Сфера наукових зацікавлень
соціолінгвістика, проблеми двомовності, мовна політіка, мовні права
Публікації

Публікації за 2016–2020 рр., які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science (WoS):

 1. Csernicskó, István & Laihonen, Petteri: Hybrid practices meet nation-state language policies: Transcarpathia in the twentieth century and today. Multilingua: Journal of crocc-cultural and interlanguage communication 35/1 (2016): 1–30. DOI: 1515/multi-2014-0073 (WoS, Scopus) Q1
 2. Csernicskó, István & Ferenc, Viktória: Transitions in the language policy of Ukraine (1989–2014). In: Sloboda, Marian, Petteri Laihonen and Anastassia Zabrodskaja eds. Sociolinguistic Transition in Former Eastern Bloc Countries: Two Decades after the Regime Change. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016. 349–377. (Scopus)
 3. Csernicskó, István: Accounting for changes in the linguistic landscape: The example of Transcarpathia / A változás megragadása a nyelvi tájképben: Kárpátalja példája. Magyar Nyelv 112 (2016)/1: 50–62. DOI: 10.18349/MagyarNyelv.2016.1.50 (Scopus) Q3
 4. Csernicskó, István & Fedinec, Csilla: Four Language Laws of Ukraine. International Journal on Minority and Group Rights 23 (2016): 560–582. DOI: 10.1163/15718115-02401004 (WoS, Scopus) Q3
 5. Csernicskó, István: The Ukrainian language policy and multilingualism in the ATO era / Az ukrán nyelvpolitika és többnyelvűség az ATO-korszakban. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXVIII (2016): 165–183. (Scopus) Q4
 6. Csernicskó, István: Language Policy in Ukraine: The Burdens of the Past and the Possibilities of the Future. In: Simone E. Pfenninger and Judit Navracsics eds. Future Research Directions for Applied Linguistics. Bristol: Multilingual Matters, 2017. 120–148. (Scopus)
 7. Beregszászi, Anikó & Csernicskó, István: Waste of money or profitable investment? Teaching the Ukrainian language in Hungarian schools in Transcarpathia / Kidobott pénz vagy megtérülő befektetés? Az ukrán nyelv oktatása Kárpátalja magyar iskoláiban. Magyar Nyelvőr 141 (2017)/3: 292–309. (Scopus) Q2
 8. Csernicskó, István & Beregszászi, Anikó: Different states, same practices: visual construction of language policy on banknotes in the territory of present-day Transcarpathia. Language Policy 18 (2019)/2: 269–293. https://doi.org/10.1007/s10993-018-9485-3 (WoS, Scopus) D1
 9. Laihonen, Petteri & Csernicskó, István: Expanding Marginality: Linguascaping a Transcarpathian Spa in South-Western Ukraine. In: Sjakk Kroon and Jos Swanenberg eds. Language and Culture on the Margins: Global/Local Interactions. New York–London: Routledge, 2019. 145–164. (Scopus)
 10. Huszti, Ilona & Csernicskó, István & Bárány, Erzsébet: Bilingual education: the best solution for Hungarians in Ukraine? Compare: A Journal of Comparative and International Education 49 (2019)/6: 1002–1009. DOI: 10.1080/03057925.2019.1602968 (WoS, Scopus) Q1
 11. Fedinec, Csilla & Csernicskó, István: The People of the “Five Hundred Villages”: Hungarians, Rusyns, Jews, and Roma in the Transcarpathian Region in Austria–Hungary. In: Markian Prokopovych; Carl Bethke; Tamara Scheer eds. Language Diversity in the Late Habsburg Empire. Leiden: Brill Academic Publishers, 2019. 160–195. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004407978_010 (WoS)
 12. Csernicskó, István & Fedinec, Csilla: Time and Space in Between: Time Zones, Languages, and Cultures in Transcarpathia (Ukraine). Acta Universitatis Sapientiae, Philologica 11 (2019)/2: 7–22. DOI: 10.2478/ausp-2019-0009 (Scopus) Q4
 13. Beregszászi, Anikó & Csernicskó, István: Language policy: struggle for power / Nyelvpolitika: harc a hatalomért. Magyar Nyelv 116 (2020)/3: 257–274. DOI: 10.18349/MagyarNyelv.2020.3.257 (Scopus) Q2

Публікації за 2016–2020 рр., які включені до переліку фахових наукових видань України:

