Сфера наукових зацікавлень

Епідемія холери в 1831–1832 рр. „Епоха реформ” в Угорщині в 1820–1840-х рр.

Публікації

Публікації, які включені до переліку фахових наукових видань України:

  1. Yurii DANCH: Halychina and the first cholera epidemic. In: Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Гол. ред. Ігор Соляр; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2022. Вип. 35. 39-51. DOI: 10.33402/ukr.2022-35-39-51. https://www.inst-ukr.lviv.ua/download.php?portfolioitemid=605

Монографії, книги:

  1. Dancs György: Északkelet-Magyarország története 1790-től 1914-ig. A nemzeti ébredés kezdetétől a reformkor végéig. In: Kárpátalja története. Örökség és kihívások: monográfia. Szerkesztőbizottság: Brenzovics László (szerk.-biz. elnöke), Csatáry György (főszerk.), Dobos Sándor, Orbán Melinda (felelős szerk.), Braun László, Szakál Imre, Szamborovszkyné Nagy Ibolya (szerk.-biz. tagjai). II. RF KMF – „RIK-U” Kft., Beregszász–Ungvár, 2021. 237-273. (ISBN 978-617-8046-21-7) (Link: https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2021/11/karpatalja_tort_kotet_2021-11-11.pdf)

Головні публікації:

  1. Az első kolerajárvány elleni védekezés szereplői Magyarországon. In: Társadalomtudományi tanulmányok. Szerkesztette: Molnár D. Erzsébet – Molnár Ferenc. Beregszász-Ungvár, 2021. 111–134.
  2. Demográfiai helyzetkép Északkelet-Magyarországon az 1831-es kolerajárvány idején. In: Соціально-географічні процеси в Східно-Центральній Європі: проблеми, тенденції, напрями, яка мала відбутися 26–27 березня 2020 року в Закарпатському угорському інституті ім. Ф. Ракоці ІІ (м. Берегове). Збірник наукових робіт. Ужгород, 2020. pp. 73–81.
  3. Данч Ю. Медичні заходи та стан соціальної медицини під час першої епідемії холери на північному-сході Угорщини. Матеріали ХVIII Міжнародної науково-практичної студентської конференції «UZHHOROD MEDICAL STUDENTS` CONFERENCE». 28–30 квітня 2020 р. / Укладач Машіка Ю.В. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2020. p. 153.
  4. Dancs György: Az első kolerajárvány elleni védekezés kezdeti sikerei 1831 elején Északkelet-Magyarországon. In: Acta Universitatis Debreceniensis Series Historica LXXI. Főszerkesztő: Bárány Attila. Debrecen, 2019. pp. 74–94.
  5. Közegészségügy és orvosi eljárások az 1831-es kolerajárvány idején Bereg vármegyében. In: Limes. Beregszász-Ungvár, 2018. 163-177.