. GeoMetodika – Földrajz szakmódszertani folyóirat. ELTE. Budapest http://tef.elte.hu/PDF/MogaEtAl2019_Sokarszt_Geometodika.pdf
 15. Д.Д. Фодор – О.О. Бергхауер – А.А. Товт – Н.К. Олаг: Дослідження найважливіших атракцій спадщинного туризму Закарпатської області. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України: сучасний  стан, проблеми та перспективи розвитку». Луцьк 15–16, 2019
 16. Fodor Gyula – Beghauer Sándor – Tóth Attila: Kárpátalja vallási szerkezete 1915-ben a görögkatolikus egyházmegyei sematizmus alapján. Debrecen Süli-Zakar István emlékkötetet. Didakt Kft, Debrecen, 2018, o- 80-89- ISBN:978-615-5212-60-4
 17. Berghauer S. – Fodor Gy.: Az örökségturizmus helye és jelentősége Kárpátalja idegenforgalmában. In. Kárpátalja Kollőgium – Bereg, Máramaros, Ugocsa és Ung Kollégium. Szerk. Molnár E. – Espán M. Antalógia Kiadó, Lakitelek 2018. pp. 291-298
 18. Бергхауер Олександр – Товт Атілла: Туристична оцінка природних ресурсів Берегівського району Закарпатської області in «Тенденції та перспективи розвитку наки і освіти в умовах глобалізації». Переясляв-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 2017, pp. 39-41. 
 19. Бергхауер Олександр – Фодор Дюло – Товт Атілла: Туристична оцінка природних ресурсів Мукачівського району Закарпатської області in«Регіон – 2017: стратегія оптимального розвитку». Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2017, pp.35-38 ISBN: 978-966-285-435-0
 20. Бергхауер О. О., Фодор Д. Д., Товт А. А. Дослідження туристичних властивостей Свалявського району – визначення туристичних центрів за допомогою квантитативних та геоінформаційних методів. // Матеріали VІI. Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми дослідження довкілля», присв’яченої 80-річчю з дня заснування Ботанічного саду Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. ФОП Цьома С. П. – СумДПУ імені А. С. Макаренка, Суми, 2017. – C. 251-254, УДК 502.3+504.453+57.017
 21. Бергхауер О. О., Фодор Д. Д. Попит та пропозиція на ринку туристичних послуг Закарпаття // Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції «ТУРИСТИЧНИЙ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ» 23 – 24 березня 2017 року. – Черкаси, 2017.  ISBN978-966-493-297-1 – C. 273-277
 22. Товт Атілла – Фодор Дюло – Бергхауер Олександр: Туристичний потенціал м. Мукачеве на основі порівняння закладів розміщення за статистичними даними та даними системи Booking.com in І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми регіональних досліджень», Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки м. Луцьк, 2017, o. 105-109. ISBN: 978-966-940-127-4

Загальна інформація

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

 • Член Закарпатського Відділення Угорської Академії Наук
 • Член Угорської академічної ради Закарпаття
 • Член-засновник, Закарпатське відділення Угорського географічного товариства
 • Закарпатська угорська туристична рада, керівник (2016-2017)
 • Член-засновник, Закарпатська угорська туристична рада
 • Член редакційної колегії наукового журналу LIMES (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ. 
 • Член редакційної колегії наукового журналу Modern Geográfia (Печський університет)

Участь у наукових темах та розробках:

 1. EFOP-3.4.3-16-2016-00019 Oktatási innovációk megvalósítása az Edutus Egyetemen / Проект №: EFOP-3.4.3-16-2016-00019. Впровадження освітніх інновацій в Університеті Edutus (Угорщина) – Будапешт 2019.
 2. Project Nr. EFOP-3.6.2-16-2017-00017 „Sustainable, intelligent and inclusive regional and city models”. „Research Scholarship for foreign tutors” scolarship program, University of Pécs; Угорщина м. Печ, 2020.

Підвищення кваліфікації :

Отримання вченого звання доцента (2021р.), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 08-26.02.2021 р., участь у програмах академічної мобільності ERASMUS+ (2018, 2019, 2021, 2022р.).