 1. Csernicskó István: Державна мова для угорців Закарпаття: чинник інтеграції, сегрегації або асиміляції?Стратегічні пріоритети 46 (2018)/1: 97–105. (фаховий журнал)
 2. Beregszászi Anikó, Gazdag Vilmos, Csernicskó István: Методика досліджень у сфері мовної політики. Наукові записки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство). Випуск 30 (2020): 20–32. DOI: 10.31652/2521-1307-2020-30-20-32 (фаховий журнал)
 3. Fedinec Csilla, Csernicskó István: Регіональні особливості користування часовими поясами в полікультурному середовищі Закарпаття / Regional Features of Using Time Zones in the Multicultural Environment of Transcarpathia. Народна творчість та етнологія 2020/5–6: 20–32. DOI: 15407/nte2020.05.020 (фаховий журнал)
 4. Beregszászi Anikó, Gazdag Vilmos, Csernicskó István: Мовна політика і мовний ландшафт: польська мова на банкнотах Чехословацької Республіки 1919–1938 рр. Українська полоністика 18 (2020): https://doi.org/10.35433/2220-4555.18.2020.fil-2 (фаховий журнал)

Монографії, книги за 2016–2020 рр.:

 1. Csernicskó István: Nyelvpolitika a háborús Ukrajnában. Ungvár: Autdor-Shark, 2016. 140 p. ISBN 978-617-7132-40-9
 2. Tóth Mihály – Csernicskó István: Право на навчання рідною мовою. Центральноєвропейська традиція і приклад Закарпаття. Ужгород: Аутдор-Шарк, 2018. 64. p. ISBN 978-617-7132-89-8
 3. Csernicskó István – Tóth Mihály: Az anyanyelvi oktatás joga. Közép-európai hagyományok és Kárpátalja példája. Ungvár: Autdor-Shark, 2018. 64. p. ISBN 978-617-7132-88-1
 4. Csernicskó István – Tóth Mihály: The right to education in minority languages: Central European traditions and the case of Transcarpathia. Ungvár: Autdor-Shark, 2019. 72 p. ISBN 978-617-7132-92-8
 5. Csernicskó István: Fények és árnyak: Kárpátalja nyelvi tájképéből. Ungvár: Autdor-Shark, 2019. 240 p. ISBN 978-617-7132-97-3
 6. Csernicskó István – Orosz Ildikó: The Hungarian language in Education in Ukraine. Leeuwarden: Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning, 2019. 75 p. ISSN 1570-1239
 7. Csernicskó István – Beregszászi Anikó: Гроші та (мовна) політика. Візуальна конструкція мовної політики на банкнотах на території сучасного Закарпаття. Törökbálint: Termini Egyesület, 2020. 120 p. ISBN 978-615-80914-2-8
 8. Fedinec Csilla – Csernicskó István: Nyelvi kirakós Kárpátaljáról: Történelmi és politikai dimenziók (1867–2019). Budapest: Társadalomtudományi Kutatóközpont, Gondolat Kiadó, 2020. 213 p. ISBN 978-963-556-081-3
 9. Fedinec Csilla – Szakál Imre – Csernicskó István: A magyarországi ruszinok és ukránok. Budapest: Magyar Nemzeti Levéltár, 2020. ISBN 9789636312954
 1. Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka, Tóth-Orosz Enikő: A magyarok és a magyar nyelv Kárpátalján. Törökbálint: Termini Egyesület, 2021. 160 p. ISBN 978-615-80914-8-0

Головні публікації за 2016–2020 рр.:

 1. Csernicskó, István; Tóth-Orosz, Enikő. A nyelvi jogok az oktatásban és a közigazgatásban a Karta Szakértői Bizottságának jelentései tükrében. FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA XXIII.: 1. pp. 3-21., 19 p. (2021)
 2. Csernicskó, István: Nyelvpolitika határok nélkül. MAGYAR TUDOMÁNY 181: 02 pp. 164-176., 13 p. (2020)
 3. Csernicskó, István: A szláv nyelvváltozatok kategorizálásának kérdése Kárpátalján In: Bárány, Erzsébet (szerk.) Еміль Балецький – мовознавець, письменник, освітянин / Baleczky Emil – nyelvész, költő, tanár. Beregszász, Ukrajna: II. RF KMF – „RIK-U” Kft. (2020) 236 p. pp. 183-221.
 4. Csernicskó, István; Fedinec, Csilla: Az ukrán-ruszin paradigma egy szelete: a helyesírás néhány kérdése. VÁLOGATÁS A MAGYARORSZÁGI NEMZETISÉGEK NÉPRAJZI KÖTETEIBŐL 9 pp. 99-111., 13 p. (2019)
 5. Csernicskó, István Ukrajna nemzetközi kötelezettségvállalásai a kisebbségek nyelvén folyó oktatás területén a Keretegyezmény és a Karta alkalmazásáról készült jelentések tükrében. KISEBBSÉGI SZEMLE III: 4 pp. 27-46., 20 p. (2018)
 6. Csernicskó, István: Право на навчання рідною мовою: Центральноєвропейська традиція і приклад Закарпаття, Ungvár, Ukrajna: Autdor-Shark (2018), 64 p.