Сфера наукових зацікавлень
особливості впровадження НУШ, компетентнісний підхід до навчання, корекційна педагогіка
Публікації

Монографія:

 1. Чичук А. П. Підготовка майбутніх учителів початкової школи в США і Великій Британії: теоретико-методичні засади. Монографія. Хмельницький: Термінова поліграфія. (2018). 465
 2. Web of Science. Чичук, А. П, & Кучай, Т. П. (2017). Аналіз підготовки майбутніх учителів до екологічної освіти у Великій Британії та Україні. Наука і освіта. Серія: Педагогіка, 2/СХХХХХV, 126–133.

Web of Science:

 1. Chagovets A., Chychuk A., Bida O., Kuchai O., Salnyk I., Poliakova I: Formation of Motivation for Professional Communication among Future Specialists of Pedagogical Education Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. Volume 12, Issue 1 (2020): 20–38. https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/2212
 2. Chychuk, A., Zorochkina, T., Yachmenyk, M., Kyrylenko, N., Kumeda О., & Mougel, D. (2021). Innovative technologies for the implementation of educational activities in higher education institutions . Laplage in Journal, 7(3A), p.370-377. https://doi.org/10.24115/S2446-6220202173A1416p.370-377

Посібники:

 1. Чичук А. П. Фактори високої продуктивності педагогічної діяльності вчителів США та Великої Британії. Черкаси: Чабаненко Ю. А. (2016). 211с.
 2. Чичук А. П. Словник педагогічних термінів з проблеми підготовки вчителів початкової школи у США і Великій Британії. Черкаси: Чабаненко Ю. А. (2016). 187с.
 3. Чичук А. П. Теоретичні засади становлення й розвитку вищої освіти у США і Великій Британії : навчальний посібник. Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., (2017). – 150 с.
 4. Хрестоматія з природознавства для 3 класу початкової школи : навчальний посібник / О.А. Біда, А.П. Чичук, О.В. Кучай, Т.П. Кучай. Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., (2017). – 196 с.
 5. Чичук А. П. Система управління вищою професійною освітою у США і Великій Британії : навчальний посібник. Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., (2017). – 127 с.
 6. Чичук А. П. Модернізація системи освіти США і Великої Британії на початку ХХІ століття: навчальний посібник. Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., (2017). – 95 с.
 7. Чичук А.П. Теоретико-методична підготовка вчителів початкової школи у Великій Британії і США: навчальний посібник / за ред. А.І. Кузьмінського. Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., (2017). – 165 с.
 8. Чичук А.П. Порівняльний аналіз тенденцій підготовки вчителів початкової школи в університетах США, Великої Британії та України : навчальний посібник / за ред. А.І. Кузьмінського. Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., (2017). – 100 с.

Статті:

 1. Чичук А. П. Особливості професійної підготовки учителів початкової школи у вищих навчальних закладах США. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія», Випуск 277, (2017). 302–308.
 2. Чичук А. П. Підготовка кадрів для системи підвищення кваліфікації учителів початкової школи у Великій Британії та США. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки, Випуск 4 (59), (2017). 538–541.
 3. Чичук А. П. Випереджувальний підхід у підготовці майбутніх учителів початкової школи та дошкільної освіти в Україні на основі творчого використання прогресивних ідей американського та британського досвіду. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, Випуск 166, (2018). 149–152.
 4. Чичук А. П. Концепції підвищення кваліфікації вчителів початкової школи у США і Великій Британії. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія, Випуск 291, (2018). 349–354.
 5. Чичук А. П. Порівняльний аналіз стану підготовки майбутніх учителів початкової школи в університетах Великої Британії та України (на прикладі навчальних планів і програм напряму підготовки «Початкова освіта»). Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, Випуск 161, (2018). 167–171.
 6. Чичук А. П. Порівняльний аналіз тенденцій підготовки вчителів початкової школи в університетах США, Великої Британії та України. Збірник наукових праць: Педагогічні науки. Хуманитарни Балкански изследвания, Випуск 1, (2018). 32–36.
 7. Chychuk, А. Providing retraining and advancement training for primary/elementary school teachers at the state level in Great Britain and the USA. Comparative Professional Pedagogy, Випуск 7 (1), (2017). 53–58.
 8. Біда Олена, Кучай Тетяна, Чичук Антоніна: Підготовка майбутніх учителів до екологічної освіти учнів. Збірник наукових праць СНУ ім. В. Даля. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. Випуск 6 (93) (2019): 42–54.
 9. Біда Олена, Кучай Тетяна, Кучай Олександр, Чичук Антоніна: Англомовна освіта учнів початкової школи – необхідність сьогодення. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Випуск 11 (395). (2019): 27–31.
 10. Біда Олена, Кучай Тетяна, Кучай Олександр, Чичук Антоніна: Формування інформаційної культури майбутніх фахівців у Франції і Великій Британії. Педагогічний часопис Волині: науковий журнал (Луцьк) .СНУ імені Лесі Українки. Випуск 3 (14). (2019): 10–14.
 11. Біда Олена, Чичук Антоніна, Кучай Олександр: Стан дослідженості проблеми розвитку інтелекту й обдарованості у дітей дошкільного віку у працях вітчизняних і зарубіжних учених. Гірська школа Українських Карпат, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Випуск 20 (2019: 5–11.
 12. Мукан Наталія, Сулим Володимир, Біда Олена, Кучай Тетяна, Кучай Олександр, Чичук Антоніна: Позиція іноземної мови в освітньому процесі дітей молодшого шкільного віку: Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал СумДПУ імені А. С. Макаренка. Випуск 9 (103) (2020: 380-385.
 13. Кузьмінський Анатолій, Біда Олена, Чичук Антоніна, Кучай Олександр, Дзямко Вікторія: Розробка перспективних напрямів розвитку освіти України: цивілізаційні зміни. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців:методологія, теорія, досвід, проблеми. Збірник наукових праць ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Випуск 57 (2020): 174 – 181.
 14. Кузьмінський Анатолій, Біда Олена, Чичук Антоніна, Кучай Олександр: Інформаційне забезпечення педагогічних працівників. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців:методологія, теорія, досвід, проблеми. Збірник наукових праць ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Випуск 56 (2020): 78-90.
 15. Біда Олена, Кузьмінський Анатолій, Чичук Антоніна: Педагогічна культура майбутніх магістрів. Наукові записки КДПУ ім. Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки. Випуск 190 (2020): 10–15.
 16. Чичук Антоніна, Кучай Олександр, Кучай Тетяна: Використання інформаційно-комунікаційних технологій у самостійній діяльності студентів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 8 (102) (2020): 201-207.
 17. Кучай Тетяна, Чичук Антоніна, Кучай Олександр, Рокосовик Наталія, Греба Ільдіко, Череп’яна Вікторія: Формування в особистості свідомого, ціннісного ставлення до навколишнього середовища, праці, світосприйняття. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 10 (104) (2020): 357-364.
 18. Кучай Тетяна, Чичук Антоніна, Кучай Олександр, Рокосовик Наталія Гончарук Віталій: Світогляд та світосприйняття у дітей 5-8 років. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 9 (103) (2020): 375-383.