Черничко Степан Степанович

ректор, професор;
доктор з гуманітарних наук, професор
Відділення угорської філології

Сфера наукових зацікавлень

соціолінгвістика, проблеми двомовності, мовна політіка, мовні права

Публікації

Публікації Scopus або Web of Science (WoS):

 1. Черничко С., Газдаг В. (Csernicskó István, Gazdag Vilmos): Kárpátaljai magyarok nyelvi tapasztalatai Magyarországon. Magyar Nyelv 119: 2 pp. 215-225. (2023) https://doi.org/10.18349/MagyarNyelv.2023.2.215 Scopus
 2. Черничко С., Фединець Ч. (Csernicskó I. & Fedinec C.): Jazyky na papierových platidlách mnohonárodných štátov na príklade Česko-Slovenska a Sovietskeho zväzu / Languages on banknotes of multinational states on the example of Czecho-Slovakia and the Soviet Union. Jazykovedný časopis 73(2022)/2: 213–231. DOI: https://doi.org/10.2478/jazcas-2023-0006 Scopus
 3. Фединець Ч., Черничко С. (Fedinec, C. & Csernicskó I.): The Informal Use of Time as a Component of Multicultural Regional Identity in Transcarpathia (Ukraine). EAST CENTRAL EUROPE / L’EUROPE DU CENTRE EST 48(2021)/1: 73–102. DOI: https://doi.org/10.30965/18763308-48010007 WoS, Scopus
 4. Черничко С., Марку А. (Csernicskó I. & Márku A.): Samples of the Subcarpathian material of the Termini Hungarian-Hungarian dictionary / Ízelítők a Termini magyar–magyar szótár kárpátaljai anyagából. Magyar Nyelvőr 145(2021)/4: 417–431. DOI: https://doi.org/10.38143/Nyr.2021.4.417 Scopus
 5. Матей Р., Черничко С. (Máté R. & Csernicskó I.): The pluricentricity of Hungarian from a Transcarpathian point of view as demonstrated by family names. In: Muhr, Rudolf – Vančo, Ildikó – Kozmács, István – Huber, Máté eds. Hungarian as a Pluricentric Language in Language and Literature. Bern: Peter Lang, 2020. 55–69. DOI: https://doi.org/10.4324/9781351244350 Scopus
 6. Берегсасі А., Черничко С. (Beregszászi A. & Csernicskó I.): Language policy: struggle for power / Nyelvpolitika: harc a hatalomért. Magyar Nyelv 116 (2020)/3: 257–274. DOI: https://doi.org/10.18349/MagyarNyelv.2020.3.257 Scopus
 7. Лайхонен П., Черничко С. (Laihonen P. & Csernicskó I.): Expanding Marginality: Linguascaping a Transcarpathian Spa in South-Western Ukraine. In: Sjakk Kroon and Jos Swanenberg eds. Language and Culture on the Margins: Global/Local Interactions. New York–London: Routledge, 2019. 145–164. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781351244350-9/expanding-marginality-petteri-laihonen-istv%C3%A1n-csernicsk%C3%B3 Scopus
 8. Густі І., Черничко С., Барань Є. (Huszti I. & Csernicskó I. & Bárány E.): Bilingual education: the best solution for Hungarians in Ukraine? Compare: A Journal of Comparative and International Education 49 (2019)/6: 1002–1009. DOI: https://doi.org/10.1080/03057925.2019.1602968 WoS, Scopus
 9. Фединець Ч., Черничко С. (Fedinec, C. & Csernicskó, I.): The People of the “Five Hundred Villages”: Hungarians, Rusyns, Jews, and Roma in the Transcarpathian Region in Austria–Hungary. In: Markian Prokopovych; Carl Bethke; Tamara Scheer eds. Language Diversity in the Late Habsburg Empire. Leiden: Brill Academic Publishers, 2019. 160–195. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004407978_010 WoS
 10. Черничко С., Фединець Ч. (Csernicskó I. & Fedinec C.): Time and Space in Between: Time Zones, Languages, and Cultures in Transcarpathia (Ukraine). Acta Universitatis Sapientiae, Philologica 11 (2019)/2: 7–22. DOI: https://doi.org/10.2478/ausp-2019-0009 Scopus
 11. Черничко С., Берегсасі А. (Csernicskó I. & Beregszászi A.): Different states, same practices: visual construction of language policy on banknotes in the territory of present-day Transcarpathia. Language Policy 18 (2019)/2: 269–293. DOI: https://doi.org/10.1007/s10993-018-9485-3 WoS, Scopus

Публікації за 2018–2023 рр., які включені до переліку фахових наукових видань України:

 1. Фединець Ч., Черничко С.: Історично-структурні чинники мовного розвитку Закарпаття в період австро-угорської монархії (1867–1918). Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність 35 (2022): 63–77. DOI: https://doi.org/33402/ukr.2022-35-63-77 наукове фахове видання
 2. Черничко С., Марку А.: A szókölcsönzések a magyar nyelvben egy online szótár alapján. Мовознавчий вісник: зб. наук. пр. Випуск 33 (2022): 60–68. DOI: https://doi.org/10.31651/2226-4388-2022-33-60-68 наукове фахове видання
 3. Берегсасі А., Газдаг В., Черничко С.: Методика досліджень у сфері мовного ландшафту (на основі міжнародного досвіду). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) 35 (2022): 99–112. DOI: https://doi.org/10.31652/2521-1307-2022-35-99-113 наукове фахове видання
 4. Фединець Ч., Черничко С.: Регіональні особливості користування часовими поясами в полікультурному середовищі Закарпаття / Regional Features of Using Time Zones in the Multicultural Environment of Transcarpathia. Народна творчість та етнологія 2020/5–6: 20–32. DOI: https://doi.org/15407/nte2020.05.020 наукове фахове видання
 5. Берегсасі А., Газдаг В., Черничко С.: Мовна політика і мовний ландшафт: Польська мова на банкнотах Чехословацької Республіки 1919–1938. Українська полоністика. Випуск 18 (2020): 13–29. DOI: https://doi.org/10.35433/2220-4555.18.2020.fil-2 наукове фахове видання
 6. Берегсасі А., Газдаг В., Черничко С.: Методика дослідження у сфері мовної політики. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) 2020. 20-33. DOI: https://doi.org/10.31652/2521-1307-2020-30-20-32 наукове фахове видання

