Сфера наукових зацікавлень

навчання рідною мовою у початковій школі, альтруїзм у дитячому садку, розуміння прочитаного в молодших класах, читацькі звички

Публікації

Чопак Є. В. Інтерпретація феномену мовленнєвої компетентності в контексті полікультурного середовища. Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 206 – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2022 – С. 236-242

Csopák, Éva (2022): ÍRÁS- és OLVASÁSTANÍTÁS TÖBBNYELVŰ KÖRNYEZETBEN a BEREGSZÁSZI MAGYAR ISKOLÁK PÉLDÁJÁN. In: Kattein-Pornói, R; Mrázik, J; Pogátsnik, M (szerk.) Tanuló társadalom: Oktatáskutatás járvány idején. Budapest, Magyarország, Debrecen, Magyarország: Debreceni Egyetemi Kiadó, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA) (2022) 799 p. pp. 152-162.

Csopák, Éva (2022): Olvasás- és írástanítás a beregszászi magyar tannyelvű iskolák példáján. A Kárpát-medencei magyar tannyelvű pedagógusképzés és neveléstudományi kutatás aktuális és történeti tárházának értékei , Szerk.: Dr. habil Dezső Renáta Anna, Dr. habil Orsós Anna, Dr. Ács Marianna, Dr. Huszár Zsuzsanna, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Neveléstudományi Intézet, Pécs, 2022. рр. 137-147. ISBN: 978-963-626-027-9

Csopák Éva (2019): Az altruizmus megjelenése óvodáskorú gyermekek körében.
ВИКЛИКИ XXI СТОЛІТТЯ У СФЕРІ СЕРЕДНЬОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ СХІДНОЇ ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ В ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ. Міжнародна науково-практична конференція Берегове, 28-29 березня 2019 року. Збірник наукових робіт. c. 65-77.

Csopák Éva (2021): Írás- és olvasástanítás többnyelvű környezetben a beregszászi magyar iskolák példáján. HuCER (Hungarian Conference on Educational Research) Анотаційний об’єм «НАВЧАЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВО. ОСВІТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІД ЧАС ЕПІДЕМІЇ» c.284.

Наукова конференція випускників (Öregdiák Tudományos Konferencia) «ВИПУСКНИКИ У СВІТІ ВІДНОВЛЮВАНИХ НАУК» м. Берегово, 29 листопада 2018. «Поява альтруїзму серед дітей дошкільного віку».

XIV Всеукраїнський науково-практичній конференції (з міжнародною участю) «Неперервна Освіта: Актуальні дискурси» м.Ужгород, 15-16 жовтня 2020 р.
«Викладання письма та читання в багатомовному середовищі на прикладі угорських шкіл Закарпаття».

Друга міжнародна науково-практична конференція « СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБДАРОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ» м.Умань, 20-21 травня 2021 р. «Ставлення особистості до оточуючого світу».

П’ята міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПСИХОДИДАКТИКИ: ФІЛОСОФСЬКІ, ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ» м.Умань, 20-21 травня 2021 р.
«Викладання письма та читання в багатомовному середовищі на прикладі угорських шкіл Закарпаття».

HuCER (Hungarian Conference on Educational Research) 2021 «НАВЧАЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВО. ОСВІТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІД ЧАС ЕПІДЕМІЇ» 27-28 травня 2021 р. «Викладання письма та читання в багатомовному середовищі на прикладі угорських шкіл м. Берегово».