Сфера наукових зацікавлень
туризм, туризм Закарпаття
Публікації

Публікації в Scopus або Web of Science:

 1. Berghauer Sándor 2011: A határmentiség és a turizmus sajátos összefüggései Kárpátalja magyarlakta területein. In: Tér és Társadalom / Space and Society 25. évf., 4. szám, pp.148–164. WEB OF SCIENCE

Головні публікації останніх років:

 1. Berghauer S., Sass E., Tarpai J., Tóth A.: A helyi termékekben rejlő turisztikai erőforrások Kárpátalján. Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok, V. évfolyam 3. szám, Orfű-Pécs, 2020. pp. 57-73, ISSN 2498-6984 (online), ISSN 2677-0431 (nyomtatott), DOI:10.15170/TVT.2020.05.03.04
 2. Бергхауер Олександр, Фодор Дюло, Товт Атілла: Туристична оцінка природних ресурсів Мукачівського району Закарпатської області. Іn: «Регіон – 2017: стратегія оптимального розвитку». Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2017, С.35-38 ISBN: 978-966-285-435-0
 3. Fodor Gyula, Berghauer Sándor, Tóth Attila: Kárpátalja vallási szerkezete 1915-ben a görögkatolikus egyházmegyei sematizmus alapján. In: „Falu – város – periféria: határon innen és túl. Süli-Zakar István professzor emlékére” (szerk. Pénzes János). Didakt Kft., Debrecen, 2018 (pp. 80-88), ISBN 978-615-5212-60-4
 4. Berghauer Sándor, Fodor Gyula: Az örökségturizmus helye és jelentősége Kárpát-alja idegenforgalmában. In: „Kárpátalja Kollégium – Bereg, Máramaros, Ugocsa és Ung Kollégium” (szerk. Molnár Eleonóra és Espán Margaréta). Antológia Kiadó, Lakitelek, 2018 (pp. 291-298), ISBN 978 615 5862 18 2
 5. Berghauer S., Sass E., Tarpai J., Tóth A. 2020: A helyi termékekben rejlő turisztikai erőforrások Kárpátalján. In Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok V. évfolyam III. szám. Kiadó: CampInvest Kft. ISSN 2677-0431
 6. Бергхауер О., Шаш Е., Торпоі Й., Товт А.: Різноманітніст продуктів традиційного локального та крафтового виробництва Закарпаття та їх важливість у сфері туризму. Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності: міжнародна науково-практична конференція, 26-27 листопада 2020 р.: [матеріали конференції]. – Львів : ЛДУФК, 2020. – С. 201-204
 7. Sass E., Berghauer S.: Helyzetkép az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Program turizmusra gyakorolt hatásairól. In: Berghauer Sándor et al. (szerk.) Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok. Ungvár, Ukrajna: RIK-U Kiadó (2020) 356 p. С. 575-584. 10 p.
 8. Фодор Д.Д., Бергхауер О.О., Товт А.А., Олаг Н.К.: Дослідження найважливіших атракцій спадщинного туризму Закарпатської області. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку». Луцьк, 15–16 травня 2019. С.46-49.
 9. Бергхауер Олександр, Товт Атілла: Туристична оцінка природних ресурсів Берегівського району Закарпатської області. Іn: «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». Переясляв-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 2017, С. 39-41.
 10. Бергхауер О. О., Фодор Д. Д., Товт А. А.: Дослідження туристичних властивостей Свалявського району – визначення туристичних центрів за допомогою квантитативних та геоінформаційних методів. // Матеріали VІI. Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми дослідження довкілля», присвяченої 80-річчю з дня заснування Ботанічного саду Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. ФОП Цьома С. П. – Сумський ДПУ імені А. С. Макаренка, Суми, 2017. – С. 251-254, УДК 502.3+504.453+57.017
 11. Товт Атілла, Фодор Дюло, Бергхауер Олександр: Туристичний потенціал м. Мукачеве на основі порівняння закладів розміщення за статистичними даними та даними системи Booking.com. Іn: І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми регіональних досліджень», Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки м. Луцьк, 2017, С.105-109. ISBN: 978-966-940-127-4
 12. Бергхауер О. О., Фодор Д. Д.: Загальні тенденції спадщинного туризму. In: Матеріали VII. Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання», Том І. Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, 2016 (С. 28-32), ISBN 978-966-920-075-4, УДК 379.85:640.4(063), ББК 65.433
 13. Бергхауер О. О., Фодор Д. Д.: Попит та пропозиція на ринку туристичних послуг Закарпаття. In: Матеріали VІII. Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання», Том І. Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, 2017 (С. 273-276), ISBN 978-966-493-297, УДК 379.85:640.4(063), ББК 65.433
 14. Berghauer Sándor, Fodor Gyula, Karmacsi Zoltán, Sass Enikő, Tóth Attila: Kárpátalja magyarlakta területeinek turisztikai helyzetfelmérése [Туристичне дослідження територій Закарпаття з угорським населенням]. Kutatási beszámoló. Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács – Gáborprint, Beregszász, 2019, 66 p.
 15. Berghauer Sándor, Fodor Gyula, Gönczy Sándor, Karmacsi Zoltán, Lontai-Szilágyi Zsuzsanna, Sass Enikő, Tarpai József, Tóth Attila: A kárpátaljai magyarság turizmus-fejlesztési stratégiája [Стратегія розвитку туризму угорської спільноти Закарпаття]. Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács, Beregszász, 2019, 66 p.