Монографії, книги за 2018–2023 рр.:

 1. Csernicskó, István: Az ukrajnai többnyelvűség színe és fonákja. Budapest: Méry Ratio–Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány, 2022. 158 p. ISBN 978-615-6284-21-1
 2. Fedinec, Csilla – Szakál, Imre – Csernicskó, István: A magyarországi ruszinok és ukránok. Budapest: Magyar Nemzeti Levéltár, 2020. ISBN 9789636312954
 3. Fedinec, Csilla – Csernicskó, István: Nyelvi kirakós Kárpátaljáról: Történelmi és politikai dimenziók (1867–2019). Budapest: Társadalomtudományi Kutatóközpont, Gondolat Kiadó, 2020. 213 p. ISBN 978-963-556-081-3
 4. Черничко Степан – Берегсасі Аніко: Гроші та (мовна) політика. Візуальна конструкція мовної політики на банкнотах на території сучасного Закарпаття. Törökbálint: Termini Egyesület, 2020. 120 p. ISBN 978-615-80914-2-8
 5. Csernicskó, István: Fények és árnyak: Kárpátalja nyelvi tájképéből. Ungvár: Autdor-Shark, 2019. 240 p. ISBN 978-617-7132-97-3

Головні публікації за 2018-2023 рр.:

 1. Csernicskó, István: Van-e bármi hasznuk a Domus ösztöndíjaknak?: Egy példa a hasznosulásra. In: Kontra, Miklós; Morvai, Tünde (szerk.) DOMUS 25: A Magyar Tudományos Akadémia határon túli ösztöndíjprogramja. Budapest, Magyarország : Magyar Tudományos Akadémia (MTA) (2023) pp. 71-75.
 2. Csernicskó, István: Nyelvpolitikai rezsimek a Kárpát-medencében 1920–2022 (a magyar nyelv státusának változásai tükrében). In: Kovács, Kiss Gyöngy (szerk.) A magyar kisebbségek 100 éve. Kolozsvár, Románia: Korunk, Komp-Press (2023) 320 p. pp. 57-67.
 3. Csernicskó, István. Az ukrán nyelv identitáskonstruáló szerepe a propaganda karikatúrákban. In: Navracsics, Judit; Parapatics, Andrea (szerk.) „A múltban gyökerező identitás jelene és jövője” – Nemzetközi interdiszciplináris konferencia: Absztraktkötet = „The Present and Future of Identity Rooted in the Past” International Interdisciplinary Conference: Book of Abstracts. Veszprém, Magyarország : Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar (2023)
 4. Csernicskó, István; Fedinec, Csilla: The competition of languages in the Lingusitic landscape of Transcarpathia in Czechoslovak Republic (1919-1939): a partial analysis. Forum Social Science Review / Fórum Társadalomtudományi Szemle 24 : 5 pp. 17-30.
 5. Csernicskó, István; Kontra, Miklós: The Linguistic Human Rights Plight of Hungarians in Ukraine. In: Phillipson, Robert; Skutnabb‐Kangas, Tove (szerk.) The Handbook of Linguistic Human Rights. Wiley (2022) pp. 373-382.
 6. Csernicskó, István: Linguistic (Human) Rights and their Violations in Transcarpathia (1944–2022). In: Molnár D., Erzsébet; Váradi, Natália; Darcsi, Karolina; Orosz, Ildikó; Csernicskó, István Struggle for Survival: The Transcarpathian Hungarians (1944–2022). Budapest, Magyarország : Méry Ratio Kiadó (2022) 240 p. pp. 179-220.
 7. Csernicskó, István: Nyelvi hasonlóság és nyelvi változatosság a Kárpát-medencében. In: Molnár József és Papp Géza szerk. A Kárpát-medence földrajza: Természet, társadalom, gazdaságm néprajz. Budapest–Beregszász: Termini Egyesület – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2022. 490–501.
 8. Csernicskó, István: A nyelvi jogok az oktatásban és a közigazgatásban a Karta Szakértői Bizottságának jelentései tükrében. Fórum Társadalomtudományi Szemle XXIII (2021)/1: 3–21.
 9. Csernicskó, István: Languages in Conflict Situations in the Context of the Law of Ukraine “On Education” (2017). In: Daniel Müller and Monika Wingender eds. Language Politics, Language Situations and Conflicts in Multilingual Societies: Case Studies from Contemporary Russia, Ukraine and Belarus. Wiesbaden: Harrasowitz Verlag, 2021. 137–152. DOI: 10.13173/9783447392365.137
 10. Csernicskó, István: Ukraine’s International Obligations in the Field of Mother-Tongue-Medium Education of Minorities. Hungarian Journal of Minority Studies Vol. III (2020): 31–56.